Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20 (IV runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20 (III runda)

Trzecia informacja dotycząca konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20

Druga informacja dotycząca konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20 (II runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20 (I runda)

Informacja dotycząca konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie IX.1.1

Spełnienie wymogu niezalegania z uiszczaniem należności, o których mowa w oświadczeniu w formularzu wniosku o dofinansowanie w przypadku skorzytsania z instrumentów wsparcia w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. „Tarczę antykryzysową”

Konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja społeczna i zawodowa - projekty OPS i PCPR)

 Przejdź na górę