Obserwatorium rynku pracy - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Regionalne Obserwatorium rynku pracy

Raport "Zatrudnianie cudzoziemców ze Wschodu a potrzeby uzupełnienia niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim"

Raport "Popyt na pracę w obszarze zielonej gospodarki II. Analiza dla województwa łódzkiego"

Raport "Rynek pracy branży IT w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych"

Raport "Rynek pracy branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. Stan obecny i ocena możliwości rozwoju w sytuacji globalnych zagrożeń gospodarczych."

Raport "Lokalne rynki pracy w województwie łódzkim. Ocena stanu i analiza warunków rozwoju."

Raport "Rynek pracy w warunkach pandemii COVID-19. Studium jakościowe dla województwa łódzkiego."

Raport "Młodzi dla łódzkiego"

Raport "Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim"

Popyt na pracę w obszarze zielonej gospodarki. Analiza dla województwa łódzkiego

Analiza społeczno - ekonomiczna województwa łódzkiego

Popyt na pracę w obszarze srebrnej gospodarki. Analiza dla województwa łódzkiego

Raport "Warunki pracy i jakość miejsc pracy w województwie łódzkim"

Rozwój przedsiębiorstw i jego wpływ na kształtowanie wynagrodzeń pracowników. Analiza jakościowa w wybranych branżach regionu łódzkiego

Produkcja wyrobów medycznych, farmaceutycznych oraz kosmetycznych jako przyszłościowa branża województwa łódzkiego

Wiek jako determinanta popytu na pracę w warunkach ożywienia gospodarczego i „rynku pracownika”.

 Przejdź na górę