Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"  Regionalnego...

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 - Poddziałanie IX.2.2

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 – Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł...

Spotkanie informacyjne dla konkursów na realizację usług zdrowotnych, w tym Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach konkursów nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 i nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 - 5 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne podmioty zainteresowane realizacją usług zdrowotnych, w tym Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach konkursów nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 i nr ...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 - Poddziałanie IX.2.1

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji  w ramach k onkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 – Poddziałanie IX.2.1   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 – Poddziałanie IX.2.2   Lp. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wątpliwości w zakresie stosowania przepisów pomocy publicznej przez OWES w ramach projektów realizowanych ze środków EFS

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącym wątpliwości w zakresie  stosowania przepisów pomocy publicznej przez OWES w ramach projektów realizowanych ze środków ...

Lista projektów wybranych do dofinansowania po uwzględnieniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania po uwzględnieniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, że z uwagi na konieczność dostosowania terminu naboru wniosków do obowiązującego harmonogramu ogłaszania konkursów na 2018 rok dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18....

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na dostępność alokacji niewykorzystanej w ramach poprzednich konkursów ogłaszanych w przedmiotowym Poddziałaniu dokonano...

Wytwórnia Unijnych Pomysłów numer 1/2018

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku wydania folderu „Wytwórnia Unijnych Po mysłów". Publikacja informuje o możliwościach i efektach realizacji projektów na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia oraz...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę