Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zgłoś się do projektu

ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU DOTACJI

: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Zawód - szef.
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: woj. łódzkie
Termin rekrutacji: I edycja: październik – listopad 2019r., II edycja: luty – marzec 2020r.
Dane kontaktowe: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., al.Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel.517 657 060, www.inbit.pl, e-mail: lodz@inbit.pl
 

"FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu:   Zostań łódzkim przedsiębiorcą !
Dla kogo projekt:
Grupę docelową stanowią 44 osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające  bez pracy bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkałe  na obszarze województwa na rynku pracy, tj.:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• długotrwale bezrobotni
•kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup stanowiący max.20%  grupy docelowej, którzy nie są długotrwale bezrobotni nie są osobami  niepełnosprawnymi ,ani osobami o niskich kwalifikacji)
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG ,KRS, CEIDG lub prowadzących działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12mcy przed przystąpieniem do projektu.
 
Co oferuje projekt?: 
1.  Wsparcie szkol.-doradcze
2.  Ocena biznesplanów oraz wypłata dotacji na uruchom.
3.  Finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : styczeń- marzec 2020


Dane kontaktowe:
 Łódź
Walerego Wróblewskiego 18/ 810
42 239 79 86
e-mail: biuro@forecast.com.pl
http://www.forecast.com.pl
 

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   SILNI W BIZNESIE
Dla kogo projekt:  GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowi 32 osoby bezrobotne -zarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, spełniające 1 z warunków:
a)osoby po 50 r.ż
b)osoby długotrwale  bezrobotne
c)kobiety,
d)osoby z niepełnosprawnościami ,
e)osoby o niskich kwalifikacjach,
f)bezrobotni mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie są długotrwale bezrobotni nie są osobami  niepełnosprawnymi ,ani osobami o niskich kwalifikacji) z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG ,KRS, CEIDG lub prowadzących działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12mcy przed przystąpieniem do projektu.
 
Co oferuje projekt?: 
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności
3. Wsparcie pomostowe finansowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie : powiaty bełchatowski,  pajęczański ,  łaski
 
Termin rekrutacji :
I edycja: XI.2019 (4-11.XI.2019), (dodatkowy nabór:12-19.XI)
II edycja: 2-9.III.2020 (dodatkowy nabór:-10-17.III)
 
Realizacja projektu: od 2019-10-01 do 2021-06-30
Dane kontaktowe:
Bełchatów
Ciepłownicza 5
44 733 11 65
e-mail: bkppt@ppt.belchatow.pl
www.ppt.belchatow.pl
 

BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu:   POSTAW NA WŁASNY BIZNES - II edycja

Dla kogo projekt:
osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy(bezrobotne i bierne zawodowo)znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- w wieku 50 lat i więcej
- długotrwale bezrobotne
- kobiety
-.z niepełnosprawnościami
- o niskich kwalifikacjach
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49l., którzy nie należą do grup wymienionych (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
 
Co oferuje projekt?: 
1. szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
2. dotacje na rozwój działalności,
3. wsparcie pomostowe (finansowe) w okresie pierwszych 12mies. prowadzenia działalności gospodarczej
 
Miejsce realizacji: bełchatowski , brzeziński, kutnowski, łaski
łęczycki łowicki łódzki wschodni opoczyński pabianicki pajęczański , piotrkowski, poddębicki,
radomszczański, rawski , sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński,  wieruszowski,
zduńskowolski , zgierski , Łódź , Piotrków Trybunalski , Skierniewic
 
Termin rekrutacji : styczeń – czerwiec 2020


Dane kontaktowe:
Warszawa
Bagatela 13
226206276
e-mail: hanna.polak@business-school.pl
www.business-school.pl
 

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Tytuł projektu:   Centrum przedsiębiorczości

Dla kogo projekt:  GRUPA DOCELOWA to 46 osoby  w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy:
Bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej ,zamieszkujących na  terenie woj. łódzkiego, znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• długotrwale bezrobotni
•kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww.grup stanowiący max.20%  grupy docelowej, którzy nie są długotrwale bezrobotni nie są osobami  niepełnosprawnymi ,ani osobami o niskich kwalifikacji)
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG ,KRS, CEIDG lub prowadzących działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12mcy przed przystąpieniem do projektu.
 
 
Co oferuje projekt?: 
1. Rozmowy z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i
     prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone na etapie rekrutacji do projektu
2. Realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia
    działalności gospodarczej
3. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
4. Wsparcie pomostowe – finansowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie
Termin rekrutacji : październik 2019– styczeń 2020
Realizacja projektu: od 2019-10-01 do 2021-05-31
Dane kontaktowe:
64-850  Ujście
Staszica 15
Telefon: 575 860 005
e-mail: p.barycza@eprojekty.info
WWW: http://www.e-cdk.p

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł projektu: Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja III
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: pow. kutnowski, łęczycki, poddębicki, łowicki, brzeziński, tomaszowski
Termin rekrutacji: od 1 listopada 2019r. do 28 lutego 2020r.
Dane kontaktowe: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sukiennicza 6/1, 87-100 Toruń, tel. 566 539 565, e-mail: etio@poczta.onet.pl,
 

Flight Level Dominik Majewski

Tytuł projektu:   Innowacyjny biznes

Dla kogo projekt Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające  bez pracy bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkałe  na obszarze województwa na rynku pracy, tj.:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• długotrwale bezrobotni
•kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach
- mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do wymienionych
 
 
Co oferuje projekt?: 
1. Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
2. Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie
działalności (biznesplanu)
3. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej (dotacja) oraz wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : kwiecień – maj 2020 i lipiec 2020


Dane kontaktowe:
e-mail: biuro@innowacyjnybiznes.eu
www.innowacyjnybiznes.eu

Fundacja AKME

Tytuł projektu: Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 3
Dla kogo projekt: GRUPA DOCELOWA to 48 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy:30
Bezrobotnych  i 18 biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczą zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• długotrwale bezrobotni
•kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww.grup stanowiący max.20%  grupy docelowej, którzy nie są długotrwale bezrobotni nie są osobami  niepełnosprawnymi ,ani osobami o niskich kwalifikacji)
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG ,KRS, CEIDG lub prowadzących działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12mcy przed przystąpieniem do projektu.
 
 
Co oferuje projekt?: 
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
2. Jednorazowa dotacja
3. Pomostowe wsparcie finansowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : 10.2019- 1.2020
 
Dane kontaktowe:

ul. Piwna 12
90-001 Łódź
Tel. 601 972 262
Mail: martas@fundacja-akme.pl.pl
 

GMINA MIASTO SIERADZ

Tytuł projektu:   PRACUJ U SIEBIE! - edycja 2019

Dla kogo projekt Odbiorcami projektu będzie 30 osoby zamieszkałych na terenie powiatu .sieradzkiego w łódzkim (w rozumieniu KC), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą:
1) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tzn.
-w wieku 50 lat i więcej
-długotrwale bezrobotne
-kobiety
-z niepełnosprawnościami
-o niskich kwalifikacjach
2) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49lat, którzy nie należą do ww. wymienionych grup - max.4 os.- ich udział nie przekroczy 20% bezrobotnych objętych wsparciem (wsparcie udzielone tej grupie będzie prowadzić do rozpoczęcia prowadzenia działalności).
 
Co oferuje projekt?:
1. Wsparcie szkoleniowo- doradcze
2. Dotacja
3. Finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: powiat sieradzki
Termin rekrutacji : listopad- grudzień 2019


Dane kontaktowe:
98-200  Sieradz 1
438266116
438223005
um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu
 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tytuł projektu:   Grant na start.

Dla kogo projekt : Wsparciem zostaną objęte:
a) osoby po 30 r.ż. pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:
- w wieku 50 lat i więcej
- długotrwale bezrobotne
- kobiety
-.z niepełnosprawnościami
- o niskich kwalifikacjach.
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. a) (udział tej grupy nie
przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).
 
Co oferuje projekt?: 
1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w celu zwiększenia
przeżywalności firm
3. wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe i/lub doradcze.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : styczeń 2020


Dane kontaktowe:
Łódź
Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
42 208 92 01
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl
WWW: www.larr.pl
 

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Tytuł Projektu :  Łódzka Rewita II
Dla kogo projekt? Grupa docelowa to 35 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na  rynku pracy:
a) osoby po 50. r. ż.
b) osoby długotrwale bezrobotne
c) kobiety
d) osoby z niepełnosprawnościami
e) osoby o niskich kwalifikacjach
 oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 - 49 lat, którzy nie należą do w/w grup - maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.
 
Co oferuje projekt?
1. Poradnictwo zawodowe
2. Warsztat z przygotowania biznesplanu oraz indywidualne doradztwo w zakresie jego przygotowania
3. Ocena biznesplanów
4. Szkolenie ABC przedsiębiorczości
5. Wypłata wsparcia finsnowego
6. Doradztwo pomostowe
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie (obszar rewitalizacji m. Łodzi)
Termin rekrutacji :  25.09 - 30.11.2019

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, Łódź
tel. 42 208 93 23
biuro@izba.lodz.pl
http://www.izba.lodz.pl/
 

Międzynarodowa Fundacja Kobiet

Tytuł projektu:   START DO BIZNESU
Dla kogo projekt:  GRUPA DOCELOWA to 80 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych(na terenie województwa łódzkiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami,  niskich kwalifikacjach, w tym max.20%grupy docelowej stanowić będą bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49lat,którzy nie należą do w/w grup. Co najmniej 60%GD to osoby z
powiatów:brzezińskiego,kutnowskiego,łaskiego,łęczyckiego,pajęczańskiego,poddębickiego,tomaszowskiego i
wieluńskiego
 
Co oferuje projekt?:
1. Blok szkoleniowo – doradczy  
2. Dotacja
3. Finansowe wsparcie pomostowe
 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie: 60% uczestników to mieszkańcy powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego ,tomaszowskiego i wieluńskiego
 
Termin rekrutacji : listopad 2019 do sierpień 2020


Dane kontaktowe:
Łódź
płk. dr. Stanisława Więckowskiego 13
426323359
426323359
e-mail: fundacja-kobiet@wp.pl
www.fundacja-kobiet.com.pl
 

Studium Nowoczesnych TechnologiiSzkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o.

Tytuł projektu: Szansa dla Ciebie - II edycja
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (KC), zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49, którzy nie należą do ww. grup
Co oferuje projekt?: Indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, zatrudnienie subsydiowane
 
Miejsce realizacji: m. Łódź obszar rewitalizowany
Termin rekrutacji: brak informacji
Dane kontaktowe: Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o., ul.Pomorska 40, 91-408 Łódź, tel. www.studiumnt.pl, tel. 42 630 31 93
 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu: Od zera do milionera III  
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: woj. łódzkie
Termin rekrutacji: styczeń – marzec 2020r.
Dane kontaktowe: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego, ul. Wróblewskiego 18 lok.801, 93-578 Łódź, 42 639 91 10, www.wsfi.edu.pl, e-mail: sekretariat@wsfi.pl
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorczości
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: woj. łódzkie
Termin rekrutacji: I tura: listopad 2019r., II tura: marzec 2020
Dane kontaktowe: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock,  tel. 24 262 86 89, www.zdz-plock.com.pl
 

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "WŁASNA FIRMA TWOJĄ SZANSĄ NA SUKCES" - DOTACJE NA OTWORZENIE FIRMY

Archiwum projektów

 Przejdź na górę