Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach Poddziałania IX.2.2 (2/2017)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.2.2 (usługi zdrowotne)

 Przejdź na górę