Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2018)

Pozostałe

Czy planując budżet projektu jest mozliwość uwzglednienia prognozy wzrostu zasiłku dla bezrobotnych?

Planując budżet projektu, istnieje możliwość uwzględnienia prognozy wzrostu zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1000 zł.Nie mniej jednak nie jest to równoznaczne z możliwością rozliczenia takiej wartości stypendium w sytuacji, w której wysokość zasiłku nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wnioskodawca będzie mógł wypłacić i rozliczyć koszt stypendium wyliczony w oparciu o dotychczasową wartość zasiłku dla bezrobotnych
 
 Przejdź na górę