Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ (13 sierpnia 2018 r.)

Dnia 13 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1088/18 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W SZOOP RPO...

Szkolenie „Wniosek SL2014” - 5 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu przygotowywania wniosku o płatność w SL2014. W wyniku szkolenia uczestnicy powinni nabyć wiedzę z zakresu rozliczania projektu oraz zasad...

Szkolenie "Pomoc publiczna" - 3 września 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu pomocy publicznej. Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach perspektywy finansowania...

Szkolenie „Aspekty finansowe w projektach” - 31 sierpnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu procesu prawidłowej dokumentacji oraz księgowania i rozliczenia wydatków w projekcie. Omówione zostaną najważniejsze obowiązki i...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę