Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 - wersja z 24 października 2016 r.

Informujemy, że od 24 października 2016 r. mają zastosowanie znowelizowane „ Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu...

Łódzkie Regionalne Targi Pracy (23-24 listopada 2016 r.)

W imieniu Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zapraszamy mieszkańców całego regionu na I edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy, które odbędą się w dniach 23 - 24 listopada 2016 r. w Hali...

Wolne miejsca na szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Mamy jeszcze wolne na szkolenia dla  beneficjentów oraz instytucji zainteresowanych realizacją projektów w ramach Osi VIII i IX Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na bezpłatne szkolenia z...

Znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Informujemy, że od 14 października 2016 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę