Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU SZKOLEŃ I STAŻY

Fundacja Diabeciaki

Tytuł projektu:Osoby chorujące na cukrzyce - edukatorami zdrowotnymi
Dla kogo projekt?:Grupa docelowa to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności chorujące na cukrzycę typu 1, bezrobotne, bierne zawodowo, zamieszkujące na obszarze ŁOM (miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki oraz zgierski).
Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, porady prawne, refundacja kosztów studiów podyplomowych "Edukator zdrowia", staże zawodowe, kurs prawa jazdy kat. B
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOM (miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki oraz zgierski)
Termin rekrutacji:brak informacji
Dane kontaktowe: ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, tel.693 056 654, biuro@diabeciaki.pl, www.diabeciaki.pl

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

Tytuł projektu:Zakład Aktywności Zawodowej "Ja-Ty-My" filia w Tuszynie

Dla kogo projekt?:Dla osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie ŁOM (powiat łódzki wschodni) oraz ich rodzin i opiekunów

Co oferuje projekt?: zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w ramach ZAZ: szkolenie stanowiskowe (pomoc kuchni, kelner), szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych, pośrednictwo pracy, zajęcia indywidualne i grupowe z instruktorem, zajęcia z psychologiem, zajęcia integracyjne (spotkania okolicznościowe, organizacja życia kulturalnego), rehabilitacja lecznicza, opieka lekarska i pielęgniarska.
 
Miejsce realizacji:powiat łódzki wschodni

Termin rekrutacji:styczeń-maj 2019r.

Dane kontaktowe: ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź,tel. 796 141440 biuro@wsparciespoleczne.pl, www.wsparciespoleczne.pl

WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu:Spełniaj marzenia

Dla kogo projekt?:Dla osób fizycznych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałych na terenie ŁOM (m.Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski).

Co oferuje projekt?: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, coaching ścieżki zawodowej, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie z podstaw obsługi komputera, kursy zawodowe, staże zawodowe.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOMtj.: m.Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji :styczeń – październik 2019r.

Dane kontaktowe: ul. Juliusza Kossaka 12, 93-213 Łódź, tel.735 313 177,office@walljobs.pl www.walljobs.pl

FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Tytuł projektu:Od (Ważni) społecznie i zawodowo !

Dla kogo projekt?:osoby w wieku 18-67 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałe na obszarze ŁOM, tj.: Miasta Łódź i powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego oraz osoby z ich otoczenia o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?: Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu, poradnictwo specjalistyczne (m.in. psychologiczne, prawnicze, rodzinne), warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczne, kursy zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOM tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji:styczeń- marzec 2019r.

Dane kontaktowe: ul.Bolesława Domaradzkiego 12, 86-100Sulnowo, tel. 600 822 507,
info@focus-training.pl, www.focus-trainning.pl

STOWARZYSZENIE PROREW

Tytuł projektu:PrzeŁOMowa zmiana!

Dla kogo projekt?:Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,pozostające bez zatrudnienia (bierni zawodowo) lub bezrobotni, zamieszkujący na obszarze ŁOM tj. miasto Łódź, powiaty:pabianicki, brzeziński, zgierski, łódzki wschodni.

Co oferuje projekt?: Treningi kompetencji społecznych, jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji:obszar ŁOM tj.: miasto Łódź, powiaty: pabianicki, brzeziński, zgierski, łódzki wschodni.

Termin rekrutacji:otwarty nabór od października 2018 do marca 2019 do dwóch edycji wsparcia

Dane kontaktowe: ul.Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, tel.669 430 643, stowarzyszenie.prorew@gmail.com, www.stowarzyszenieprorew.pl

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Tytuł projektu:Akademia Zawodowców 2

Dla kogo projekt?:Dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych (bierne zawodowo i nieposzukujące pracy), zamieszkałych na terenie ŁOM (m. Łódź, powiaty:brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski)

Co oferuje projekt?: Warsztaty społeczno-edukacyjne, kursy zawodowe:barmanka/barman, obsługa kasy fiskalnej,konserwator terenów zielonych, pracownik remontowo- budowlany, Uprawnienia SEP G1,G2,G3, magazynier z obsługą suwnic, pracownik biurowy/specjalista ds. rekrutacji, staże zawodowe, poradnictwo zawodowe, psychospołeczne, pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOM tj.m. Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji:Etap I: styczeń- marzec 2019r., Etap II:  czerwiec – lipiec 2019r.,

Dane kontaktowe: ul.Gdańska 111, 90-507 Łódź, tel. 42 6399581, caritas@toya.net.pl, www.caritas.lodz.pl

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu:Uwolnij się od wykluczenia

Dla kogo projekt?:dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkałych na terenie ŁOM (m. Łódź, powiaty:brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski)

Co oferuje projekt?: Wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, terapia/profilaktyka uzależnień, psychoterapię, szkolenia ICT i zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOM tj.: m. Łódź, powiaty:brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji :styczeń-luty 2019r., 2020r. ,2021r., 2022r., kwiecień-maj 2019r., 2020r., 2021r., 2022r

Dane kontaktowe: ul.Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź, tel. 42 6303607, poradnia@uwolnienie.pl, www.uwolnienie.pl

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Tytuł projektu:Praca w Twoich rękach!

Dla kogo projekt?:Dla osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na terenie ŁOM tj. miasta Łódź i powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego oraz zgierskiego.

Co oferuje projekt?:Wsparcie indywidualne (doradca zawodowy, psycholog), warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOMtj. miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji:I edycja:styczeń – luty 2019, II edycja: maj – czerwiec 2019, III edycja wrzesień – październik 2019

Dane kontaktowe:ul. Konstytucyjna 42c, 92-203 Łódź, tel.42 6744466, ceiron@ceiron.org.pl, www.ceiron.org.pl

Powiat Radomszczański/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

Tytuł projektu:  Szansa na lepszą przyszłość
Dla kogo projekt?: dla osób zamieszkujących na terenie powiatu radomszczańskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 
Co oferuje projekt?:  wsparcie psychologa, porady prawne, kursy: prawo jazdy kat. B, komputerowy, treningi kompetencji, poradnictwo zawodowe
 
Miejsce realizacji: powiat radomszczański
Termin rekrutacji : I Etap: od styczeń- luty 2019r., II Etap: styczeń- luty 2020r.
Dane kontaktowe: ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44 715 07 95,  www.pcprradomsko.pl, biuro@pcpr.radomsko.pl
 

Powiat poddębicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tytuł projektu:   Rozwiń skrzydła
Dla kogo projekt? : dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym - osoby bierne zawodowo w wieku 18-65 lat., usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej: -osoby bierne zawodowo w wieku 17-25 lat
 
Co oferuje projekt?:  wsparcie psychologa, pomoc prawną, szkolenia zawodowe, kursy: jęz. angielskiego, prawo jazdy kat.B, zajęcia socjoterapeutyczne
 
Miejsce realizacji: powiat poddębicki
Termin rekrutacji : Etap I: sierpień- wrzesień 2018 r.; Etap II: lipiec 2019r.
Dane kontaktowe: ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, tel. 43 678 40 40, www.pcprpoddebicki.pl, pcpr@poddebicki.pl
 

Fundacja AKME

Tytuł projektu: STREFA AKTYWIZACJI
 
Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, w tym osoby bierne zawodowo, bezrobotne i z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • pakiet usług podstawowych (fryzjer, kosmetyczka, stylista)
 • trening kompetencji społecznych
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie
 
Termin rekrutacji : ciągła do wyczerpania liczby miejsc
 
Dane kontaktowe:
ul. Orla 23/3, 90-317 Łódź                                                                                                                            
Tel. 618 260 007                                                                             
biuro@fundacja-akme.pl                                                                          
www.fundacja-akme.pl       

"EDUKACJA" Waldemar Lewkowicz

Tytuł projektu: GOTOWI DO PRACY

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  -indywidualna diagnoza potrzeb, opracowanie ścieżki reintegracji
-indywidualny coaching
-doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
-indywidualne szkolenia i staże
 
Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, poddębicki, wieluński

Termin rekrutacji: sierpień- wrzesień 2018 do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
Aleja Kościuszki 3 lokal 53, 90-418 Łódź, tel.: 692571602, biuro@edukacja-lodz.pl, www.edukacja.lodz.pl
 
 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce"

Tyt€ł projektu: Samodzielni i odważni-razem w przyszłość
Dla kogo projekt?  
Dzieci i młodzież powyżej 10 lat, która nie ukończyła 18 r.ż., uczących się lub zamieszkujących w obszarze województwa łódzkiego – konkretnie miasta Łodzi. Projekt dedykowany jest dzieciom objętym wsparciem w ramach plecówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Co oferuje projekt?
 • Streetworking – w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
 • Warsztaty kompetencji psychospołecznych - w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
 • Życiowe warsztaty umiejętności praktycznych pt. „Akademia życia" – w ramach instrumentu aktywizacji społecznej,
 • Wsparcie edukacyjne pn. „Z edukacją za pan brat" (komponent I – V) – w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej,
 • Wsparcie doradcze – w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej,
 • Wsparcie szkoleniowe – w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej,
 • Wsparcie w postaci asystenta usamodzielnienia - w ramach aktywizacji społecznej.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie ; m.Łódź

Termin rekrutacji : ciągła od marca 2018


Dane kontaktowe:
Skarbowa 28, Łódź                                                                                                
tel. 42 616 09 69                                                                                                                 
poczta@slyszeserce.org.pl                                                     
www.slyszeserce.org.pl                                               

Fundacja Uwolnienie

Tytuł projektu Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi
Dla kogo jest projekt? Grupą docelową jest 100 dorosłych (do 64.roku życia) mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osób przeniesionych w związku z rewitalizacją korzystających z pomocy społecznej
Co oferuje projekt? 
 • Warsztaty: trening z autoprezentacji, umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności prospołecznych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenie z obsługi komputera
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
 • Pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji ciągła do wyczerpania liczby miejsc
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Inowrocławska 5a, tel. 42 630 36 07

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Tytuł projektu: Akademia Zawodowców

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat, w tym osoby bezrobotne.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty społeczno-edukacyjno-zawodowe (prawa konsumenta, długi, budżet domowy, reklamacje, koszty stałe, planowanie zakupów, wydatki, oszczędności, kredyty, chwilówki, pułapka kredytowa, etykieta i savoir vivre, estetyka wyglądu)
 • szkolenia zawodowe (magazynier, kucharz z obsługą sali, przedstawiciel handlowy)
 • staże zawodowe
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne
 • pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji :
 • listopad 2017 r. - styczeń 2018 r.
 • od marca 2018 r. ciągła do wyczerpania liczby miejsc
Dane kontaktowe:
ul. Gogola 12 11,  92-513 Łódź
tel. 42 673 41 30
caritas@toya.net.pl
www.caritas.lodz.pl

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

Tytuł projektu:   W drodze do celu

Dla kogo projekt?  Osoby w  wieku 15 lat i więcej, bezrobotne niebędące klientami PUP, bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy i bierne zawodowo o niskich kwalifikacjach, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkające na obszarach wiejskich.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Instrumenty aktywizacji społecznej–praca socjalna
 • Instrumenty aktywizacji społecznej–poradnictwo specjalistyczne-psychologiczne
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–poradnictwo zawodowe
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–kursy i szkolenia zawodowe
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–pośrednictwo pracy
 • Instrumenty aktywizacji zawodowej–staż zawodowy
Miejsce realizacji: województwo łódzkie; powiat: poddębicki, wieluński, bełchatowski
Termin rekrutacji :
 • kwiecień 2018
 • lipiec 2018
 • październik 2018
 • styczeń 2019
Dane kontaktowe: 
ul. Sienkiewicza 137, Uniejów, tel. 536851778                            
www.sawg.pl                                             
 

Custom Media Group Agnieszka Kędzierska

Tytuł projektu:   Gotowi do pracy

Dla kogo projekt? 
Osoby wieku 15 lat i więcej, bierne zawodowo i bezrobotne niebędące klientami PUP, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychol.
 • poradnictwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe
 • staże
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń 2018 do końca września 2018
Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 173 lokal 102, Łódź                                                                                                     
tel. 516 986 296                                                                                                                                         
projekty@custommedia.pl       

STOWARZYSZENIE PROREW

Tytuł projektu: PROJEKT - ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE

Dla kogo projekt?: osoby w wieku 18 lat i więcej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające bez zatrudnienia

Co oferuje projekt?: diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, treningi kompetencji społecznych, innowacyjny job coaching, poradnictwo indywidualne, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: czerwiec-listopad 2018

Dane kontaktowe:
23-631 Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 3 , tel. 669430643,  stowarzyszenie.prorew@gmail.com, www.stowarzyszenieprorew.pl
 
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Tytuł projektu:   SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ

Dla kogo projekt? 

Osoby, które charakteryzować  się będą min.1 cechą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniają kryteria:
-wiek: od 16r.ż,do wieku emerytalnego ,
-z niepełnosprawnościami,  
-status na rynku: pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo ,niezarejestrowane w PUP,
-osoby fizyczne, które uczą się lub zamieszkują w województwie łódzkim.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Przygotowanie ON do aktywności- wsparcie motywacyjne INDYWIDUALNE,
 • Przygotowanie 36 osób z niepełnosprawnością do aktywności-wsparcie motywacyjne GRUPOWE,
 • Wsparcie zawodowe (szkolenia)
 • Grupowa aktywizacja zawodowa
 •  Wsparcie zawodowe (staże)
 • Indywidualna aktywizacja zawodowa

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : kwiecień – grudzień 2018

Dane kontaktowe: 
ul. Tatrzańska 109, 93-279 Łódź                                                                                                                                                                 
tel. 042 6427801                                                    
                                                      
info@far.org.pl                                               
www.far.org.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Powiedz TAK aktywności

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  -indywidualna diagnoza potrzeb, opracowanie ścieżki reintegracji
-indywidualny coaching
-doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
-indywidualne szkolenia i staże
 
Miejsce realizacji: Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: od października 2018 do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
ul. S. Więckowskiego, 93-727 Łódź, tel.: 426397785,  m.stanczyk@oazis.com.pl, www.oazis.com.pl
 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir

Tytuł projektu: Aktywność - praca i rozwój

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?: 
1)Diagnozę indywidualnych potrzeb
2)Poradnictwo specjalistyczne(prawno-obywatelskie,mediacyjne,socjoterapeutyczne).
3)Trening umiejętności społecznych
4)Poradnictwo zawodowe
5)Szkolenia zawodowe
6)Staże zawodowe
7)Pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: powiaty: opoczyński, skierniewicki, miasto Skierniewice

Termin rekrutacji: od stycznia 2018 do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 9a, Opoczno,  te. 506050706, www.asesor.edu.pl, d.balcerzak@asesor.edu.pl
 
 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Aktywni i samodzielni.

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?: 
1. Przygotowanie indywidualnego planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - diagnoza Uczestników.
 2. Wsparcie pomocnicze w aktywizacji społeczno-zawodowej.
3. Realizacja szkoleń zawodowych – uzyskanie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych.
 4. Realizacja staży zawodowych i pośrednictwa pracy - realizacja 3 miesięcznych staży oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
 
Miejsce realizacji: Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: luty-marzec 2019

Dane kontaktowe:
Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel. 517657060, szczecin@inbit.pl, www.inbit.pl
 
 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa

Tytuł projektu: Równi na starcie III - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOS nr 2 i MOS nr 4 w Łodzi
 
Dla kogo projekt? :
podopiecznych  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi- grupa zamknięta
 
Co oferuje projekt?
Diagnoza potrzeb
Poradnictwo specjalistyczne
Indywidualne zajęcia wyrównujące
Zajęcia reedukacyjne
Warsztaty umiejętności społecznych
Grupowe warsztaty zawodowe
 
Miejsce realizacji:
 m. Łódź

Termin rekrutacji:  wrzesień-październik 2018

Dane kontaktowe:
92-114 Łódź,
ul. Piotrkowska 55 lokal 111
Telefon: 426331719
Adres e-mail: info@inse.pl
www. inse.pl
 
 
 

Andrzej Słaby MODRZEW

Tytuł projektu: Praktyka czyni mistrza

Dla kogo projekt?
1) osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy
2)  osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
 
 
Co oferuje projekt?
opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej
coaching
poradnictwo zawodowe
przygotowanie zawodowe dorosłych (staże)
pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:
 powiaty: bełchatowski, poddębicki, wieluński

Termin rekrutacji:  sierpień-grudzień 2018

Dane kontaktowe:
92-114 Łódź,
ul. Przełęcz 8 lokal 5
Telefon: 694711467
Adres e-mail: andrzej@modrzew.net
www.modrzew.net
 

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: poMOCNI II

Dla kogo projekt?
1) osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy
2)  osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
3 ) osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą
 
Co oferuje projekt?
opracowanie indywidualnego planu reintegracji,
aktywizacja społeczna,
mentoring,
 indywidualne poradnictwo,
aktywizacja edukacyjna,
szkolenia/kursy /egzaminy zawodowe,
staże,
zatrudnienie subsydiowane,
pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:
 Łódź  powiaty: łódzki wschodni , pabianicki , piotrkowski, zgierski, łęczycki

Termin rekrutacji:  październik 2018

Dane kontaktowe:
90-349 Łódź,
ul.  ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
Telefon: 426331655
Adres e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl
 
 
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Tytuł projektu:  Powrót do aktywnego życia – aktywizacja  społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego

Dla kogo projekt?
Uczestnikami projektu są  osoby fizyczne, zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy, w tym w szczególności:
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społ. zg. z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
- osoby z niepełnosprawnością    

Co oferuje projekt?
 
Określenie ścieżki reintegracji społeczno zawodowej
Instrumenty aktywizacji społecznej.- indywidualne poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne oraz warsztaty interpersonalne
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej-kursy komputerowe
Instrumenty aktywizacji zawodowej-grupowe poradnictwo zawodowe
Instrumenty aktywizacji zawodowej-wysokiej jakości szkolenia
Instrumenty aktywizacji zawodowej-wysokiej jakości staże zawodowe i pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji:  rekrutacja 4 edycje  (I edycja -7-8.2018, II edycja-10-11.2018, III edycja-1-2.2019, IV edycja-4-5.2019)

Dane kontaktowe:
00-252 Warszawa
Ul. Podwale 13
Telefon: 226356175
Adres e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl
Adres strony WWW: www.zdz.edu.pl
 

NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Tytuł projektu: Szansa na nowy start

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?: 
 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia indywidualne
 • Staże
 
Miejsce realizacji: m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji: czerwiec-wrzesień 2018

Dane kontaktowe:
ul. Więckowskiego 62, 90-735 Łódź, tel. 422367499, noventa@uwolnienie.pl
 

RAZEM

Tytuł projektu: Po drugiej stronie tęczy

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?: 
 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia indywidualne
 • Staże
 
Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, poddębicki, wieluński

Termin rekrutacji: sierpień-wrzesień 2018

Dane kontaktowe:
ul. 6-go Sierpnia 5 nr lokalu 2, 90-606 Łódź, tel. 694711467, razem@fundacjarazem.org.pl, www.fundacjarazem.org.pl
 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS

Tytuł projektu: Nowy start - II edycja

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?: 
1. Opracowanie IPD.
2. Doradztwo psychologiczne
3. Poradnictwo zawodowe.
4. Prawa jazdy Kat B.
5. Szkolenia komputerowe.
6 i 7. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych.
8. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży.
9.Pracę socjalną.
 
Miejsce realizacji: m. Sieradz

Termin rekrutacji: wrzesień 2018-luty 2019

Dane kontaktowe: ul. Organizacji Katyń 15, 98-200 Sieradz, tel. 608809711, biuro@progress-stowarzyszenie.pl, www.progress-stowarzyszenie.pl
 

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa ALFA sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wstawaj, szkoda dnia!

Dla kogo projekt?:   dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  -indywidualną diagnozę potrzeb, opracowanie ścieżki reintegracji
-indywidualny coaching
-doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
-indywidualne szkolenia i staże
 
Miejsce realizacji: powiaty: opoczyński, skierniewicki, miasto Skierniewice

Termin rekrutacji: od września 2018 do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
ul. Łagiewnicka 137, 91-863 Łódź, tel.: 509790465, magdalena.borkowska@biuroalfa.com
 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"

Tytuł projektu: ZAZ Balcerów

Dla kogo projekt?:   dla osób z niepełnosprawnością z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia
 
Co oferuje projekt?:  W ramach projektu zostanie utworzony Zakład Aktywności Zawodowej w Balcerowie, w którym zatrudnienie znajdzie 16 osób
 
Miejsce realizacji: powiat skierniewicki, miasto Skierniewice
 
Termin rekrutacji: ciągła do wyczerpania liczby miejsc

Dane kontaktowe:
ul. Stefana Batorego 64H, 96-100 Skierniewice, www.wspolnatroska.pl., stowarzyszenie@wspólnatroska.pl
 
 

Wiedza” Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak

Tytuł projektu: Wykluczenie? Wykluczone! Program aktywizacji osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
 
Dla kogo projekt?:   dla osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  -aktywizację społeczną (spotkania z psychologiem, trening kompetencji i umiejętności społecznych)
-szkolenia zawodowe
-staże
 
Miejsce realizacji: powiat kutnowski

Termin rekrutacji: lipiec-sierpień 2018, kwiecień-maj 2019

Dane kontaktowe:
ul. Legionów 2, 90-401 Łódź, tel. 426361454, www.wiedza.lodz.pl,  wiedza_lodz@op.pl
 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" s.c.

Tytuł projektu: Aktywizacja-nowa szansa

Dla kogo projekt?: dla osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub bezrobotnych z III profilem
 
Co oferuje projekt?:  kompleksowe wsparcie tj.identyfikacja potrzeb wraz z IŚR, poradnictwo zawodowe, treningi kompetencji społecznych, poradnictwo prawne i obywatelskie, psychologiczne, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy.

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: lipiec 2018 – luty 2019

Dane kontaktowe:
al. Armii Krajowej 22a, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 0 44 6470145, www.olimp.org.pl, olimp@prawojazdy.com.pl
 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Tytuł projektu: Integracja II

Dla kogo projekt?: klienci MOPS w Tomaszowie Mazowieckim

Co oferuje projekt?: warsztaty i indywidulane porady prawne, warsztaty prozdrowotne, autoprezentacji, psychoterapia indywidualna, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, program PAI

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, mopstomaszow@poczta.onet.pl,
http://www.mopstm.pl
 

Powiat pabianicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Tytuł projektu: Lepsze jutro

Dla kogo projekt?:  Projekt skierowany jest do os. przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą w Pabianicach oraz osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., które najbardziej wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, uczące się i ich otoczenie.

Co oferuje projekt?:  -aktywizacja społeczna: praca socjalna, wsparcie psychologa, trening gospodarowania budżetem domowym; -warsztaty: obóz socjoterapeutyczny, -aktywizacja edukacyjna: kurs prawa jazdy kat. B, refundacja kosztów wynajmu mieszkania, akademika, bursy, zakupu podręczników, korepetycje, refundacja czesnego

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, biuro.projektuPCPR@interia.pl,
http://www.powiat.pabianice.pl
 

Gmina Koluszki/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

Tytuł projektu: Przyszłość w Twoich rękach

Dla kogo projekt?: Projekt obejmuje wsparciem  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w 1-szej kolejności wymagają aktywizacji społecznej: będące osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy), zamieszkujących na terenie gminy Koluszki.
Wsparciem objęte są wyłącznie os. pozostające bez zatrudnienia- bierne zawodowo lub bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy.
 
Co oferuje projekt?: Działania  w projekcie ukierunkowane są na aktywizację:
 • społeczną (praca socjalna, wyznaczenie ścieżki reintegracji, poradnictwo specjalistyczne, trening radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem, wsparcie arteterapeutyczne),
 • edukacyjną (kursy komputerowe)
 • zawodową (udział w CIS, określenie IPD, szkolenia zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy).
 
Miejsce realizacji: gmina Koluszki

Termin rekrutacji:  marzec 2018, wrzesień 2018, marzec 2019

Dane kontaktowe: ul. 11 Listopada 5, 95-040 Koluszki,
mgops_koluszki@bluenet24.pl
 
 
 

Gmina Miasto Sieradz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Tytuł projektu: NOWA SZANSA

Dla kogo projekt?:  dla osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym  osób z niepełnosprawnościami. W grupie docelowej znajdą się: bezrobotni z III profilu pomocy,  osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP)

Co oferuje projekt?: realizację działań  z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej: 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. 2. Doradztwo psychologiczne 3. Poradnictwo zawodowe. 4.  Kurs prawa jazdy kat B. 5. Szkolenia komputerowe. 6. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych. 7. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży.  

Miejsce realizacji: miasto Sieradz

Termin rekrutacji: od września 2018 do czerwca 2019

Dane kontaktowe: ul. Polna 5, 98-200 Sieradz, mops@sieradz.home.pl, mops.sieradz.eu
 

Gmina Rozprza/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy

Tytuł projektu: Wykorzystaj swój czas

Dla kogo projekt?: Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Rozprza- klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem

Co oferuje projekt?: aktywizację społeczno-zawodową w formie kontraktu socjalnego, warsztaty psychologiczne, poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe ( magazynier-kierowca wózka jezdniowego, sprzedawca, kierowca kat. B, kierowca kat. C wraz z kwalifikacja wstępną, spawacz metoda MAG 135 i TIG 141, kurs fryzjerski, kurs komputerowy), wykład „Jak zdrowo żyć?", staże po odbyciu szkoleń

Miejsce realizacji: powiat piotrkowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: Al.900-lecia 3, 97-340 Rozprza,
 ug@rozprza.pl,
www.rozprza.pl
 

Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Tytuł projektu: Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim

Dla kogo projekt?: Projekt skierowany jest do dzieci przebywających w pieczy zastępczej. zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów miejskich i wiejskich z powiatu opoczyńskiego, dla osób tworzących otoczenie, tj. członków rodzin zastępczych.
 
Co oferuje projekt?:
wsparcie pracownika socjalnego i psychologa, wyjazdowe warsztaty dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS i ich rodzin, korepetycje, warsztaty kompetencji społecznych, kurs prawa jazdy kat. B
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno,
projekt.rpo@pcpropoczno.pl, www.pcpropoczno.pl
 
 

EHED Usługi szkoleniowe Eryk Kowcuń

Tytuł projektu:   Akademia aktywności w województwie łódzkim

Dla kogo projekt?  
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy..
 
Co oferuje projekt?: 
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • trening aktywności zawodowej - identyfikacja potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem IPD(obligatoryjnie),
 • kursy/szkolenia zawodowe;
 • staże zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : marzec-grudzień 2018

Dane kontaktowe:
 M. Reja 2/2, Pleszew                                                                                                        
tel. 668 492 757                                                                                                     
kowcun@poczta.onet.pl                                                         
www.ehed.eu                                      

GOS Polska Sp. z o.o.

Tytuł projektu:   W drodze do aktywności!

Dla kogo projekt?  
Projekt jest skierowany do grup docelowej z obszaru województwa łódzkiego. Grupę docelową w proj. stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby  bezrobotne dla których został określony III profil pomocy . Pr.)
 
Co oferuje projekt?: 
 • Indywidualna Ścieżka Reintegracji dla Uczestników.
 • Aktywizacja społeczna - realizacja warsztatów społecznych i poradnictwa psychologicznego.
 • Aktywizacja zawodowa - realizacja szkoleń i staży zawodowych.
 • Aktywizacja zawodowa - realizacja warsztatów i pośrednictwa pracy.
 • Case Management.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : kwiecień – wrzesień 2018


Dane kontaktowe:
ul. Królowej Korony Polskiej 24/105, Szczecin                                                                                                       
tel. 91 424 40 72                                                                                                     
kosobucka@gos-polska.pl                                                     
www.gos-polska.pl

Andrzej Słaby MODRZEW

Tytuł projektu:   Kowale losu
Dla kogo projekt?  
Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku18-67 lat, niepracujące,  bierne zawodowo  zarejestrowane w PUP z 3 profilem pomocy, osoby niepełnosprawne  w stopniu znacz/umiarkowanym lub niepełnosprawne sprzężone z zaburzeniami psychicznymi. 100% osób z terenów wiejskich.
 
Co oferuje projekt?: 
 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej,
 • Wsparcie coachingowe,
 • Specjalistyczne wsparcie doradcze,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych – etap 1 przygotowanie teoretyczne,
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych – etap 2 nauka praktyczna w miejscu pracy,
 • Pośrednictwo pracy
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie, powiaty bełchatowski, wieluński, poddębicki 

Termin rekrutacji : tryb ciągły od czerwca do września 2018

Dane kontaktowe:
Przełęcz 8/5, Łódź                                                                                           
tel. 694 711 467                                                      
       42 298 70 35                                                      
andrzej@modrzew.net                                                 
www.modrzew.net

MIASTO ŁÓDŹ/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Tytuł projektu Aktywna Łódź
Dla kogo jest projekt? W projekcie weźmie udział 70 osób: kobiet i mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
Co oferuje projekt? 
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Udział w Programie Aktywizacja i Integracja
 • Poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne)
 • Szkolenia zawodowe
 • Streetworking- działania skierowane głównie do osób bezdomnych
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji luty 2018-sierpień 2018, styczeń 2019-sierpień 2019
Dane kontaktowe  Łódź, ul.  Kilińskiego 102/102a, 42 632 40 34  

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł projektu Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa
Dla kogo jest projekt? Grupą docelową jest 44 mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi i osoby przeniesione w związku z rewitalizacją oraz 30 osób z otoczenia-głównie dzieci, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby pochodzące z rodzin, gdzie występuje nieporadność życiowa, ubóstwo lub/i zagrożenie wykluczeniem społecznym
Co oferuje projekt? 
 • Szkolenie kompetencji i umiejętności społecznych
 • Doskonalenie kompetencji życiowych
 • Szkolenia z obsługi komputera
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Usługi pośrednictwa pracy
Miejsce realizacji  Miasto Łódź
Termin rekrutacji kwiecień 2018-październik 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Wólczańska 51, 42 632 44 20

Centrum Praw Kobiet

Tytuł projektu Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji
Dla kogo jest projekt? Projekt skierowany jest do 30 kobiet pow. 18. roku życia zamieszkałych na terenie obszaru rewitalizowanego m. Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym podopiecznych Centrum Praw Kobiet
Co oferuje projekt? 
 • Indywidualne porady psychologiczne
 • Indywidualne porady prawne
 • Warsztaty psychologiczne
 • Warsztaty z wizażu i usługi fryzjerskie
 • Szkolenia zawodowe
 • Nauka podstaw języka angielskiego
 • Nauka podstaw obsługi komputera
 • Staże/praktyki
 • Pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji  Łódź
Termin rekrutacji marzec i wrzesień 2018
Dane kontaktowe  Łódź, ul. Piotrkowska 115, tel. 42 633 34 11,            e-mail:aktywizacja@cpk.org.pl

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Tytuł projektu:   Równi na starcie II - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi

Dla kogo projekt? 
Grupa docelowa to podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  nr 3 w Łodzi.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty umiejętności społecznych
 • profilaktyka uzależnień
 • indywidualny coaching
 • poradnictwo specjalistyczne
 • indywidualne zajęcia wyrównujące
 • indywidualne zajęcia reedukacyjne
 • grupowe warsztaty zawodowe
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : wrzesień 2017 - marzec 2019

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska  55/ 111, Łódź                                                                                              
tel. 42 633 17 19                                            
      42 209 36 85                                                              
info@inse.pl                                                                   
www.inse.pl                    

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu:  Integracja w stronę zatrudnienia!

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby  bezrobotne dla których został określony III profil pomocy.

Co oferuje projekt?
 • aktywizacja społeczna
 • realizacja szkoleń i staży zawodowych
 • realizacja warsztatów i pośrednictwa pracy
 • case management
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń – marzec 2018
 • czerwiec – sierpień 2018
 • październik – grudzień  2018
Dane kontaktowe:
Al. Tadeusza Kościuszki 80/82 pokój 414, 90-437 Łódź                                                                                                                  
tel. 508 015 422,  91 423 33 11                                                                             
       91 423 97 91                                                              
szczecin@inbit.pl                                                                          
www.inbit.pl

HUMANEO

Tytuł projektu:   niePEŁNOSPRAWNI PEŁNOPRAWNI

Dla kogo projekt? 
Osoby niepełnosprawne powyżej  18 r.ż., zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (w tym osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością sprzężoną ,osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Co oferuje projekt?: 
 • aktywizacja społeczna
 • aktywizacja zawodowa
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • styczeń – marzec 2018
 • styczeń – marzec 2019
Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 173 lokal 109, Łódź                                                                                                                                           
ul. 18 547 70 70                                                               
      18 442 05 77                                                               
biuro@humaneo.pl                                                                     
www.humaneo.pl

Stowarzyszenie Prorew

Tytuł projektu: Zmiana na lepsze

Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pochodzące wyłącznie z obszarów wiejskich, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji : ciągła od września 2017 do września 2018

Dane kontaktowe:
Dom Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5/2, Żarnów
tel.535 839 955                                                                                                                                             
stowarzyszenie.prorew@gmail.com     
k.monska@stowarzyszenieprorew.pl                                                 
www.stowarzyszenieprorew.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: poMOCNI
 
Dla kogo projekt?
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
 
Co oferuje projekt?: 
 • mentoring,
 • indywidualne poradnictwo,
 • szkolenia/kursy /egzaminy zawodowe,
 • 6 miesięczne staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.
 
Miejsce realizacji: powiaty:  miasto Łódź, powiaty: łódzki wschodni, zgierski   
 
Termin rekrutacji : ciągła od stycznia 2018 r.
 
Dane kontaktowe:
Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24                                                               
tel. 42 633 16 55                                                                             
sekretariat@inkubator.org.pl                                                                 
www.inkubator.org.pl 

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Równe szanse

Dla kogo projekt? 

Osoby zagrozone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?: 
 • wsparcie psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji: miasto Łódź, powiaty łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński

Termin rekrutacji : rekrutacja ciągła od stycznia 2018 r.

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 22/24, Łódź
tel. 42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl

Fundacja AKME

Tytuł projektu: Najlepsze przed Tobą

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia lub zarejestrowani bezrobotni, dla których został określony III profil pomocy ,w tym osoby z  niepełnosprawnościami w stopniu znacznym/umiarkowanym lub osoby niepełnosprawne intelektualnie lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • grupowe treningi kompetencji społecznych
 • jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
od 09.2017 do 09.2018

Dane kontaktowe:
ul. Orla 23/3, Łódź                                                                                                                                      
tel. 618 260 007                                                             
biuro@fundacja-akme.pl                                                                         
www.fundacja-akme.pl                                  

INVENTUM Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Pokonaj wykluczenie!

Dla kogo projekt? 
Osoby powyżej  18 r.ż korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu bezrobocia  w tym osoby  z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe
 • pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik-grudzień  2017
 • październik-grudzień 2018
Dane kontaktowe:
ul. Łukowa 18a/5, Łódź                                                                                                                     
tel. 796 419 930                                                                                                                                       
wioletta.krajewska@inventum-global.pl
www.inventum-global.pl

Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz

Tytuł projektu:   Nowa szansa, lepsze jutro 4

Dla kogo projekt?
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • jobcoaching, indywidualne  poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • luty- marzec 2018
 • sierpień - wrzesień  2018
Dane kontaktowe:
Łódź, ul Skrzetuskiego 1 lok.7                          
tel. 607 764 450                                                              
ake@post.p                                                                    
www.ake-ue.pl                         

Fundacja Możesz Więcej

Tytuł projektu:   Stawiam na rozwój!

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Co oferuje projekt?: 
 • treningi kompetencji społecznych
 • jobcoaching, indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne
 • szkolenia zawodowe
 • staże i pośrednictwo pracy
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • październik 2017
 • luty- marzec 2018
 • sierpień- wrzesień  2018
Dane kontaktowe:
ul. Opoczyńska 5, lok. 1,  Żarnów
tel. 533 535 008
duda@mozeszwiecej.org.pl                                                                       
www.mozeszwiecej.org.pl/stawiam-na-rozwoj
 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   Szansa na lepsze jutro

Dla kogo projekt? 
Osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez zatrudnienia, dla których  został określony III profil, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt?: 
 • poradnictwo specjalistyczne
 • trening z zakresu umiejętności społecznych
 • kurs obsługi komputera
 • szkolenia zawodowe
 • trening z poszukiwania pracy
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie

Termin rekrutacji :
 • grudzień 2017
 • październik 2018
Dane kontaktowe:
ul. Kościuszki nr 6 lokal 216, Radomsko
tel. 883 662 887

Powiat Kutnowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Tytuł projektu:   Lepsza przyszłość

Dla kogo projekt? 
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Co oferuje projekt?:
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe
 • prawa i uprawnienia służące przywróceniu samodzielności życiowej
 • trening gospodarowania budżetem domowy
 • praca socjalna i usługi asystenckie
 • poradnictwo zawodowe  indywidualne
 • szkolenia zawodowe
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs komputerowy
Miejsce realizacji:  powiat kutnowski

Termin rekrutacji :
 • styczeń - marzec 2018 r.
 • styczeń - marzec 2019 r.
Dane kontaktowe:
ul. Tadeusza Kościuszki  16, Kutno                                                                                                                        
tel. 24 355 47 50                                                                             
       24 352 04 14                                                              
sekretariat@pcprkutno.pl                                                                        
www.pcprkutno.pl                       

Lista instytucji udzielających wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 Przejdź na górę