Centra Usług Społecznych - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wydawca treści

Sprawdź czy w Twoim regionie znajduje się Centrum Usług Środowiskowych

CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH

Stowarzyszenie Przystań

Tytuł: Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

Realizacja do 30 kwietnia 2021 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • usługi społeczne w miejscu zamieszkania (asystenckie i opiekuńcze),
 • usługi społeczne poza miejscem zamieszkania – świetlica środowiskowa
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
 • indywidualną ścieżkę wsparcia
 • usługi opiekuńcze będą świadczone w oparciu o kontrakty
Miejsce realizacji: powiat bełchatowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów
tel. 516 045 260,
https://www.przystan.belchatow.pl/kopia-projekt-ue-1
biuro@przystan.belchatow.pl
 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My"

Tytuł: POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Realizacja do 31 października 2020 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Wsparcie terapeutyczne
 • Psychologiczna terapia krótko- i długoterminowa
 • usługi opiekuńcze dla osób zależnych
 • usługi asystenckie
 • posiłki dla osób zależnych i niesamodzielnych
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
Miejsce realizacji: miasto Skierniewice

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice
Tel. 46 833 39 48
 sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl
 biuro@wsparciespoleczne.pl
http://wsparciespoleczne.pl/pomoc-centrum-uslug-spolecznych-w-skierniewicach/

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Tytuł: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych

Realizacja do 28 lutego 2021 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • usługi asystenckie
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
 • wsparcie „Bezpieczny Senior"
 • Dom Dziennego Pobytu
 • Bezpłatne porady prawne i psychologiczne
 •  
Miejsce realizacji: powiat tomaszowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Cekanowska 5
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 726 67 44
 

lub w Biurze projektu
ul. Św. Antoniego 55
tel. 690 428 134

http://www.mopstomaszow.naszops.pl/projekt-tomaszowskie-centrum-uslug-spolecznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

Tytuł: Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Realizacja do 31 marca 2020 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • usługi społeczne w miejscu zamieszkania (asystenckie i opiekuńcze),
 • usługi społeczne poza miejscem zamieszkania (Dzienny Dom Pomocy, mieszkania wspomagane)
 • usługi wspierające dla opiekunów faktycznych (grupowe poradnictwo specjalistyczne)
Miejsce realizacji: powiat wieruszowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. L. Waryńskiego 15, Wieruszów
tel. 62 783 19 95,
pcpr_wieruszow@interia.pl,
http://wieruszow.pcpr.info/podstawowe-informacje-o-projekcie-cus-w-powiecie-wieruszowskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Tytuł: Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim
Realizacja do 30 kwietnia 2020 roku.

Realizacja do

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • krótkookresowy całodobowy pobyt wytchnieniowy
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
 • usługa transportowa
 • specjalistyczna placówka wsparcia dziennego
 • specjalistyczne usługi opiekuncze
 • poradnictwo w tym psychologiczne
 • klub seniora
 • usługi opiekuńcze
Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
Plac Wojewódzki 3, Sieradz
tel. 43 827 18 07
pcpr.sieradz@gmail.com
https://pcprsieradz.pl/projekt-cus

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

Tytuł:   Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Realizacja do 30 września 2020 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne.

Co oferuje projekt?
 • mieszkania wspomagane
 • usługi opiekuńcze
 • Klub Seniora
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • Dzienny Dom Pomocy
Miejsce realizacji: powiat rawski

Termin rekrutacji: październik 2017

Dane kontaktowe:
Plac Wolności 1, Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 46 31
starostwo@powiatrawski.pl

https://www.bip.pcpr.powiatrawski.pl/33,projekt-centrum-uslug-spolecznych-dla-powiatu-rawskiego-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-dla-powiatu-rawskiego

Powiat Łódzki Wschodni / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"

Realizacja do 31 marca 2022 roku,

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych oraz osób z ich otoczenia, zamieszkujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Co oferuje projekt?: usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze w ramach długoterminowej opieki medycznej, usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej, specjalistyczne poradnictwo dla opiekunów faktycznych, usługi rehabilitacyjne
 
Miejsce realizacji: powiat łódzki wschodni

Termin rekrutacji: kwiecień 2019r.

Dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 133d lok.214, 92-318 Łódź, tel. 42 676 34 87, http://pcpr-lodzkiwschodni.pl/k-59.html, e-mail pcpr@lodzkiwschodni.pl
 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu

Tytuł projektu: Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi

Realizacja do 30 kwietnia 2020 roku.

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia - mieszkańców powiatu sieradzkiego

Co oferuje projekt?: długoterminowa opieka medyczna, w tym pielęgniarska opieka
długoterminowa, wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych, szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi

Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Termin rekrutacji: I półrocze 2019

Dane kontaktowe: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, ul. Sienkiewicza 2B/15, 98-200 Sieradz, tel. 784-642-182, www.sieradz.ptsr.org.pl, e- mail: sieradz@ptsr.org.pl
 

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Opiekuńcza Łódź 2

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych oraz osób z ich otoczenia, zamieszkujących na terenie m. Łódź

Co oferuje projekt?: opieka zdrowotna dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Zespołu Leczenia Środowiskowego, opieka długoterminowa, wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niesamodzielnych, szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej nad os. niesamodzielnymi
 
Miejsce realizacji: Miasto Łódź

Termin rekrutacji: rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 i będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu lub do wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, tel. 42 638 45 42, www.lodzkisejmik.pl
 

Gmina Osjaków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Realizacja do 31 grudnia 2020 roku.

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, dzieci i młodzieży do 18  roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Co oferuje projekt?: usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, Klub Seniora, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, świetlice środowiskowe, szkolenia oraz wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych

Miejsce realizacji: powiat wieluński

Termin rekrutacji: od stycznia 2019r do wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe:
ul.Targowa 26, Osjaków,
www.gops.osjakow.pl,
e-mail: gops_osjakow@post.pl
 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska

Tytuł projektu: Skierniewicki CUŚ

Realizacja do 31 marca 2022 roku.

Dla kogo projekt: osoby niesamodzielne i ich opiekunowie

Co oferuje projekt?: usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, Klubu Seniora, długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa, opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych, usługi prawne obywatelskie, szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
Miejsce realizacji: powiat Skierniewice

Termin rekrutacji: od kwietnia 2019r ciągła

Dane kontaktowe: 
Troska, ul. Stefana Batorego 64 h, Skierniewice,
tel. 504 076 640,
biuro@wspolnatroska.pl,  
http://www.wspolnatroska.pl/Skierniewicki_CU%C5%9A_-_informacje_o_projekcie
 

Powiat Piotrkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł projektu: PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych

Realizacja do 31 grudnia 2021 roku.

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych, dzieci i młodzieży do 18  roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia

Co oferuje projekt?: usługi opiekuńcze, Klub Seniora, mieszkania wspomagane wspierane, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, poradnictwo dla opiekunów faktycznych, placówki wsparcia dziennego

 Miejsce realizacji: powiat piotrkowski

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła

Dane kontaktowe: 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 7, Piotrków Trybunalski,
tel. 44 732 88 00,
www.powiat-piotrkowski.pl
 

Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim

Realizacja do 28 lutego 2022 roku.

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych

Co oferuje projekt?: specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieka w ramach hospicjum domowego, mieszkanie wspierane i treningowe, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej AOON, opieka wytchnieniowa, poradnictwo psychologiczne i prawne dla opiekunów faktycznych

Miejsce realizacji: powiat zgierski

Termin rekrutacji: rekrutacja od stycznia 2019r. ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Sadowa 6a, Zgierz,
tel. 42 719 06 33
www.pcpr-zgierz.bip.net.pl,

https://www.miasto.zgierz.pl/pl/content/centrum-us%C5%82ug-%C5%9Brodowiskowych-w-powiecie-zgierskim
 Przejdź na górę