Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "WŁASNA FIRMA TWOJĄ SZANSĄ NA SUKCES" - DOTACJE NA OTWORZENIE FIRMY

Wiadomości

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że dokonano zmian w treści Regulaminu konkursu z uwagi na omyłkę pisarską. Zmiany nie mają wpływu na ocenę wniosków o dofinansowanie. ...

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 25 czerwca 2019 r.

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny serdecznie zaprasza do uczestnictwa w „Warsztatach dotyczących przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu nr...

Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działałności gospodarczej - ZIT)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19  w ramach:   Osi Priorytetowej VIII „ Zatrudnienie " Działanie VIII.3 „ Wsparcie...

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)   L.p. Pozycja na liście Numer kancelaryjny wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu ...

21 czerwca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

Informujemy Państwa, że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.   Dniem pracującym dla WUP w Łodzi będzie sobota 29 czerwca 2019 r.   ...

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.04-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika e Karta oceny biznesplanu (stanowiącego załącznik do załącznika nr 4 Standard...

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika e Karta oceny biznesplanu (stanowiącego załącznik do załącznika nr 4 Standard...

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnej korekty dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19. Zmiana obowiązuje od dnia 7 czerwca 2019 r.   ...

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt w treści Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej  dokonano zmiany powyższych...

Szkolenie „Księgowość w projektach EFS” - 5 lipca 2019 r.

Rekrutacja zakończona Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu księgowości w projektach. Uczestnicy poznają proces prawidłowej dokumentacji oraz księgowania i rozliczenia  wydatków w projekcie. Omówione...

Szkolenie „Przeprowadzanie efektywnych działań informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacja uczestników w projektach unijnych” - 3 lipca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu promocji i rekrutacji uczestników projektu. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompleksowe umiejętności w zakresie planowania i realizacji efektywnych działań informacyjnych i...

Szkolenie „Zasada konkurencyjności” - 1 lipca 2019 r. - rekrutacja zakończona

Rekrutacja zakończona. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu  zasady konkurencyjności. Celem przedmiotowego szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 z Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 z Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   ...

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18

Lista umów o dofinansowanie projektów podpisanych w maju 2019 r.  w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 z Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Na skróty

Nie masz pracy? Jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej? Chcesz to zmienić?

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę