Konkurs - Poddziałanie VIII.2.1 (1_2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Piąta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (III runda)

Wydłużenie terminu do składania wniosków w ramach III rundy konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (II runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 (I runda)

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19

Konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie VIII.2.1 (aktywizacja zawodowa)

 Przejdź na górę