Weź udział w spotkaniach i konferencjach - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


SPOTKANIA INFORMACYJNE

Szkolenia

Materiały ze spotkań

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 (aktywizacja społeczna i zawodowa) - 18 marca 2021 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 (wsparcie rodziny w kryzysie i systemu pieczy zastępczej) - 11 marca 2021 r.

Prezentacja ze szkolenia dot. SL2014 - 26 lutego 2021 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 na tworzenie Centrów Usług Środowiskowych - 25 lutego 2021 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 (usługi zdrowotne) - 30 listopada 2020 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w ramach naboru pozakonkursowego PUP nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/20 - 16 listopada 2020 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001-20 20 października 2020 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 - 19 października 2020 r.

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Prezentacja ze szkolenia "Kwoty ryczałtowe" - 24 września 2020 r.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu w ramach Poddziałania IX.2.2 (22 września 2020 r.)

Prezentacja ze szkolenia "Personel projektu" - 18 września 2020 r.

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001-20 (31 stycznia, 3 5 7 lutego 2020 r.)

Tworzenie i rozwój Centrów Usług Środowiskowych w łódzkim (4 lutego 2020 r.)

Spotkanie informacyjne konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/19 (usługi zdrowotne) - 16 października 2019 r.

Szkolenie Podatek VAT 19 września 2019 r.

Szkolenie Księgowość w projektach EFS - 18 września 2019 r.

Spotkanie informacyjne dla Poddziałania IX.1.1 (aktywizacja społeczno-zawodowa-programy rewitalizacji) - 25 września 2019r.

Szkolenie „Księgowość w projektach EFS” - 5 lipca 2019 r.

Szkolenie Przeprowadzanie efektywnych działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacja uczestników w projektach unijnych - 3 lipca 2019 r.

Szkolenie Personel projektu - 17 czerwca 2019 r.

Szkolenie z obsługi systemu SL2014 dla Beneficjentów projektów wyłonionych w ramach naborów nr: RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18, RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/18, RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18, RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18 - 12 czerwca 2019 r.

Szkolenie z obsługi systemu SL2014 dla Beneficjentów projektów wyłonionych w ramach naborów nr: RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18, trzeciej rundy naboru nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18, trzeciej rundy naboru nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Szkolenie "Podatek VAT" - 18 czerwca 2019 r.

Szkolenie "Dostępność projektów" - 14 czerwca 2019 r.

Wyświetlanie 1 - 30 z 122 rezultatów.
Pozycji na stronę: 30
 Przejdź na górę