Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.1 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne)

 Przejdź na górę