Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.01.01-IP.01-10-005/17. Zmiana Regulaminu wiąże się z koniecznością dostosowania jego treści do nowej wersji Wytycznych w zakresie...

Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17. Zmiana Regulaminu wiąże się z koniecznością dostosowania jego treści do nowej wersji Wytycznych w zakresie...

Szkolenie "Dostępność projektów z Osi VIII i IX RPO WŁ (3 listopada 2017)

Ważne ! Z przykrością informujemy, że szkolenie z zakresu Dostępności projektów z Osi  VIII i IX RPO WŁ planowane na dzień 27 października br. z przyczyn niezależnych od WUP w Łodzi nie odbędzie się.   ...

Druga zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17. Zmiana Regulaminu wiąże się z koniecznością dostosowania jego treści do nowej wersji Wytycznych w zakresie...

Spotkania informacyjne pn. „Dofinansowanie szkoleń w ramach Funduszy Europejskich”

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Dofinansowanie szkoleń w ramach Funduszy Europejskich". Najbliższe spotkania odbędą...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę