Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 czerwca 2018 r.)

4 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 819/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym Opisie...

Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - korekta

Korekta do informacji o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2. Załączniki ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (22 maja 2018 r.)

W dniu 22 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 735/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym...

Lista umów podpisanych w maju 2018 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.3

Informujemy, że w maju br. podpisano następujące umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź,...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę