Weź udział w spotkaniach i konferencjach - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Materiały ze spotkań

Szkolenie "Kontrola projektów" - 9 sierpnia 2018 r.

Szkolenie „Aspekty finansowe w projektach” - 30 lipca 2018 r.

Szkolenie „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 25 lipca 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 15 maja 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 11 maja 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu z Poddziałania IX.2.1 RPO WŁ (12 kwietnia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu z Poddziałania VIII.3.1 (11 kwietnia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 (usługi zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.2 RPO WŁ (4 kwietnia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.2 (29 marca 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania IX.1.1 OPS/PCPR (27 marca 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci (16 stycznia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 (19 grudnia 2017r.)

Szkolenie Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (4 grudnia 2017 r.)

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci - 15 grudnia 2017

Szkolenie "Aspekty finansowe w projektach Osi VIII i IX RPO WŁ" (6 października, 23 listopada 2017)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społęczno-zawodową (26 września 2017)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na tworzenie Centrów Usług Społęcznych (20 września 2017)

Szkolenie "Ochrona danych osobowych w projektach z Osi VIII i IX RPO WŁ" (18 września 2017)

Szkolenie "Dostępność projektów z Osi VIII i IX RPO WŁ" (15 września, 3, 30 listopada 2017)

Spotkanie informacyjne dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczące konkursu w zakresie aktywności społeczno-zawodowej (14 września 2017)

Szkolenie z rozliczania projektów od podstaw dla beneficjentów projektów wyłonionych w naborze nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 (27-28 czerwca 2017 r.)

Spotkanie informacyjne dla konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych - Poddziałanie IX.2.2 ZIT (20 czerwca 2017)

Szkolenie z rozliczania projektów dla beneficjentów projektów wyłonionych w konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 (16 maja 2017 r.)

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego (27 kwietnia 2017 r.)

Szkolenie z rozliczania projektów od podstaw dla beneficjentów projektów wyłonionych w konkursie nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 (30-31 marca 2017)

Spotkanie informacyjne z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej (Poddziałanie IX.1.1) 9 marca 2017 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu dotyczącego Centrów Usług Społecznych (20 stycznia 2017)

Szkolenie "Przygotowanie projektów w ramach Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" - 15,16,17,23,24,25 listopada 2016

 Przejdź na górę