spotkanie informacyjne 28 września - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne online dot. konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności ze Strategią ZIT dla konkursu Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 - 28 września 2020 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Przejdź na górę