Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązują od 18.05.2017 r.)

Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r., znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych  na lata 2014-2020. Wytyczne o których...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.3.3

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.3.3 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT"...

Zgłoś swój projekt do konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”!

Zachęcamy do udziału w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości". Skierowany jest on do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, miast, regionów, wspólnot,...

Cykl spotkań "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020"

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WŁ na lata 2014 –...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę