Centra Usług Społecznych - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH

Stowarzyszenie Przystań

Tytuł: Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • usługi społeczne w miejscu zamieszkania (asystenckie i opiekuńcze),
 • usługi społeczne poza miejscem zamieszkania – świetlica środowiskowa
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
 • indywidualną ścieżkę wsparcia
 • usługi opiekuńcze będą świadczone w oparciu o kontrakty
Miejsce realizacji: powiat bełchatowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów
tel. 516 045 260,
www.przystan.belchatow.pl
biuro@przystan.belchatow.pl
 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My"

Tytuł: POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Wsparcie terapeutyczne
 • Psychologiczna terapia krótko- i długoterminowa
 • usługi opiekuńcze dla osób zależnych
 • usługi asystenckie
 • posiłki dla osób zależnych i niesamodzielnych
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
Miejsce realizacji: miasto Skierniewice

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice
Tel. 46 833 39 48
 sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl
 biuro@wsparciespoleczne.pl
www.bip.moprskierniewice.nv.pl

Powiat Łódzki Wschodni / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tytuł: Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia, osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.

Co oferuje projekt?
1. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
2. Wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych
3. Klub Seniora.
4. Dzienny Dom Pomocy.
5. Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
6. Usługi wspierające dla opiekunów faktycznych  specjalistyczne poradnictwo grupowe i indywidualne.
7. Rozwój specjalistycznych usług dla osób zależnych – posiłki (cały powiat).
 
Miejsce realizacji: powiat łódzki wschodni

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
tel. 42 676 34 87
pcpr@lodzkiwschodni.pl
www.pcpr-lodzkiwschodni.pl
 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

Tytuł: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • usługi asystenckie
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
 • wsparcie „Bezpieczny Senior"
 • Dom Dziennego Pobytu
 • Bezpłatne porady prawne i psychologiczne
 •  
Miejsce realizacji: powiat tomaszowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 576 807 809
mopstomaszow@poczta.onet.pl
www.mopstm.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

Tytuł: Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • usługi społeczne w miejscu zamieszkania (asystenckie i opiekuńcze),
 • usługi społeczne poza miejscem zamieszkania (Dzienny Dom Pomocy, mieszkania wspomagane)
 • usługi wspierające dla opiekunów faktycznych (grupowe poradnictwo specjalistyczne)
Miejsce realizacji: powiat wieruszowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. L. Waryńskiego 15, Wieruszów
tel. 62 783 19 95,
pcpr_wieruszow@interia.pl,
www.wieruszow.pcpr.info

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Tytuł: Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • krótkookresowy całodobowy pobyt wytchnieniowy
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
 • usługa transportowa
 • specjalistyczna placówka wsparcia dziennego
 • specjalistyczne usługi opiekuncze
 • poradnictwo w tym psychologiczne
 • klub seniora
 • usługi opiekuńcze
Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
Plac Wojewódzki 3, Sieradz
tel. 43 827 18 07
pcpr.sieradz@gmail.com

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł: Razem możemy więcej

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni, dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym - podopieczni  nowotworzonego oddziału środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej oraz osoby z otoczenia.

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze
 • Klub Seniora
 • mieszkania wspomagane
 • opieka dla dzieci i młodzieży - oddział środowiskowy


Miejsce realizacji: miasto Piotrków Trybunalski

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe:
Pasaż Karola Rudowskiego 10, Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 77 33
e-urzad@piotrkow.pl
www.piotrkow.pl

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

Tytuł: CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia, dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Klub Seniora
 • mieszkania treningowe
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych
 • placówki wsparcia dziennego
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Miejsce realizacji: powiat opoczyński

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe:
ul. Staromiejska 6, Opoczno
tel. 44 736 31 00
umopoczno@um.opoczno.pl
www.um.opoczno.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Tytuł: Opiekuńcza Łódź

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • wsparcie psychologiczne
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych
 • asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 • rozwój usług w formie Rodzinnego Domu Pomocy
 • usługi opiekuńcze dla osób zależnych
 • wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
Miejsce realizacji: miasto Łódź

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Kilińskiego 102/102a, Łódź
tel. 42 685 43 63

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

Tytuł:   Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne.

Co oferuje projekt?
 • mieszkania wspomagane
 • usługi opiekuńcze
 • Klub Seniora
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • Dzienny Dom Pomocy
Miejsce realizacji: powiat rawski

Termin rekrutacji: październik 2017

Dane kontaktowe:
Plac Wolności 1, Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 46 31
starostwo@powiatrawski.pl
www.powiatrawski.pl/122,powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie

Powiat Łódzki Wschodni / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2"

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych oraz osób z ich otoczenia, zamieszkujących na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Co oferuje projekt?: usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze w ramach długoterminowej opieki medycznej, usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej, specjalistyczne poradnictwo dla opiekunów faktycznych, usługi rehabilitacyjne
 
Miejsce realizacji: powiat łódzki wschodni

Termin rekrutacji: kwiecień 2019r.

Dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 133d lok.214, 92-318 Łódź, tel. 42 676 34 87, www.pcpr-lodzkiwschodni.pl, e-mail pcpr@lodzkiwschodni.pl
 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu

Tytuł projektu: Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia - mieszkańców powiatu sieradzkiego

Co oferuje projekt?: długoterminowa opieka medyczna, w tym pielęgniarska opieka
długoterminowa, wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych, szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi

Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Termin rekrutacji: I półrocze 2019

Dane kontaktowe: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu, ul. Sienkiewicza 2B/15, 98-200 Sieradz, tel. 784-642-182, www.sieradz.ptsr.org.pl, e- mail: sieradz@ptsr.org.pl
 

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Opiekuńcza Łódź 2

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych oraz osób z ich otoczenia, zamieszkujących na terenie m. Łódź

Co oferuje projekt?: opieka zdrowotna dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie Zespołu Leczenia Środowiskowego, opieka długoterminowa, wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niesamodzielnych, szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej nad os. niesamodzielnymi
 
Miejsce realizacji: Miasto Łódź

Termin rekrutacji: rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2019 i będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu lub do wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź, tel. 42 638 45 42, www.lodzkisejmik.pl
 

Powiat Kutnowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych Powiatu Kutnowskiego

Dla kogo projekt?: dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych wymagających opieki ze względu na podeszły wiek czy stan zdrowia oraz osób z ich otoczenia.

Co oferuje projekt?: poradnictwo psychologiczne i prawne, wypożyczalnia sprzętu wspomagającego, długoterminowa opieka pielęgniarska, placówka wsparcia dziennego, Klub Seniora, usługi asystenckie, usługi opiekuńcze.
 
Miejsce realizacji: powiat kutnowski
Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła
Dane kontaktowe:
ul.Kościuszki 16,  Kutno
tel. (24) 355 47 80
www.powiatkutno.eu
 

Gmina Osjaków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim
Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, dzieci i młodzieży do 18  roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Co oferuje projekt?: usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, Klub Seniora, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, świetlice środowiskowe, szkolenia oraz wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych

Miejsce realizacji: powiat wieluński

Termin rekrutacji: od stycznia 2019r do wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe:
ul.Targowa 26, Osjaków,
www.gops.osjakow.pl,
e-mail: gops_osjakow@post.pl
 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Wspólna Troska

Tytuł projektu: Skierniewicki CUŚ

Dla kogo projekt: osoby niesamodzielne i ich opiekunowie

Co oferuje projekt?: usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, Klubu Seniora, długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa, opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych, usługi prawne obywatelskie, szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
Miejsce realizacji: powiat Skierniewice

Termin rekrutacji: od kwietnia 2019r ciągła

Dane kontaktowe: 
Troska, ul. Stefana Batorego 64 h, Skierniewice,
tel. 504 076 640,
biuro@wspolnatroska.pl,  
www.wspolnatroska.pl
 

Powiat Piotrkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł projektu: PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych, dzieci i młodzieży do 18  roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia

Co oferuje projekt?: usługi opiekuńcze, Klub Seniora, mieszkania wspomagane wspierane, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, poradnictwo dla opiekunów faktycznych, placówki wsparcia dziennego

 Miejsce realizacji: powiat piotrkowski

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła

Dane kontaktowe: 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 7, Piotrków Trybunalski,
tel. 44 732 88 00,
www.powiat-piotrkowski.pl
 

Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim

Dla kogo projekt?: dla osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych

Co oferuje projekt?: specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieka w ramach hospicjum domowego, mieszkanie wspierane i treningowe, usługi asystenta osoby niepełnosprawnej AOON, opieka wytchnieniowa, poradnictwo psychologiczne i prawne dla opiekunów faktycznych

Miejsce realizacji: powiat zgierski

Termin rekrutacji: rekrutacja od stycznia 2019r. ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Sadowa 6a, Zgierz,
tel. 42 719 06 33
www.pcpr-zgierz.bip.net.pl,
pcpr-dyrektor@powiat.zgierz.p
 Przejdź na górę