Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20

Ogłoszenie konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 - Poddziałanie IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT"

 Przejdź na górę