Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Harmonogramy naborów

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (27 marca 2018 r.)

W dn. 27 marca 2018 r. mocą Uchwały nr  426/18 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Dokument obowiązuje od dn. 27 marca 2018 r. ...

Informacja w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

W związku z trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niezbędne są zmiany w dokumentach wdrożeniowych, dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na marzec 2018 roku. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w Harmonogramie...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi VIII i IX RPO WŁ na 2018 rok

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów na 2018 rok w ramach Osi VIII Zatrudnienie i IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Znajdziesz w nim informacje: o terminach ogłoszenia naborów, kto może brać w nich udział, na co można otrzymać...

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok (29 listopada 2017 r.)

W dn. 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. W Harmonogramie dodano w I kwartale 2018 roku konkurs dla Osi...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020 na 2018 rok (16 października 2017 r.)

16 października 2017 r. mocą Uchwały nr 1442/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Dokument obowiązuje od dn. 16 października 2017 r. ...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok (aktualizacja 27 czerwca 2017)

27 czerwca 2017 r. mocą Uchwały nr 830/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. W Harmonogramie dodano na IV kwartał 2017 r. konkursy dla Osi Priorytetowej...

Harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Osi IX Włączenie społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów na 2017 rok w ramach Osi IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Znajdziesz w nim informacje: o terminach ogłoszenia naborów, kto może brać w nich udział, na co można otrzymać dofinansowanie i kogo można...

 Przejdź na górę