Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zgłoś się do projektu

ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU DOTACJI

BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu: POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym

Dla kogo projekt?: Dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski, pozostających bez pracy, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 100zł, wsparcie pomostowe do 12 m-cy, 2100 zł m-cznie, doradcze wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : I edycja: 14.02.-15.03.2019  II edycja: 01-30.04.2019

Dane kontaktowe: ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa, tel. 22 864 47 47, 570-894-321, studium@business-school.pl, www.business-school.pl.
 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Od pomysłu do biznesu

Dla kogo projekt?: Dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski, pozostających bez pracy, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000zł, wsparcie pomostowe do 12 m-cy, 2100 zł m-cznie, doradcze wsparcie pomostowe, szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : I edycja: styczeń-luty 2019, II edycja: wrzesień-październik 2019

Dane kontaktowe: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul.Konstytucyjna 42c, 92-203 Łódź, tel. 42 674 44 66, ceiron@cerion.org.pl, www.ceiron.org.pl
 

EMBO Michał Błaszczyk

Tytuł Projektu :   EKOlogiczny biznes

Dla kogo projekt:  osoby w wieku 30 i więcej lat , które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGURBA 3) i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego (a nie prowadziły go w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do projektu).

Grupa docelowa składa się z:
a) niepełnosprawnych,
b) długotrwale bezrobotnych,
c) osób po 50 roku życia,
d) osób o niskich kwalifikacjach (maksymalny poziom wykształcenia: ISCEED 3),
e) kobiet.

Projekt umożliwia również wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup, ale w nie większym udziale niż 20% bezrobotnych uczestników projektu.
 
Co oferuje projekt?
1. Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem biznesu;
- Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu oraz doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością;
2. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej
3. wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji : listopad 2018

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 3, Łódź
pokój nr 9
www.ekologicznybiznes.eu
tel. 573 409 500
email: biuro@ekologicznybiznes.eu

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł Projektu :   Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja II

Dla kogo projekt:  
Grupę docelową projektu stanowią w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotne  i biernych zaw.) planujących rozpocząć działalność gospodarczą należących co najmniej do jednej z następujących  grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup w najtrudniejszej  sytuacji , zamieszkujacych w
powiatach kutnowskim (z wyłączaniem gminy miejskiej Kutno oraz gm. Żychlin), łęczyckim (z wyłączeniem gm. Miejskiej Łęczyca) i poddębickim stanowiących obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3).

Co oferuje projekt?
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
2. Bezzwrotne wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
3. Finansowe i doradcze wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : kutnowski,  łęczycki, poddębicki.

Termin rekrutacji : październik-grudzień 2018


Dane kontaktowe:
Toruń, Sukiennicza  6/1
tel. 502 433 457,  727 028 064
etio@poczta.onet.pl
www.etio.org.pl
 

Fundacja AKME

Tytuł Projektu :   Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 2

Dla kogo projekt?
GRUPA DOCELOWA to  osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy 24
bezrobotnych] i 10 biernych zawodowo,zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej ,zamieszkujące na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze st. urbanizacji DEGURBA 3,znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • w wieku 50 lat i więcej
 • długotrwale bezrobotnych
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami[ON]
 • o niskich kwalifikacjach
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależących do ww.grup.
Co oferuje projekt?
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
2. Przyznanie jednorazowej dotacji
3. Pomostowe wsparcie finansowe oraz doradcze

Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji :
1 edycja październik 2018
2 edycja styczeń 2019

Dane kontaktowe:
Bogucin, Grzybowa 4
tel. 61 826 00 07
biuro@fundacja-akme.pl
www.fundacja-akme.pl
 

Fundacja Inkubator

Tytuł Projektu :   Droga do Biznesu
Dla kogo projekt? Grupę docelową projektu stanowi 30  osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących  na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach; w tym max. 20% bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup.
 
Co oferuje projekt?
Bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej dla 24 osób w wysokości do 27.100zł. Wsparcie doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 30 osób). Wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym finansowe wypłacane w kwocie do 2100zł/osobę/m-c (dla 24 osób na 12 m-cy) oraz doradcze specjalistyczne (średnio 300 zł/os dla 24 osób).
 
Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji : października 2018 do lutego 2019

Dane kontaktowe:
 Łódź, ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
tel. 42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl
 

FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA

Tytuł projektu:ŁÓDZKA FABRYKA FIRM

Dla kogo projekt?:Dla osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy,zamierzających rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, zamieszkałych na terenie ŁOM (m. Łódź i powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku - 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?:
Dotacja  na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000zł, wsparcie pomostowe do 12 m-cy, 2000 zł m-cznie, wsparcie doradczo –szkoleniowe.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOMtj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji :kwiecień- czerwiec 2019r.

Dane kontaktowe:
al. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18/5b, Warszawa,
tel. 22 225 25 48,
fiiw@fiiw.pl
www.fiiw.pl                                
                                                              

GAMMA

Tytuł Projektu :   Własna firma Twoją szansą na sukces.
Dla kogo projekt? Grupę docelową projektu stanowi 80  osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących  na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach; w tym max. 20% bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup
Co oferuje projekt?
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie podstaw  prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu
 • wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej (dotacja + wsparcie pomostowe)
 • pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowoutworzonych firm (udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia przez UP działalności gospodarczej)
 
Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji : październik- grudzień 2018

Dane kontaktowe:
Warszawa, ul. Mysłowicka 15
tel. 22 266 08 46
biuro@projektgamma.pl
www.projektgamma.pl
 

HRP Group

Tytuł projektu: Przepis na Biznes - rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Dla kogo projekt?: Dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski, pozostających bez pracy, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000zł, wsparcie pomostowe do 6 m-cy, 2100 zł m-cznie, doradcze wsparcie pomostowe w ciągu 12 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, szkolenia z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : styczeń-luty 2019, maj-czerwiec 2019, wrzesień-październik 2019

Dane kontaktowe: HRP Group, ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, tel. 42 207 22 00 biuro@hrpgroup.com.pl, www.hrpgroup.com.pl
 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa

Tytuł Projektu :   Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych  województwa łódzkiego

Dla kogo projekt? Projekt jest skierowany do 120 osób (66 kobiet i 54 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego słabo zaludnione obszary województwa łódzkiego (DEGURBA 3).
 
Co oferuje projekt?
 
1. Ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej
2. Szkolenia grupowe z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu
3. Doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu
4. Ocena merytoryczna i wybór biznesplanów
5. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
6. Podstawowe finansowe wsparcie pomostowe
7. Merytoryczne wsparcie pomostowe – usługi doradcze o charakterze specjalistycznym
8. Przedłużone finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji :
styczeń 2019 (1 edycja)
kwiecień – maj 2019 (2 edycja)


Dane kontaktowe:
Łódź, Piotrkowska 55/111
tel. 42 633 17 19
info@inse.pl
www.inse.pl
 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł Projektu :   Stawiam na siebie!

Dla kogo projekt? Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 40 osób w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamieszkałe obszar słabo zaludniony zgodnie z stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) woj.łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gosodarczą., znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • osoby w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby  długotrwale bezrobotne,
 • osoby  o niskich kwalifikacjach.
 • bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej - ich udział nie przekroczy 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem w projekcie

Co oferuje projekt?
Główne zadania projektu:
1. Rekrutacja.
2. Wsparcie szkoleniowo - doradcze - przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Wsparcie pomostowe: finansowe i niefinansowe (doradcze).

Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji : 2 edycje
1 edycja - październik - listopad 2018
2 edycja - luty - marzec.2019


Dane kontaktowe:
Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 47
tel. 914233311
szczecin@inbit.pl
www.inbit.pl
 

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Tytuł projektu:Szansa na biznes

Dla kogo projekt?:dla osóbw wieku 30 l. i więcej,zamieszkałych na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie DG, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50 l. i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku - 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 000 zł, wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości 1 500 zł miesięcznie, doradztwo zawodowe, warsztaty z przygotowania biznesplanu, doradztwo specjalistyczne, szkolenie ABC Przedsiębiorczości.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji :25.01.2019r. - 28.02.2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, Łódź
biuro@izba.lodz.pl 
www.izba.lodz.pl

Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł Projektu :   Samodzielni - Przedsiębiorczy

Dla kogo projekt? Projekt jest skierowany do osób 30 lat i więcej, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Piotrkowie Tryb., zamieszkujących obszary słabo zaludnione (zg. ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3) tj. mieszkańców powiatu piotrkowskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób:
a) po 50r.ż.,
b) długotrwale bezrobotnych,
c) kobiet,
d) z niepełnosprawnościami,
e) o niskich kwalifikacjach.
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do wymienionych grup, stanowić będą nie więcej niż 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem.
 
Co oferuje projekt?
1. Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości i wsparcie doradcze
2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

Miejsce realizacji: Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiat piotrkowski , Gmina :  Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno,Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz
 
Termin rekrutacji : 2 edycje
1 edycja  wrzesień-październik 2018
2 edycja kwiecień 2019


Dane kontaktowe:
Piotrków Trybunalski, ul. Romana Dmowskiego27
tel. 446474526
lopi@praca.gov.pl
www.puppiotrkow.pl
 

Archiwum projektów

 Przejdź na górę