Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20

 Przejdź na górę