Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

Eurodoradztwo Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   NOWA SZANSA - LEPSZE JUTRO!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
 
Co oferuje projekt?: 
 • identyfikacja potrzeb up-ipd
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe "szyte na miarę"
 • staże zawodowe
 •  
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : czerwiec – lipiec 2017
 
Dane kontaktowe:
Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka  88 E budynek F         
tel. 666-076-929                                                                    
biuro@doradztwoeuropejskie.com                                                                     
www.doradztwoeuropejskie.com

Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński

Tytuł projektu:   SKUTECZNA INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA- BĄDŹ AKTYWNY
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, niskimi kwalifikacjami, osoby 50+, osoby bezrobotne (należące do III profilu).
 
Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty psychologiczne
 • jobcoaching
 • teambuilding
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : maj- wrzesień 2017
 
Dane kontaktowe:
Lublin, ul. Wojciechowska 7M                                                                                                                               
tel. 786 865 769
badz.aktywny@terra-szkolenia.pl                                                                        
www.projektyterra.pl/skuteczna-integracja-spoleczno-zawodowa-badz-aktywny

Europejska Grupa Szkoleniowo - Doradcza Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   AKTYWNI W ŻYCIU!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne i warsztaty kompetencji miękkich
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • mentoring
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : do września 2017
 
Dane kontaktowe:
Poznań, ul. Hoża 1                                                                        
tel. 61 642 98 63                                                                                                                            
kontakt@egsd.pl                                                                          
www.egsd.pl

Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi"

Tytuł projektu:   CZAS NA AKTYWNOŚĆ!
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
 
Co oferuje projekt?:
 • poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych i życiowych
 • poradnictwo zawodów
 • szkolenie zawodowe i kompetencji zawodowych
 • kurs komputerowy
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : sierpień – wrzesień 2017
 
Dane kontaktowe:
Krzczonów, Olszanka 21 D                                                                                                                                       
tel. 781 324 245

Vision Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   KIERUNEK - AKTYWNOŚĆ!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 
Co oferuje projekt?: 
 • utworzenie ścieżki reintegracji/ipd
 • poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych- it
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : maj- październik 2017
 
Dane kontaktowe:
Kraków, Plac Wolnica 13/10                                                                                                                                    
tel. 512 036 248                                                                                                                             
kierunek-aktywnosc@vision-consulting.pl
www.vision-consulting.pl/kierunek-aktywnosc

Vivid Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Tytuł projektu: NIE! - DLA WYKLUCZENIA
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening umiejętności życiowych
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • kurs komputerowy
 • staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : lipiec 2017
 
Dane kontaktowe:
Wrocław, Plac Solny  14/3                                                                                                                                        
tel. 603 593 515
niedlawykluczenia@vc.edu.pl
www.vc.edu.pl/nie-dla-wykluczenia

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Tytuł projektu:   WYGRAJ PRZYSZŁOŚĆ!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
 
Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych (fryzjer, stylista, kosmetyczka)
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji :
 • sierpień- wrzesień 2017
 
Dane kontaktowe:
Ujście, Staszica 15                                                                                                        
www.e-cdk.pl

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO"

Tytuł projektu:   ZMIANA NA LEPSZE
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
 
Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji społecznych i poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia ICT zakończone egzaminem ECCC
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe
 • staż
 • pośrednictwo pracy
 •  
Miejsce realizacji:  miasto Łódź oraz powiaty łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski, tomaszowski    
 
Termin rekrutacji :
 • I edycja lipiec 2017
 • II edycja październik – listopad 2017 
 
Dane kontaktowe:
Chodzież, ul. Jagiellońska 3                                                                                                                                     
tel. 501 950 470                                                              
bioderko.chodziez@gmail.com                                                              
www.bioderko.chodziez.pl

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa

Tytuł projektu:   RÓWNI NA STARCIE - KOMPLEKSOWA AKTYWIZACJA PODOPIECZNYCH MOS NR 2 I MOS NR 4 W ŁODZI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
 
Co oferuje projekt?:
 • indywidualny coaching
 • poradnictwo specjalistyczne
 • profilaktyka uzależnień
 • korepetycje indywidualne
 • indywidualne konsultacje z brokerem edukacyjnym
 • grupowe warsztaty zawodowe
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 
Miejsce realizacji:  miasto Łódź
 
Termin rekrutacji : zamknięta wśród podopiecznych MOS
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Piotrkowska  55/111                                                                                                                                
tel. 42 633 17 19                                                                                                                                                           
info@inse.pl                                                                   
www.inse.pl

GD PARTNER spółka z o.o. spółka komandytowa

Tytuł projektu:   Z BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne  i psychospołeczne
 • pośrednictwo pracy
 • trening kompetencji  i umiejętności społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : wrzesień – październik 2017
 
Dane kontaktowe:
Poznań, ul. abpa Antoniego Baraniaka  88E bud. F                         
 biuro@doradztwoeuropejskie.com                                                                    
www.gd-partner.com  

O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o.

Tytuł projektu:   AKTYWNOŚĆ - PIERWSZY KROK DO SUKCESU
 
Dla kogo projekt?
 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne
 • warsztaty kompetencji społecznych/ życiowych
 • coaching wspierania równowagi praca-rodzina
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : czerwiec 2017
 
Dane kontaktowe:
Andrespol, ul. Rokicińska 132                                                                                                                 
tel. 519 304 877
pierwszykrokdosukcesu@okcjo.com.pl                                                             
www.projektyokcjo.pl/aktywnosc-pierwszy-krok-do-sukcesu/

Instytut Szkoleniowo - Badawczy MERIDIUM Zbigniew Michalak

Tytuł projektu: RECEPTA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji społecznych
 • specjalistyczne indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : lipiec 2017
 
Dane kontaktowe:
Tomaszów Mazowiecki, ul. Mościckiego 38 lok.5                                                                                           
tel. 660 740 331,
       660 740 332                                                                              
biuro@meridium.org.pl                                                                             
www.meridium.org.pl 

TEB Edukacja Sp. z o.o.

Tytuł projektu: STAWIAM NA SAMODZIELNOŚĆ!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring
 • treningi kompetencji społecznych
 • poradnictwo indywidualne (prawne i obywatelskie oraz zawodowe)
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji :
 • sierpień- wrzesień 2017
 
Dane kontaktowe:
ul. Wojska Polskiego 13, Bełchatów                                                                       
tel. 44 715 23 80
       44 711 11 82
belchatow@teb.pl                            
www.teb.pl

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   LEPSZE JUTRO !!!
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?: 
 • i pakiet usług podstawowych (fizjoterapeuta, dentysta, logopeda, fryzjer, dietetyk)
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 •  
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji :
 • sierpień- wrzesień 2017
 
Dane kontaktowe:
Piła, Różana Droga 1 A                                            
tel. 534 474 626,
m.beczek@eprojekty.info                                        
www.romaniszyn.com.pl/projekty-ue/lepsze-jutro

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Tytuł projektu:   NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO 3
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring
 • treningi kompetencji społ.
 • poradnictwo indywidualne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji :
 • sierpień- wrzesień 2017
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul Skrzetuskiego 1 lok.7                                                                                                                                
tel. 607 764 450                                                              
ake@post.p                                                                    
www.ake-ue.pl                              

Edufin Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   AKADEMIA AKTYWNOŚCI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • trening aktywności zawodowej
 • kursy/szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:  powiaty : poddębicki, sieradzki, zduńskowolski
 
Termin rekrutacji : do listopada 2017
 
Dane kontaktowe:
Plszew, ul. M.Reja 2/2                                                                                                                               
tel. 537 245 510                                                                                                                                             
biuro@edufin.eu
www.edufin.eu/nasze-projekty      

J&C GROUP

Tytuł projektu: OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne(psychologiczne,rodzinne,prawne,obywatelskie,itp.)
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • poradnictwo  zawodowe
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • staże  zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 •  
Miejsce realizacji: powiat skierniewicki
 
Termin rekrutacji : czerwiec 2017
 
Dane kontaktowe:
Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35, lok.209                                                                                             
tel. 515 908 336                                                                                                                                             
skierniewice@jcgroup.pl                                                           
www.jcgroup.pl

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Tytuł projektu:   PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY POLSKIM ZWIĄZKU GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŁÓDZKI
 
Dla kogo projekt?  
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej PZG O/Łódzki z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym bądź  z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną
 
Co oferuje projekt?: 
 • preorientacja zawodowa, w ramach której utworzone zostaną Indywidualne Profile Zawodowe w oparciu m.in. o takie narzędzia diagnozy funkcjonalnej jak warsztaty praktyczne u pracodawcy ("próbki pracy"),
 • znajdowanie pracy w ramach którego każdy z uczestników odbędzie min. 3 rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami,
 • praktyki zawodowe - miesięczne praktyki w przedsiębiorstwach z otwartego i chronionego rynku pracy z intensywnym wsparciem trenera pracy
 • szkolenia zawodowe przeprowadzane w oparciu o indywidualną diagnozę potrzeb szkoleniowych w porozumieniu z pracodawcą i trenerem pracy
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź
 
Termin rekrutacji : brak informacji
 
Dane kontaktowe:
Łódź, Nawrot 94/96                                                                                                                                                   
tel. 42 231 30 36                                                                             
biuro@pzg.lodz.pl                                                                        
www.pzg.lodz.pl

Placówka Kształcenia Ustawicznego Euro Consulting w Pile

Tytuł projektu: FABRYKA SZANS
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?: 
 • trening umiejętności społecznych
 • specjalistyczne indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : brak informacji
 
Dane kontaktowe:  
Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a lok. 55                                                                                          
tel. 508 088 326
       501 168 065                                                               
biuro@euroconsulting.edu.pl
ake@post.pl                                    
www.euroconsulting.edu.pl

Fundacja AKME

Tytuł projektu:   STREFA AKTYWIZACJI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne i z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • pakiet usług podstawowych (fryzjer, kosmetyczka, stylista)
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz prawne i obywatelskie
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 •  
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : ciągła
 
Dane kontaktowe:
Bogucin, Grzybowa 4                                                                                                                                 
Tel. 601 900 786                                                                             
        61 826 00 07                                                                             
biuro@fundacja-akme.pl                                                                          
www.fundacja-akme.pl              

Stowarzyszenie PROREW

Tytuł projektu:   AKTYWIZACJA W STRONĘ ZATRUDNIENIA
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring
 • treningi kompetencji społecznych
 • poradnictwo indywidualne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 •  
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji :
 • sierpień- wrzesień 2017
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Piotrkowska 276, Bud. B lok. 2                                                              
tel. 574 108 920                                                                                                                             
k.deja@aktywnimy.pl                                                                
Tytuł projektu:   AKTYWIZACJA W STRONĘ ZATRUDNIENIA
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring
 • treningi kompetencji społecznych
 • poradnictwo indywidualne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
 •  
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji :
 • sierpień- wrzesień 2017
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Piotrkowska 276, Bud. B lok. 2                                                              
tel. 574 108 920                                                                                                                             
k.deja@aktywnimy.pl                                                                
www.aktywnimy.pl

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Spółka z o. o.

Tytuł projektu: AKTYWNI NA PRZEKÓR BARIEROM
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, z niepełnosprawnością oraz korzystające z PO PŻ.
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne/psychologiczne
 • trening kompetencji społecznych
 • coaching- wsparcie w osiąganiu celów
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zakończone certyfikacją
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : czerwiec 2017
 
Dane kontaktowe:
Trzy Lipy  3                                                                        
80-172  Gdańsk                                                              
tel. 58 305 41 32                                                                                                                                            
mcdk@home.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu:   POMOCNI
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring,
 • indywidualne poradnictwo,
 • szkolenia/kursy /egzaminy zawodowe,
 • 6 miesięczne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiaty:  miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, zgierski   
 
Termin rekrutacji : ciągła
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24                                                               
tel. 42 633 16 55                                                                             
sekretariat@inkubator.org.pl                                                                 
www.inkubator.org.pl 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   KROK DO SAMODZIELNOŚCI!
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ. z powodu niepełnosprawności w wieku 18-64 lata.
 
Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społeczna.
 • szkolenia zawodowe (pracownika biurowy, sprzedawca-kasjer, obsługa rynku nieruchomości)
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : czerwiec 2017
 
Dane kontaktowe:
Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 lok. 414, Łódź                                                                     
tel. 508 015 422                                                              
lodz@inbit.pl

NCG - New Consulting Group Szkolenia, Finanse, Konsulting, Rekrutacja Tomasz Nowicki

Tytuł projektu:   WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 
Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji : ciągła
 
Dane kontaktowe:
ul. Aksamitna  56                                                                                                                                         
42-480  Poręba                                                               
tel. 519 170 250                                                                                                                                             
ncg@ncg.com.pl                                                                           
www.ncg.com.pl

Caritas Archidiecezji Łódzkiej/Zakład Aktywności Zawodowej

Tytuł projektu:   AKADEMIA TALENTÓW
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wymagające aktywizacji społecznej  osoby   z niepełnosprawnością  oraz osoby  z zaburzeniami psychicznymi, w stopniu znacznym lub umiarkowanym, chorujące psychicznie. 
Co oferuje projekt?: 
 • reintegracja społeczna
 • reintegracja edukacyjno – zawodowa
 • staże zawodowe
 • poradnictwo specjalistyczne i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji :  zamknięta
 
Dane kontaktowe:
ul. Gdańska  111                                                                            
90-507  Łódź                                                                    
42 639 95 81                                                                     
caritas@toya.net.pl                                                                     
www.caritas.lodz.pl      

Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje

Tytuł projektu:   CZAS NA PRACĘ
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem  i wykluczeniem społecznym, w wieku 18-64 lat niepracujące, w tym
korzystające ze świadczeń MGOPS i/lub z programu POPŻ, osoby z niepełnosprawnościami.
Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji społecznych i psychospołecznych
 • doradztwo zawodowe
 • doradztwo prawne
 • szkolenia i kursy zawodowe
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji: powiat opoczyński – gmina Opoczno, Drzewica
 
Termin rekrutacji : brak informacji
 
Dane kontaktowe:
ul. Słowackiego 4                                                                          
26-340  Drzewica                                                                           
tel. 48 375 51 37                                                                             
budzimynadzieje@wp.pl

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu:   CIS MEA - AKTYWNA INTEGRACJA III
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby  z niepełnosprawnościami, bezrobotne dla których został określony 3. profil pomocy (w PUP),
 
Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty reintegracji społecznej  i zawodowej,
 • wsparcie psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe,
 • szkolenia  z kompetencji kluczowych i zawodowe,
 • praktyki i pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: m. Łódź, powiat łódzki – wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski
 
Termin rekrutacji : ciągła
 
Dane kontaktowe:
ul. Inowrocławska  5A                                                                 
91-020  Łódź                                                                    
426303607                                                                                                                                       
poczta@uwolnienie.pl                                                               
www.uwolnienie.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   CZAS NA ZMIANY
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością,
korzystające ze świadczeń pomocy społeczna lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty integracji społ.-zawodowej
 • szkolenia ICT
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe dla 50% uczestników
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  m .Łódź, powiat: zgierski, pabianicki
 
Termin rekrutacji : ciągła
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Więckowskiego 62                                                                  
tel. 42 630 27 27                                                                        
biuro@oazis.com.pl
www.oazis.com.pl

Humaneo

Tytuł projektu: SPRAWNI NA RYNKU PRACY
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności ,powyżej 18 roku życia z województwa łódzkiego.
 
Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja edukacyjna (szkolenia)
 • aktywizacja zawodowa (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże zawodowe, pośrednictwo pracy)
Termin rekrutacji :
 • lipiec 2017
 • styczeń - marzec 2018
 
Dane kontaktowe:
Nowy Sącz, Mikołaja Reja 20                                                                                                                                 
tel. 18 547 70 70                                                                             
biuro@humaneo.pl                                                                     
www.humaneo.pl

Custom Media Group Agnieszka Kędzierska

Tytuł projektu:   NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ!
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub ich otoczenie z województwa łódzkiego
 
Co oferuje projekt?: 
 • grupowe wsparcie psychologiczne
 • warsztaty kompetencji społecznych i poszukiwania
 • szkolenia zawodowe zakończone egzaminem
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Termin rekrutacji :
 • wrzesień 2017
 • październik 2017
 • listopad 2017
 • grudzień 2017
 
Dane kontaktowe:
Warszawa, ul. Racławicka  42 /70                                                                                                          
tel. 22 465 95 47                                                                             
projekt@szkolenia.custommedia.pl

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS

Tytuł projektu:   NOWY START
 
Dla kogo projekt?
Mieszkańcy  miasta Sieradz zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 
 Co oferuje projekt?: 
 • doradztwo psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe grupowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • prawo jazdy kat b - aktywizacja edukacyjna
 • szkolenia komputerowe - aktywizacja edukacyjna
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje
 • staż zawodowy
 
Termin rekrutacji : od czerwiec 2017 do luty 2018
 
Dane kontaktowe:
Sieradz, Organizacji Katyń  15                                                                                                                                 
tel. 608 809 711                                                              
biuro@progress-stowarzyszenie.pl                                                                     
                                                           

Nestor Group Bartosz Berkowski

Tytuł projektu:   NA DOBREJ DRODZE DO ZATRUDNIENIA
 
Dla kogo projekt?
Osoby bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, z  terenów wiejskich, po 50 roku życia  z powiatów: łaski, pabianicki, zduńskowolski
 
Co oferuje projekt?: 
 • praca socjalna oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże
 
Termin rekrutacji : I edycja czerwiec 2017, II edycja grudzień 2017
 
Dane kontaktowe:
Świdnica, Rynek 39-40                                                                                                               
tel. 74 851 98 60                                                                             
biuro@nestorgroup.pl                                                               
www.nestorgroup.pl

Miasto Radomsko / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

Tytuł projektu:   KIS RADOMSKO - W KIERUNKU ZMIANY
 
Dla kogo projekt?  
Klienci MOPS w Radomsku zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne.
 
Co oferuje projekt?
Projekt przewiduje realizację zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej.
 
Termin rekrutacji : zamknięta wśród podopiecznych MOPS Radomsko
 
Dane kontaktowe:
Radomsko, ul. Kościuszki 10                                                                                                                                   
tel. 44 683 28 85                                                                                                                                                           
mops@mops-radomsko.pl                                                                      
www.mops-radomsko.pl

Navigator International Spółka z o.o.

Tytuł projektu: POKONAJ WYKLUCZENIE-PODEJMIJ ZATRUDNIENIE!
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 
Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening umiejętności życiowych oraz zawodowych
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowy
 • pośrednictwo pracy
 
Termin rekrutacji : ciągła
 
Dane kontaktowe:
Warszawa,  Al. Jana Pawła II  25                                                                             
tel. 519 308 952                                                                                              
pw-pz@navigator.edu.pl

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Tytuł projektu PROGRAM START: STAŻ – REINTEGRACJA - TERAPIA
Dla kogo jest projekt? Projekt w całości kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, w tym o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt? 
 • cykl warsztatów psychologicznych (tematyka m.in.: komunikacja, współpraca w grupie, motywacja do pracy, umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości),
 • hipoterapia 2 miesiące
 • 6 miesięczne staże zawodowe.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie    
Termin rekrutacji
 • czerwiec – lipiec 2017
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Krawiecka 10 abc akwasniewska@tpn.org.pl
www.tpn.org.pl
tel. 42 616 06 20

Gmina Aleksandrów Łódzki / Ośrodek Pomocy Społecznej Aleksandrów Łódzki

Tytuł: PARA - PARTNERSTWO, ANIMACJA, ROZWÓJ, AKTYWIZACJA
Dla kogo projekt?
Projekt obejmuje wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących  na obszarze gminy Aleksandrów Łódzki, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.
Co oferuje projekt?
 • PRACA SOCJALNA - Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji;
 • Włączenie do CIS i realizacja programu integracji zawodowej w ramach CIS;
 • AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - realizowana przez OPS w  ramach KIS;
 • AKTYWIZACJA EDUKACYJNA - realizowania przez OPS w ramach KIS ;
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA - indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w ramach CIS;
 • AKTYWIZACJA ZAWODOWA – Szkolenia oraz praktyki zawodowe w ramach CIS.
Miejsce realizacji: Gmina Aleksandrów Łódzki
Termin rekrutacji:
 • I edycja - styczeń 2017;
 • II edycja - marzec 2017;
 • III edycja -  maj 2017;
 • IV edycja - lipiec 2017.
Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 4/6, Aleksandrów Łódzki
tel. 42 613 13 35
mops-al@wp.pl
www.aleksandrowlnaszops.pl

TERRA Szkolenia I Doradztwo Przemysław Omieczyński

Tytuł: BĄDŹ AKTYWNY - NIE WYKLUCZAJ SWOICH SZANS!
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami oraz powyżej 50 roku życia
Co oferuje projekt?
 • mentoring (odkrywanie i rozwijanie potencjału uczestnika)
 • jobcoaching (m.in. tworzenie listów motywacyjnych, CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja)
 • teambuilding (zajęcia z integrowania i nawiązywania współpracy z innymi osobami);
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • kwiecień-sierpień 2017
Dane kontaktowe:
ul. Piłsudskiego 7,  Pabianice
badzaktywny@terra-szkolenia.pl
tel. 502 496 133                                                 
www.projektyterra.pl/badz-aktywny-nie-wykluczaj-swoich-szans
 

Vivid Consulting Sp. z o.o.

Tytuł: OD A DO Z – OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w tym m.in. osoby bierne zawodowo, bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne
 • coaching umiejętności i kompetencji społecznych (m.in. wzmacnianie pewności siebie, motywacji do podejmowania aktywności, zasady komunikacji interpersonalnej, budowanie pozytywnego obrazu siebie)
 • jobcoaching (m.in. tworzenie listów motywacyjnych, CV, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja)
 • szkolenia z obsługi komputera i programów komputerowych
 • szkolenia zawodowe
 • 3 lub 6 miesięczne staże zawodowe
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • kwiecień-czerwiec 2017
Dane kontaktowe:
tel. 577 103 457
odadoz@vc.edu.pl
www.vc.edu.pl/od-a-do-z-od-aktywnosci-do-zatrudnienia

Vision Consulting Sp. z o.o.

Tytuł: OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI!
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • warsztaty umiejętności i kompetencji (komunikatywność, elastyczność, inicjatywa, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, mowa ciała, kreatywność,
 • zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)
 • szkolenia zawodowe
 • 6 miesięczne staże zawodowe
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • kwiecień-czerwiec 2017
Dane kontaktowe:
ul. Piłsudskiego 7,  Pabianice
od-biernosci-do-aktywnosci@vision-consulting.pl
tel. 512 036 230
www.vision-consulting.pl/od-biernosci-do-aktywnosci

Focus Training Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości

Tytuł: AKTYWIZACJA - INTEGRACJA - SAMOREALIZACJA
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo  specjalistyczne
 • warsztaty kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, sposoby radzenia sobie ze stresem)
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • do 30 czerwca 2017
 • październik - listopad 2017
Dane kontaktowe:
Sulnowo, ul. Bolesława Domaradzkiego 12                                                            
tel. 600 822 507                                                                               
info@focus-training.pl
www.focus-training.pl
 

NS Konsulting Sp. z o.o.

Tytuł: AKTYWNI OD DZIŚ!
Dla kogo projekt?
Osoby z niepełnosprawnościami zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • coaching – wsparcie w osiąganiu celu
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • maj-czerwiec 2017
Dane kontaktowe:
Lublin, ul. Skromna 5                                                                       
tel. 81 533 39 79                                                                              
sekretariat@nskonsulting.pl
www.nskonsulting.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł: DLA NAS PRZEŁOM
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby bez kwalifikacji zawodowych, po 50 roku życia
Co oferuje projekt?
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • kursy
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • wrzesień 2017 – styczeń 2018
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 22/24                                                                         
tel. 42 633 16 55                                                                              
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł: POWRÓT DO ŻYCIA
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby korzystające ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej, długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, osoby bezdomne
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty umiejętności interpersonalnych i z zakresu technik poszukiwania pracy
 • kurs komputerowy
 • kurs zawodowy
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji:
 • ciągła
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Więckowskiego 62                                                                  
tel. 42 630 27 27                                                                        
biuro@oazis.com.pl
www.oazis.com.pl

Navigator International Sp. z o.o.

Tytuł: STOP WYKLUCZENIU!
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • kwiecień - maj 2017
Dane kontaktowe:                                                                             
tel. 514 926 829
stopwykluczeniu@navigator.edu.p
www.navigator.edu.pl/projekty-europejskie/stop-wykluczeniu

O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o.

Tytuł: AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO SUKCESU!
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w tym m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, osoby o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotne.
Co oferuje projekt?
 • poradnictwo psychologiczne
 • warsztaty kompetencji społecznych/ życiowych (proces rekrutacyjny, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, trening motywacyjny)
 • coaching
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • 6 miesięczne staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji:
 • maj - lipiec 2017
Dane kontaktowe:
Al. Jana Pawła II 113, Tuszyn
tel. 506 497 045                                                                                                     
aktywnosckluczem@okcjo.com.pl
www./projektyokcjo.pl/aktywnosc-kluczem-do-sukcesu-lodzkie-6/

FUNDACJA ARKA

Tytuł projektu ODZYSKANE POTENCJAŁY
Dla kogo jest projekt? Osoby w wieku 20 – 55 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, które podjęły leczenie lub zakończyły terapię w placówkach służby zdrowia na terenie województwa łódzkiego: w Zgierzu, Sokolnikach, Łodzi, Męckiej Woli.
Co oferuje projekt? 
 • warsztaty społeczne (warsztat komunikacji z elementami asertywności, radzenia sobie ze stresem i porażkami, redukcji slangu i zachowań subkulturowych, przełamywanie stereotypu, efektywne poszukiwanie pracy, autoprezentacji, konstruowanie dokumentów aplikacyjnych, planowania kariery, warsztat gospodarowania budżetem domowym),
 • zajęcia aktywizacji społeczno-kulturalnej,
 • kursy zawodowe,
 • staże zawodowe.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • luty 2016,
 • czerwiec 2016,
 • październik 2016,
 • luty 2017,
 • czerwiec 2017,
 • październik 2017.
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Kopernika 37
fundacja.arka@wp.pl
www.fundacja-arka.org.pl
42 637 55 59

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu OTWARTE DRZWI
Dla kogo jest projekt? Osoby zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, w tym:
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnością ,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Co oferuje projekt? 
 • warsztaty (warsztaty z pracy nad budowaniem samooceny, radzenia sobie ze stresem, nauki komunikacji, autoprezentacji, sztuki ubioru i zachowania, savoir vivre, kształtowanie postawy pro aktywnej poprzez naukę aktywnego poszukiwania pracy oraz wiedzy o rynku Pracy, tworzenia dokumentacji aplikacyjnej, symulacji rozmów kwalifikacyjnych),
 • doradztwo zawodowe i psychologiczne,
 • kurs komputerowy,
 • szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • rekrutacja ciągła od marca 2016
Dane kontaktowe  Łódź, Konstytucyjna 42c
ceiron@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl
tel. 42 674 44 66

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu KIS OTWARTE DRZWI II
 
Dla kogo jest projekt? Osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze woj. Łódzkiego, zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym
 • bezrobotni
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
 • długotrwale bezrobotni
 • osoby niepełnosprawne
 • korzystające z PO PŻ
 
Co oferuje projekt? 
 • warsztaty integracji społecznej i zawodowej oraz wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia IT
 • szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 
Miejsce realizacji 
 
Województwo Łódzkie
Termin rekrutacji
 • Ciągła od styczeń 2017 do październik 2017
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
(42) 674 44 66, (42) 674 44 45
www.ceiron.org.pl
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl

STOWARZYSZENIE MONAR

Tytuł projektu MOŻESZ
Dla kogo jest projekt? Osoby powyżej 15 roku życia zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, w tym:
 • osoby uzależnione bądź zagrożone uzależnieniem,
 • z niskim wykształceniem,
 • osoby bezrobotne lub podejmujące się prac dorywczych,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Co oferuje projekt? 
 • przygotowanie indywidualnej oferty dla każdego uczestnika,
 • aktywizacja społeczna - opieka indywidualna i grupa wsparcia,
 • aktywizacja zawodowa - opieka doradcy zawodowego i pośrednika pracy,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • rozwijanie i odkrywanie pasji i zainteresowań jako trening umiejętności społecznych (m.in. trening autoprezentacji i umiejętności komunikacyjnych),
 • warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych (zarządzanie budżetem domowym, zakupy, zdrowe odżywianie, umiejętność gotowania, sprzątania),
 • kursy zawodowe,
 • praktyczna nauka zawodu, 5 miesięczne staże,
 • kursy (nauka uczenia się, kurs prawa jazdy kat. B, kursy komputerowe, kursy językowe).
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • marzec - kwiecień 2016
 • sierpień – wrzesień 2016
 • marzec - kwiecień 2017
 • sierpień – wrzesień 2017
 • styczeń - luty 2018
Dane kontaktowe  Ozorków, ul. Żwirki 1a
mozesz.monar@gmail.com
www.mozeszinaczej.pl
tel. 511 865 862

Lista instytucji udzielających wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 Przejdź na górę