Centra Usług Społecznych - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Sprawdź czy w Twoim regionie działa Centrum Usług Środowiskowych

WIĘCEJ O CENTRACH...

"Centra Usług Środowiskowych dofinansowane z EFS w województwie łódzkim", listopad 2021 r.

"CUŚ poradzić" - podręcznik tworzenia Centrów Usług Środowiskowych, luty 2021 r.

Centra Usług Środowiskowych w województwie łódzkim - broszura z dokumentacją zdjęciową, grudzień 2020 r.

Centra Usług Środowiskowych w województwie łódzkim - broszura, październik 2020 r.

CENTRA USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

CUŚ w powiecie łódzkim wschodnim - Powiat Łódzki Wschodni / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA 2"

Realizacja do 31 marca 2022 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz osoby z ich otoczenia, zamieszkujące na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Co oferuje projekt?
 • usługi pielęgnacyjne/opiekuńcze w ramach długoterminowej opieki medycznej
 • usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej
 • specjalistyczne poradnictwo dla opiekunów faktycznych
 • usługi rehabilitacyjne
Miejsce realizacji: powiat łódzki wschodni

Termin rekrutacji: kwiecień 2019 r.

Dane kontaktowe
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 133d lok.214, 92-318 Łódź
tel. 42 676 34 87
http://pcpr-lodzkiwschodni.pl/k-59.html
e-mail pcpr@lodzkiwschodni.pl

CUŚ w powiecie wieluńskim - Gmina Osjaków / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych w powiecie wieluńskim

Realizacja do 30 września 2021 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne i ich opiekunowie faktyczni, dzieci i młodzież do 18. roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Co oferuje projekt?
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 • Klub Seniora
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • świetlice środowiskowe
 • szkolenia
 • wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych
Miejsce realizacji: powiat wieluński

Termin rekrutacji: od stycznia 2019 r. do wyczerpania miejsc

Dane kontaktowe:
ul.Targowa 26, Osjaków,
www.gops.osjakow.pl,
e-mail: gops_osjakow@post.pl

CUŚ w powiecie skierniewickim - Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"

Tytuł projektu: Skierniewicki CUŚ

Realizacja do 31 marca 2022 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne i ich opiekunowie

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze, sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 • wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
 • Klub Seniora
 • długoterminowa medyczna opieka domowa nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa
 • opieka paliatywna lub hospicyjna realizowana w warunkach domowych
 • usługi prawne, obywatelskie
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
Miejsce realizacji: powiat Skierniewice

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: 
Troska, ul. Stefana Batorego 64 h, Skierniewice
tel. 504 076 640,
biuro@wspolnatroska.pl,  
http://www.wspolnatroska.pl/Skierniewicki_CU%C5%9A_-_informacje_o_projekcie

CUŚ w powiecie piotrkowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb.

Tytuł projektu: PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych

Realizacja do 31 grudnia 2021 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, dzieci i młodzież do 18. roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze
 • Klub Seniora
 • mieszkania wspomagane wspierane
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • poradnictwo dla opiekunów faktycznych
 • placówki wsparcia dziennego
Miejsce realizacji: powiat piotrkowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 7, Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 88 00
www.powiat-piotrkowski.pl

CUŚ w powiecie zgierskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim

Realizacja do 28 lutego 2022 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne i opiekunowie faktyczni

Co oferuje projekt?
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • opieka w ramach hospicjum domowego
 • mieszkanie wspierane i treningowe
 • usługi asystenta osoby niepełnosprawnej AOON
 • opieka wytchnieniowa
 • poradnictwo psychologiczne i prawne dla opiekunów faktycznych
Miejsce realizacji: powiat zgierski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: 
ul. Sadowa 6a, Zgierz
tel. 42 715-43-58
www.pcpr-zgierz.bip.net.pl

CUŚ w powiecie wieruszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych - "Razem łatwiej"

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, z niepełnosprawnością, dzieci z pieczy zastępczej oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz osoby z ich otoczenia oraz otoczenia osób niesamodzielnych.

Co oferuje projekt?
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 • dzienny dom pobytu
 • klub dla osób niesamodzielnych
 • mieszkania wspierane i treningowe
 • usługi wsparcia rodziny i pieczy zstępczej
 • poradnictwo specjalistyczne
 • obozy socjoterapeutyczne
 • korepetycje
Miejsce realizacji: powiat wieruszowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Ludwika Waryńskiego 15, Wieruszów
tel./fax. 62 783 19 95
www.pcpr-wieruszow.org
e-mail: biuro@pcpr-wieruszow.org

CUŚ w powiecie bełchatowskim - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"

Tytuł projektu: CUŚ dla powiatu bełchatowskiego

Realizacja do 31 stycznia 2023 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz osoby z ich otoczenia, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Co oferuje projekt?
 • dzienne domy pobytu
 • usługi opiekuńcze
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 • świetlica środowiskowa
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Miejsce realizacji: powiat bełchatowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów
tel. 516 046 260
www.przystan.belchatow.pl
e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl

CUŚ w Piotrkowie Trybunalskim - Miasto Piotrków Trybunalski / MOPR / Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej / Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Tryb.

Tytuł projektu: Razem możemy jeszcze więcej

Realizacja do 1 marca 2022 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, w tym starsze i z niepełnosprawnością, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Co oferuje projekt?
usługi opiekuńcze w miejscu ich zamieszkania
klub wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Klub Seniora
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
mieszkania wspomagane
usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
placówka wsparcia dziennego - środowiskowa świetlica socjoterapeutyczna

Miejsce realizacji: miasto Piotrków Trybunalski

Termin rekrutacji: od lutego 2020 r.

Dane kontaktowe:
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.
tel. 44 732 77 33
www.piotrkow.pl
e-urzad@piotrkow.pl                                                   

CUŚ w powiecie tomaszowskim - Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Tytuł projektu: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II
 
Realizacja do 30 czerwca 2023 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność potrzebują wsparcia oraz osoby z ich otoczenia

Co oferuje projekt?
 • dzienne domy pobytu
 • Kluby Seniora
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • usługi asystenckie
 • praca socjalna
 • mieszkania wspomagane
 • wypożyczalnia sprzętu
 • poradnictwo specjalistyczne
 • porady i warsztaty dla opiekunów faktycznych
Miejsce realizacji: powiat tomaszowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 723 34 89
www.tomaszow-maz.pl
e-mail: mopstomaszow@poczta.onet.pl 

CUŚ w Łodzi - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Opiekuńcza Łódź Bis

Realizacja do 31 marca 2022 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby zależne lub niesamodzielne, w tym osoby starsze lub z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia

Co oferuje projekt?
 • wsparcie specjalistyczne: psycholog, pracownicy socjalni, prawnik
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 • mieszkania wspomagane
 • rodzinny dom pomocy
 • usługi opiekuńcze
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania
 • wypożyczalnia sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego
 • zapewnienie transportu i posiłków
Miejsce realizacji: miasto Łódź

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746 Łódź
tel./fax 42 616 06 20
www.tpn.org.pl
e-mail: siedziba@tpn.org.pl

CUŚ w powiecie łódzkim wschodnim - Powiat Łódzki Wschodni / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D."

Realizacja do 31 grudnia 2021 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, z niepełnosprawnością oraz osoby z ich otoczenia, wychowankowie z pieczy zastępczej oraz ich rodziny

Co oferuje projekt?
 • usługi Dziennego Domu Pomocy
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • dowóz posiłków
 • Klub Seniora
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 • wsparcie rodziny i pieczy zastępczej
 • obóz terapeutyczny
 • specjalistyczne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne
Miejsce realizacji: powiat łódzki -wschodni

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
al. Piłsudskiego 133 d, 92-318 Łódź
tel. 42 676 34 87
www.pcpr-lodzkiwschodni.pl
e-mail:pcpr@lodzkiwschodni.pl

CUŚ w powiecie pabianickim - Gmina Dłutów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie

Tytuł projektu: PRACUŚ

Realizacja do 31 marca 2023 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze i asystenckie
 • klub osób niesamodzielnych
 • świetlica środowiskowa
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Miejsce realizacji: powiat pabianicki

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów
tel. 44 634 05 21
www.dlutow.pl
e-mail: dlutow@dlutow.pl

CUŚ w powiecie opoczyńskim - Fundacja "Dar Dla Potrzebujących"

Tytuł projektu: CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Realizacja do 28 lutego 2023 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki, dzieci przebywające w pieczy zastępczej, dzieci i młodzież do 18 roku życia z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby, u których występują wskazania medyczne do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną, w tym osoby z niepełnosprawnością oraz osoby starsze

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • kluby seniora
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzież
 • usługi zdrowotne w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w tym: korepetycje dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej
 • poradnictwo specjalistyczne
Miejsce realizacji: powiat opoczyński

Termin rekrutacji: od marca 2020 r.

Dane kontaktowe:
Mroczków Gościnny 2, 26-300 Opoczno
tel. 508 503 754
www.dardlapotrzebujacych.pl
e-mail: dar_dla_potrzebujacych@wp.pl

CUŚw powiecie sieradzkim - Powiat Sieradzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Tytuł projektu: CENTRUM DLA RODZINY W POWIECIE SIERADZKIM

Realizacja do 30 września 2022 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz osoby z ich otoczenia, dzieci z pieczy zastępczej, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka

Co oferuje projekt?
 • krótkookresowy pobyt wytchnieniowy
 • usługi opiekuńcze
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 • usługi pracownika socjalnego
 • klub seniora
 • wsparcie rodziny i pieczy zastępczej: poradnictwo specjalistyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty dla wychowanków pieczy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, asystent rodziny

Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Termin rekrutacji: od marca 2020 r.

Dane kontaktowe:
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
tel. 43 827 18 07
www.pcprsieradz.pl
e-mail: pcpr.sieradz@gmail.com

CUŚ w Skierniewicach - Fundacja Pomocy Wykluczonym "Płomyk"

Tytuł projektu: POMOC II - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Realizacja do 31 października 2022 roku.

Dla kogo projekt
Osoby niesamodzielne, z ustalonym stopniem niepełnosprawności lub zakwalifikowane jako niesamodzielne na podstawie kryterium określonym w regulaminie projektu oraz osoby z ich otoczenia

Co oferuje projekt?
 • praca socjalna
 • dzienny dom pobytu
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • poradnictwo specjalistyczne
 • dowóz posiłków
Miejsce realizacji: miasto Skierniewice

Termin rekrutacji: wrzesień – październik 2020,  październik 2021

Dane kontaktowe:
ul. Batorego 2, 96-100 Skierniewice
tel. 888 510 055
e-mail: fundacjaplomyk@gmail.com

CUŚ w powiecie rawskim - Powiat rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Maz.

Tytuł projektu: CUŚ DOBREGO!

Realizacja do 31 grudnia 2022 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz osoby z ich otoczenia, dzieci z pieczy zastępczej oraz osoby z ich otoczenia

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze
 • Klub seniora
 • dzienne domy pomocy
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • wsparcie rodziny i pieczy zastępczej: asystent rodziny, koordynator pieczy + usługi zdrowotne: długoterminowa opieka pielęgniarska, teleopieka
Miejsce realizacji: powiat rawski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 57 60
e-mail: pcpr@powiatrawski.pl

CUŚ w powiecie brzezińskim - Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość Polska Europa Świat

Tytuł projektu: Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych

Realizacja do 31 marca 2023 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz osoby z ich otoczenia.

Co oferuje projekt?
 • praca socjalna
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawne
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • zapewnienie transportu i posiłków
 • hipoterapia
 • dzienny dom pomocy
 • mieszkania wspomagane.
Miejsce realizacji: powiat brzeziński

Termin rekrutacji: od kwietnia 2020 r.

Dane kontaktowe:
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
tel. 694 785 414

CUŚ w powiecie kutnowskim - Centrum Innowacji i Społecznej Ekonomii

Tytuł projektu: Kutnowskie Centrum Usług Środowiskowych

Realizacja - umowa rozwiazana 28.12.2022 r.
Dla kogo projekt?
Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osoby starsze lub z niepełnosprawnościami, zamieszkujące na terenie powiatu kutnowskiego oraz ich otoczenie – rodziny, opiekunowie faktyczni. Wsparciem objętych zostanie 705 osób.

Co oferuje projekt?
 • Dzienny Dom Pobytu (DDP1) w gm. Strzelce
 • Dzienny Dom Pobytu (DDP2) w Żychlinie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • usługi asystenckie
 • dwie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego - opiekuńczego
 • dostęp do usług: prawnych, psycholog, informacyjnych i doradczych.
Miejsce realizacji: powiat kutnowski

Termin rekrutacji: ciągła, od listopada 2021 r. do czerwca 2023 r.

Dane kontaktowe:
00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58 lok 15
(oodział w Łodzi: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40 lok 1, 90-135 Łódź)
tel. 603 042 655
e-mail: cise@interia.eu
http://cise.mozello.pl

CUŚ w powiecie pajęczańskim - Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

Tytuł projektu: CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

Realizacja do 30 czerwca 2023 roku.

Dla kogo projekt?
160 mieszkańców powiatu pajęczańskiego, w tym: 155 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 5 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Co oferuje projekt?
 • opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia, zawierającej ocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielnej, jej potrzeby, oczekiwania, proponowanne formy wsparcia
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • sąsiedzkie usługi  opiekuńcze 
 • doradztwo prawne i psychologiczne.
Miejsce realizacji: powiat pajęczański

Termin rekrutacji: ciągła, od grudnia 2021 r. do czerwca 2023 r.

Dane kontaktowe:
90-135 Łódź, ul. Narutowicza 8/10
tel. 42 207-73-39
e-mail: kontakt@cise.org.pl
www.cise.org.pl

CUŚ w powiecie poddębickim - Powiat Poddębicki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych dla Powiatu Poddębickiego

Realizacja do 30 czerwca 2023 roku.

Dla kogo projekt?
 • 140 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z ustalonym stopniem niepełnosprawności lub zakwalifikowanych jako potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu np. choroba psychiczna, niepełnosprawność fizyczna - z terenu powiatu poddębickiego
 • 104 osoby z otoczenia osób zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym 35 opiekunów faktycznych (25K,10M) (najczęściej osoby w podeszłym wieku 60+) oraz 69 osób będących rodzicami zastępczymi prowadzącymi odpowiednio rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka na terenie powiatu poddębickiego
 • 67 osób będących wychowankami rodzin zastępczych z terenu powiatu poddębickiego.
Co oferuje projekt?
 • indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca ocenę sytuacji materialnej i życiowej, potrzeby, oczekiwania, proponowanne formy wsparcia
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • usługi asystenta osób niepelnosprawnych
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego
 • poradnictwo specjalistyczne: prawnego i psychologicznego
 • usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • posiłki z dowozem do domu i/lub usługa transportu specjalistycznego
 • usługi opiekuńcze z wykorzystaniem certyfikowanych urządzeń telemedycznych.
Miejsce realizacji: powiat poddębicki - gminy: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim

Termin rekrutacji: ciągła, od października 2021 r. do czerwca 2023 r.

Dane kontaktowe:
99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16
tel. 43 678-28-05
e-mail: powiat@poddebicki.pl
http://poddebicki.pl

CUŚ w powiecie łaskim - Gmina Wodzierady / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach

Tytuł projektu: Centrum Usług Środowiskowych w powiecie łaskim

Realizacja do 30 czerwca 2023 roku.

Dla kogo projekt?
161 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - mieszkańców powiatu łaskiego

Co oferuje projekt?
 • indywidualna ścieżka wsparcia, zawierającaocenę sytuacji materialnej i życiowej osoby niesamodzielne, potrzeby, oczekiwania, proponowane formy wsparcia
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • dwie świetlice środowiskowe
 • klub dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Miejsce realizacji: powiat łaski

Termin rekrutacji: ciągła, od października 2021 r. do czerwca 2023 r.

Dane kontaktowe:
98-105 Wodzierady 24
tel. 43 677-33-23
e-mail: urzad@wodzierady.pl
www.wodzierady.pl

CUŚ w powiecie łowickim - Powiat Łowicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Tytuł projektu: Łowickie Centrum Usług Środowiskowych

Realizacja do 30 czerwca 2023 roku.

Dla kogo projekt?
238 osób z terenu powiatu łowickiego, w tym 138 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 60 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 40 osób z otoczenia.

Co oferuje projekt?
 • indywidualna ścieżka wsparcia, zawierająca ocenę sytuacji materialnej i życiowej, potrzeby, oczekiwania, proponowanne formy wsparcia
 • usługi opiekuńczye w miejscu zamieszkania
 • teleopieka
 • usługi asystenta osób niepełnosprawnych
 • wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
 • usługi treningu funkcjonalnego
 • wsparcie psychologiczne
 • placówki wsparcia dziennego - świetlice
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 • usługa zapewnienia posiłków realizowana jako dowożenie posiłków
 • sługa zapewnienia transportu realizowana jako przewozy specjalne.
Miejsce realizacji: powiat łowicki

Termin rekrutacji: ciągła, od października 2021 r. do czerwca 2023 r.

Dane kontaktowe:
99-400 Łowicz, ul. Stanisława Stanisławskiego 30
tel. 46 811-53-00
e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl
www.powiat.lowicz.pl
 Przejdź na górę