Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT"...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (21 marca 2017)

W dniu 21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 329/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym...

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej, po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr  RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.1.2   Lp. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017

Zapraszamy do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich , która odbędzie się w terminie: 18-21 maja 2017 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę