Weź udział w spotkaniach i konferencjach - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


MATERIAŁY ZE SPOTKAŃ I KONFERENCJI

Szkolenie z rozliczania projektów od podstaw dla beneficjentów projektów wyłonionych w naborze nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 (30-31 marca 2017)

Spotkanie informacyjne z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej (Poddziałanie IX.1.1) 9 marca 2017 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu dotyczącego Centrów Usług Społecznych (20 stycznia 2017)

Szkolenie "Przygotowanie projektów w ramach Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020" - 15,16,17,23,24,25 listopada 2016

 Przejdź na górę