Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Aktualnie trwające konkursy

Konkurs w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (ZIT) - Poddziałanie IX.1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja...

Harmonogramy naborów

Harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Osi IX Włączenie społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów na 2017 rok w ramach Osi IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Znajdziesz w nim informacje: o terminach ogłoszenia naborów, kto może brać w nich udział, na co można otrzymać dofinansowanie i kogo można...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

W dniu 30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. Załączniki ...

 Przejdź na górę