Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 - 22 sierpnia 2016

Informujemy, że 22 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 731/16 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 . W...

Wytwórnia Unijnych Pomysłów - folder informacyjny WUP w Łodzi

Zapraszamy do lektury „Wytwórni Unijnych Pomysłów" poświęconej Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zainspirowani...

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16  w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna...

Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.1.1

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.1.1  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .   L.p. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę