Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Konkurs Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie IX.2.2

SPOTKANIE ONLINE

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu w ramach Poddziałania IX.2.2 (22 września 2020 r.)

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 Przejdź na górę