Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20 (IV runda)

 Przejdź na górę