Konkurs - Poddziałanie IX.1.2 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.2

Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.1.2

 Przejdź na górę