Tutoriale - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Filmy warsztatowe dla beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

TUTORIALE

Tutorial "Zasada konkurencyjności"

Tutorial "Zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością "

Tutorial "Jak przygotować wniosek o dofinansowanie?"

Tutorial "Zmiany w Ochronie Danych Osobowych po wprowadzeniu RODO"

 Przejdź na górę