Weź udział w spotkaniach i konferencjach - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu na aktywizację społeczno-zawodową - Poddziałanie IX.1.3 miasto Łódź (19 lipca 2017 r.)

Szkolenie z rozliczania projektów od podstaw dla beneficjentów projektów wyłonionych w naborze nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 (27-28 czerwca 2017 r.)

Spotkanie informacyjne dla konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych - Poddziałanie IX.2.2 ZIT (20 czerwca 2017)

Szkolenie z rozliczania projektów od podstaw dla beneficjentów projektów wyłonionych w konkursie nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 (30-31 marca 2017)

Szkolenie z rozliczania projektów dla beneficjentów projektów wyłonionych w konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 (16 maja 2017 r.)

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego (27 kwietnia 2017 r.)

Spotkanie informacyjne z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej (Poddziałanie IX.1.1) 9 marca 2017 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu dotyczącego Centrów Usług Społecznych (20 stycznia 2017)

Szkolenie "Przygotowanie projektów w ramach Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" - 15,16,17,23,24,25 listopada 2016

 Przejdź na górę