Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 - Poddziałanie IX.2.1 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne)

 Przejdź na górę