Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

 Przejdź na górę