Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Wyniki konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.1

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"   z Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego...

Konkurs na rozwój ekonomii społecznej - Poddziałanie IX.3.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17  w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.3 „Rozwój ekonomii społecznej" Poddziałania IX.3.1 „Miejsca...

Zmiana definicji i listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (25 lipca 2017)

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 983/17, w której zmiany dotyczą: Osi Priorytetowej I  poprzez dodanie wskaźnika:  Liczba  przedsiębiorstw  korzystających ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 (4 sierpnia 2017)

W dn. 4 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1044/17 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę