Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz Działania VIII.1 RPO WŁ na lata 2014-2020

Informujemy, iż w dniu 21 grudnia  2016 r., WUP w Łodzi organizuje spotkanie dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zainteresowanych realizacją projektów w ramach naboru z Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z...

Seminarium dotyczące tworzenia Centrów Usług Społecznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium dotyczącym tworzenia Centrów Usług Społecznych w ramach Osi IX „Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, organizowanym...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

W dniu 30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. ...

Projekt „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego”

Eureka Technology Park Sp. z o.o. Tytuł projektu „Kierunek: SUKCES NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program outplacementowy dla województwa łódzkiego"   Regionalnegy Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę