Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT po uwzględnieniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 (15 listopada 2016)

Informacja dotycząca kryterium dostępu nr 7

Sprostowanie do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 - 14 października 2016

Sprostowanie do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01- 10-001/16 - 5 października 2016

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 - Poddziałanie IX.2.2

 Przejdź na górę