Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zgłoś się do projektu

ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU DOTACJI

Fundacja Innowacja i Wiedza

Tytuł projektu: Z dotacją na start
 
Dla kogo projekt?
36 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego z wyłączeniem powiatów wchodzących w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?
- diagnoza predyspozycji uczestników do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
- wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
- jednorazowa dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł
- finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 600 zł miesięcznie.
 
Miejsce realizacji: powiaty bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
 
Termin rekrutacji: wrzesień - październik 2021 r.
 
Dane kontaktowe:
al. Aleja Komisji Edukacji Narodowej  18 nr 5B, 02-797 Warszawa
tel. 22 225-25-48
e-mail: fiiw@fiiw.pl
www.fiiw.pl

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej

Tytuł projektu: Nowa firma, nowa Łódź

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: czerwiec 2021 r.

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź
tel. 42 639-80-47
http://rzppzl.pl/

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o.

Tytuł projektu: Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotni,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe.

Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji:
I tura: ok. 17 maja 2021 r.
II tura: wrzesień 2021 r.

Dane kontaktowe:
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel. 42 630-31-93
www.studiumnt.pl

Gmina Miasto Sieradz

Tytuł projektu: Pracuj u siebie! - edycja 2021

Dla kogo projekt?
30 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniających jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze,
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł),
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Dane kontaktowe:
pl. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel. 43 826 61 16
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł projektu: Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV

Dla kogo projekt?
40 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotych i biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniających jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze,
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł),
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: powiaty: kutnowski, łęczycki, skierniewicki, Skierniewice, poddębicki, łowicki, tomaszowski.
 
Termin rekrutacji: maj – wrzesień 2021 r.

Dane kontaktowe:
ul. 29 Listopada 12, 99-300 Kutno
tel. 531 805 222
e-mail: etio@poczta.onet.pl

"Flight Level" Dominik Majewski

Tytuł projektu: Innowacyjny biznes II

Dla kogo projekt?
99 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniających jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze,
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł),
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski oraz miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice.
 
Termin rekrutacji: trzy edycje
I edycja: 27 maja 2021 r. (w jeden dzień wpłynęło 48 zgłoszeń)
II edycja: 28 maja - 5 lipca 2021 r.
III edycja: od 19 lipca 2021 r. (od godz. 10) - do zebrania 48 formularzy rekrutacyjnych lub przez 10 dni roboczych.

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 3, pok. 9, 90-365 Łódź
tel. 737 953 011
e-mail: dotacje@innowacyjnybiznes.eu
www.innowacyjnybiznes.eu

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: AKCJA - DOTACJA

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie ŁOM, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł / mies. przez okres 12 miesięcy.

Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji:  
I edycja: 26 marca - 9 kwietnia 2021 r.
II edycja: sierpień – październik 2021 r.

Dane kontaktowe:
ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
tel. 42 674-44-66
www.ceiron.org.pl   

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Tytuł projektu: Prowadzę swoją firmę 2

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie ŁOM, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.

Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji:
I edycja: luty 2021 r.
II edycja: 18 maja 2021 r. (rekrutacja jednodniowa)
III edycja: wrzesień - październik 2021 r.
IV edycja: styczeń - luty 2022 r.

Dane kontaktowe:
Plac Wolności 5, 91-415 Łódź
tel. 797 991 360
biuro@izba.lodz.pl
www.izba.lodz.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Własny Biznes

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie ŁOM, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotni
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji: trzy edycje
I edycja: 27 maja – 10 czerwca 2021 r.
II edycja:
III edycja:

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
tel. 42 633-16-55
www.inkubator.org.pl

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Dla kogo projekt?:
osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkałe na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski), zamierzające podjąć na tym obszarze działalność gospodarczą, spełniających jeden z warunków:
- osoby powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby długotrwale bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy w wysokości 2 250 zł z możliwością przedłużenia dla części osób na kolejne 6 miesięcy.
 
Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący: Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji:
I edycja: 21 czerwca - 21 lipca 2020 r.
II edycja: 10 listopada - 15 grudnia 2020 r.
III edycja: 17-27 kwietnia 2021 r.

Dane kontaktowe:

ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
tel. 42 207-22-00
e-mail: biuro@hrp.com.pl
www.hrp.com.pl

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
 
Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: w turach
  • 11.08 - 30.09.2020 r.
  • 08.10 - 13.11.2020 r.
  • 26.01 - 03.03.2021 r.
  • 04.05. - 14.05.2021 r.
  • czerwiec - lipiec 2021 r.
  • sierpień - wrzesień 2021 r.
  • listopad - grudzień 2021 r.
  • styczeń - luty 2022 r.
  • marzec - kwiecień 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
tel. 42 207-22-00
www.hrp.com.pl

Archiwum projektów

 Przejdź na górę