Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


AKTUALNE NABORY

Ogłoszenie konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/21 z Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - miasto Łódź”

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/21 w ramach: Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Poddziałanie VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź" Na...

Ogłoszenie konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 z Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem...

Ogłoszenie konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” - wsparcie rodziny w kryzysie i systemu pieczy zastępczej (konkurs dla OPS i PCPR)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Na co można otrzymać...

Ogłoszenie konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 z Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" - tworzenie Centrów Usług Środowiskowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"   Na co można...

WYNIKI NABORÓW

HARMONOGRAMY NABORÓW

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok (7 kwietnia 2021 r.)

7 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 299/21 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok. Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram. ...

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok (29 stycznia 2021 r.)

Informujemy, że 29 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 55/21 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok . ...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok (30 listopada 2020 r.)

Informujemy, że 30 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1202/20 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok. ...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok (14 lipca 2020 r.)

W dniu 14 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok. Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram. Dokument obowiązuje od...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok (26 maja 2020 r.)

26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 489/20 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok. Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram. ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
 Przejdź na górę