Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19

Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie IX.2.1 (Centra Usług Środowiskowych)

 Przejdź na górę