Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Aktualnie ogłoszone nabory wniosków

Ogłoszenie konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22 z Poddziałania VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - miasto Łódź"

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/22   w ramach:   Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia" Poddziałanie VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź"   Na...

Harmonogramy naborów wniosków

Wyświetlanie 1 - 5 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

WYNIKI 2022

WYKAZ rozwiązanych umów

Wyświetlanie 1 - 2 z 33 rezultatów.
Pozycji na stronę: 2
 Przejdź na górę