Poznaj zasady promowania projektu - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zasady promocji i oznakowania projektów

ZNAK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Aktualizacja Strategii komunikacji... i związana z tym zmiana wizualizacji projektów realizowanych w ramach RPO WŁ

Zasady dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

Zasady dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.

 Przejdź na górę