Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Zakończenie podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr  RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 z Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego...

Trzecia zmiana do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że we wzorze umowy o dofinansowanie projektu, tj. załączniku nr 5 do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020 nr...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 z Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem...

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia konkursu we wskazanym terminie, co jest uwarunkowane wydłużającym się procesem negocjacji dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w listopadzie 2018 r. r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w listopadzie 2018 r. r. w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/18 z Poddziałania VIII.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata...

Lista podpisanych umów w listopadzie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18

Lista podpisanych umów w listopadzie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby beneficjenta Wartość projektu Wartość...

Lista podpisanych umów w listopadzie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Lista podpisanych umów w listopadzie w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 – Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"   Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Adres siedziby...

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/18

 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na przedłużające się negocjacje projektów skierowanych w ramach konkursu do etapu negocjacji, zmianie uległ planowany termin rozstrzygnięcia konkursu z listopada 2018r....

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania zapisów, zmianie uległ Załącznik nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.   Powyższe zmiany obowiązują od dnia 29 listopada 2018 r. ...

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania zapisów, zmianie uległ Załącznik nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.   Powyższe zmiany obowiązują od dnia 29 listopada 2018 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę