Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.1 (lista zbiorcza)

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"  Regionalnego Programu Operacyjnego...

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 podpisane w lutym 2017 r.

Przedstawiamy zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w lutym 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne"  Regionalnego Programu...

Rusza konkurs RegioStars 2017!

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej! Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk,  wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizacje społeczno-zawodową (9 marca 2017 r.)

Serdecznie zapraszamy  na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę