Strona główna - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania - konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16

Przedstawiamy skorygowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania VIII.2.1 " Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia". Potrzeba...

Spotkania dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (1, 3, 7, 10 luty 2017r.)

Serdecznie zapraszamy  przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na spotkania informacyjne dotyczące zaplanowanych konkursów w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej na 2017 rok...

Aktualizacja Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano aktualizacji Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2017, nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/16 , ogłoszonego w ramach: Osi...

Instytucje udzielające wsparcia z zakresu outplacementu w województwie łódzkim

Przedstawiamy listę instytucji, które udzielają wsparcia z zakresu outplacementu na terenie województwa łódzkiego. Projekty kierowane są do osób zagrożonych, przewidzianych do zwolnienia oraz zwolnionych z pracy z przyczyn...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę