Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Harmonogramy naborów

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok (aktualizacja 27 czerwca 2017)

27 czerwca 2017 r. mocą Uchwały nr 830/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. W Harmonogramie dodano na IV kwartał 2017 r. konkursy dla Osi Priorytetowej...

Harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Osi IX Włączenie społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów na 2017 rok w ramach Osi IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Znajdziesz w nim informacje: o terminach ogłoszenia naborów, kto może brać w nich udział, na co można otrzymać dofinansowanie i kogo można...

 Przejdź na górę