Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 25 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uczestnicy poznają zasady przetwarzania danych osobowych wynikających z...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli OPS I PCPR dotyczącego ogłoszonego konkursu z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej- 19 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 (aktywizacja społeczna i zawodowa) w ramach Poddziałania IX.1.1. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli ośodków...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli OPS I PCPR dotyczącego ogłoszonego konkursu z zakresu pieczy zastepczej - 11 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (piecza zastępcza) w ramach Poddziałania IX.2.1. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli ośodków pomocy społecznej...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18

Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wnioskowana kwota dofinansowania Liczba punktów 1 1 RPLD.09.02.01-10-C002/18 Polskie Towarzystwo Stwardnienia...

Konferencja „Razem możemy więcej - kierunek Beneluks”

Jesteś przedsiębiorcą MŚP z województwa łódzkiego? Chcesz zdobyć nowych klientów i rozwinąć firmę? Chcesz sprzedawać swoje produkty i usługi w Belgii, Holandii, Luxemburgu? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś swój...

Szkolenie "Kwoty ryczałtowe" - 9 października 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu kwot ryczałtowych. Przedmiotowe szkolenie obejmować będzie tematy związane z przygotowaniem wniosku, a następnie rozliczaniem projektu w...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (10 września 2018 r.)

W dn. 10 września 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1286/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W...

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu skorygowania błędu w pkt. 7.1 Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18, dokonano jego zmiany.   Powyższe zmiany obowiązują od dnia 20 września 2018 r. ...

Zmiana Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na lata 2019-2020, nr RPLD.08.01.00-IP.01-001/18.  Potrzeba zmiany wynika z konieczności...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (I runda)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (I runda)   L.p. Pozycja na liście Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę