Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego "Mocni w Biznesie 2017"

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego. Przez wszystkie edycje nagradzane były firmy oraz...

Spotkania informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" ...

Warsztaty z wypełniania wniosku o dofinansowanie dla OPS i PCPR w ramach konkursu z aktywizacji społeczno-zawodowej - Poddziałanie IX.1.1 (26,28,30 czerwca 2017)

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie na warsztaty z  wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z  zakresu aktywizacji...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych - Poddziałanie IX.2.2 (20 czerwca 2017 r.)

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę