Centra Usług Społecznych - archiwum - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH

CUŚ w powiecie sieradzkim - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu

Tytuł projektu: Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi

Realizacja do 31 grudnia 2020 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne i ich otoczenie - mieszkańcy powiatu sieradzkiego

Co oferuje projekt?
 • długoterminowa opieka medyczna, w tym pielęgniarska opieka długoterminowa
 • wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych
 • szkolenia dla opiekunów w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi
Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Termin rekrutacji: I półrocze 2019 r.

Dane kontaktowe:
ul. Sienkiewicza 2B/15, 98-200 Sieradz
tel. 784-642-182,
www.sieradz.ptsr.org.pl
e- mail: sieradz@ptsr.org.pl

CUŚ w powiecie tomaszowskim - Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Tytuł: Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych

Realizacja do 28 lutego 2021 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • usługi asystenckie
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
 • wsparcie „Bezpieczny Senior"
 • Dom Dziennego Pobytu
 • bezpłatne porady prawne i psychologiczne
Miejsce realizacji: powiat tomaszowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 726 67 44
 

lub w Biurze projektu
ul. Św. Antoniego 55
tel. 690 428 134

http://www.mopstomaszow.naszops.pl/projekt-tomaszowskie-centrum-uslug-spolecznych

CUŚ w mieście Skierniewice - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My"

Tytuł: POMOC - Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Realizacja do 31 października 2020 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne
 • wsparcie terapeutyczne
 • psychologiczna terapia krótko- i długoterminowa
 • usługi opiekuńcze dla osób zależnych
 • usługi asystenckie
 • posiłki dla osób zależnych i niesamodzielnych
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
Miejsce realizacji: miasto Skierniewice

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 39 48
sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl
biuro@wsparciespoleczne.pl
http://wsparciespoleczne.pl/pomoc-centrum-uslug-spolecznych-w-skierniewicach/

CUŚ w powiecie bełchatowskim - Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"

Tytuł: Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

Realizacja do 30 kwietnia 2021 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • usługi społeczne w miejscu zamieszkania (asystenckie i opiekuńcze)
 • usługi społeczne poza miejscem zamieszkania – świetlica środowiskowa
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
 • indywidualną ścieżkę wsparcia
 • usługi opiekuńcze będą świadczone w oparciu o kontrakty
Miejsce realizacji: powiat bełchatowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów
tel. 516 045 260,
https://www.przystan.belchatow.pl/kopia-projekt-ue-1
biuro@przystan.belchatow.pl

CUŚ w Piotrkowie Trybunalskim - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł: Razem możemy więcej

Realizacja do 30 września 2019 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni, dzieci i młodzież zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym - podopieczni  nowotworzonego oddziału środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej oraz osoby z otoczenia.

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze
 • Klub Seniora
 • mieszkania wspomagane
 • opieka dla dzieci i młodzieży - oddział środowiskowy
Miejsce realizacji: miasto Piotrków Trybunalski

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe:
Pasaż Karola Rudowskiego 10, Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 77 33
e-urzad@piotrkow.pl
www.piotrkow.pl

CUŚ w powiecie rawskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej

Tytuł: Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

Realizacja do 30 września 2020 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne

Co oferuje projekt?
 • mieszkania wspomagane
 • usługi opiekuńcze
 • Klub Seniora
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
 • Dzienny Dom Pomocy
Miejsce realizacji: powiat rawski

Termin rekrutacji: październik 2017

Dane kontaktowe:
Plac Wolności 1, Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 46 31
starostwo@powiatrawski.pl
https://www.bip.pcpr.powiatrawski.pl/33,projekt-centrum-uslug-spolecznych-dla-powiatu-rawskiego-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego-dla-powiatu-rawskiego

CUŚ w powiecie opoczyńskim - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

Tytuł: CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Realizacja do 30 września 2019 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia, dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • Klub Seniora
 • mieszkania treningowe
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych
 • placówki wsparcia dziennego
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Miejsce realizacji: powiat opoczyński

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Staromiejska 6, Opoczno
tel. 44 736 31 00
umopoczno@um.opoczno.pl
http://ops.opoczno.pl/?page_id=1925

CUŚ w Łodzi - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Tytuł: Opiekuńcza Łódź

Realizacja do 31 grudnia 2019 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • wsparcie psychologiczne
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych
 • asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 • rozwój usług w formie Rodzinnego Domu Pomocy
 • usługi opiekuńcze dla osób zależnych
 • wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
Miejsce realizacji: miasto Łódź

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Kilińskiego 102/102a, Łódź
tel. 42 685 43 63

CUŚ w powiecie łódzkim wschodnim - Powiat Łódzki Wschodni / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tytuł: Centrum Usług Społecznych "WISIENKA"

Realizacja do 30 czerwca 2020 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia, osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych i opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.

Co oferuje projekt?
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • wsparcie osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych
 • Klub Seniora
 • Dzienny Dom Pomocy
 • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego
 • usługi wspierające dla opiekunów faktycznych  specjalistyczne poradnictwo grupowe i indywidualne
 • rozwój specjalistycznych usług dla osób zależnych – posiłki
Miejsce realizacji: powiat łódzki wschodni

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
tel. 42 676 34 87
pcpr@lodzkiwschodni.pl
http://pcpr-lodzkiwschodni.pl/k-29.html

CUŚ na terenie powiatu sieradzkiego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Tytuł: Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim

Realizacja do 30 kwietnia 2020 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • krótkookresowy całodobowy pobyt wytchnieniowy
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
 • usługa transportowa
 • specjalistyczna placówka wsparcia dziennego
 • specjalistyczne usługi opiekuncze
 • poradnictwo w tym psychologiczne
 • klub seniora
 • usługi opiekuńcze
Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
Plac Wojewódzki 3, Sieradz
tel. 43 827 18 07
pcpr.sieradz@gmail.com
https://pcprsieradz.pl/projekt-cus

CUŚ w powiecie wieruszowskim - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

Tytuł: Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Realizacja do 31 marca 2020 roku.

Dla kogo projekt?
Osoby niesamodzielne oraz opiekunowie faktyczni.

Co oferuje projekt?
 • usługi społeczne w miejscu zamieszkania (asystenckie i opiekuńcze),
 • usługi społeczne poza miejscem zamieszkania (Dzienny Dom Pomocy, mieszkania wspomagane)
 • usługi wspierające dla opiekunów faktycznych (grupowe poradnictwo specjalistyczne)
Miejsce realizacji: powiat wieruszowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. L. Waryńskiego 15, Wieruszów
tel. 62 783 19 95,
pcpr_wieruszow@interia.pl,
http://wieruszow.pcpr.info/podstawowe-informacje-o-projekcie-cus-w-powiecie-wieruszowskim
 Przejdź na górę