Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Zmiana do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

W nawiązaniu do konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działania...

Spotkanie informacyjne „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement ”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pn. „ Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów...

Spotkanie informacyjne dla konkursu na aktywizację społeczno-zawodową ZIT (28 kwietnia 2017)

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 kwietnia 2017)

W dn. 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 403/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W Szczegółowym...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę