Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Zgłoś się do projektu

ZNAJDŹ PROJEKT Z ZAKRESU DOTACJI

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
 
Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: w turach
  • 11.08 - 30.09.2020 r.
  • 08.10 - 13.11.2020 r.
  • 26.01 - 03.03.2021 r.
  • 8 - 11.06.2021 r.
  • 05.07 - 11.08.2021 r. i 12.08 - 30.09.2021 r.
  • 15.11 - 17.12.2021 r. i 18.12.2021 - 17.01.2022 r.
  • 14.02 - 01.03.2022 r.
  • 04.04 - 09.05.2022 r. i 10.05 - 07.06.2022 r.
  • 20.06 - 11.07.2022 r. i 12.07 - 04.08.2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
tel. 42 207-22-00
www.hrp.com.pl

Archiwum projektów

 Przejdź na górę