Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Błąd techniczny we wniosku o dofinansowanie do konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16

Informujemy iż dnia 15 września 2016 r. udostepniono 2 wersję formularza wniosku o dofinansowanie,  z uwagi na błąd techniczny w arkuszu X  „Oświadczenie". Odblokowano możliwość wyboru w pozycji 12 – „jestem / nie...

Sprostowanie do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na:   oczywisty błąd pisarski w treści Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16, pkt. 7 w części 2.4 „ Podmioty uprawnione do ubiegania się o...

Wyniki konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie 9.2.1

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne   L.p. Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł...

Kierunki działań w świetle zmian społeczno-demograficznych na podstawie monitoringu Planu przedziwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020

Poniżej przedstawiamy Kierunki działań w świetle zmian społeczno-demograficznych na podstawie monitoringu Planu przedziwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020 przygotowane przez Regionalne Centrum Polityki...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę