Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Aktualnie trwające konkursy

Konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.1.1

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".   Na co można otrzymać dofinansowanie? Typy projektów...

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.1 (Usługi zdrowotne)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne". Regionalnego Programu...

Konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.1.1 (OPS I PCPR)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub...

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 - CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17  w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".   Na co można otrzymać...

 Przejdź na górę