Dotacje - archiwum - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Archiwum projektów z zakresu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Tytuł projektu:   PRZE(ŁOM)OWE WSPARCIE W ZAWODOWYM RESTARCIE
Dla kogo projekt?
Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez pracy (bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • osoby po  50r.ż.
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt?: 
 • szkolenie ABC przedsiębiorczości,
 • doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu,
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym wsparciem pomostowym.
Miejsce realizacji:  m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński 
Termin rekrutacji :
 • I edycja .: wrzesień - październik 2017
 •  II edycja.: listopad - grudzień 2017
Dane kontaktowe:
Piekary 12, Chodzież
tel. 67 215 23 26
eurosolutions.chodziez@gmail.com

AMD GROUP Michał Drymajło

Tytuł projektu: ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ !

Dla kogo projekt?
Projekt kierowany jest do osób  po 29. roku życia  pozostających bez pracy: bezrobotne  i biernych  zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej , znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt?: 
 • wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w postaci: szkoleń ABC Przedsiębiorczości  oraz indywidualnych spotkań z trenerem m.in. obejmujące tematykę sporządzenia biznesplanu,
 • udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości,
 • wsparcie pomostowe: finansowe oraz niefinansowe obejmujące indywidualne wsparcie biznesowe, prawne oraz księgowe.
Miejsce realizacji: m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński           
   
Termin rekrutacji :
 • I edycja do 13 października 2017
 • II edycja listopad-grudzień 2017
Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 7/9, lok. 415, Łódź
tel. 787 098 800
biuro@amd-group.pl
www.amd-group.pl
 

Fundacja Innowacja i Wiedza

Tytuł projektu:  Z BIZNESOWYM PODEJŚCIEM
Dla kogo projekt?
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby po 29 roku życia, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby  50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt?: 
 • diagnoza predyspozycji do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie indywidualnych potrzeb szkoleniowych- doradczych uczestników projektu,
 • wsparcie doradczo - szkoleniowe przed założeniem działalności  gospodarczej,
 • dotacja na założenie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy.
Miejsce realizacji:  powiat : brzeziński, łódzki wschodni, m. łódź, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji : do 25 sierpnia 2017
Dane kontaktowe:
Al. Kościuszki 93 lok. nr  1
tel. 42 230 92 09
fiiw@fiiw.pl
www.fiiw.p

Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.

Tytuł projektu:   BIZNES JEST KOBIETĄ! - II EDYCJA
Dla kogo projekt?
Projekt jest skierowany do kobiet po. 29 r.ż., pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy  i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy w tym:
Co oferuje projekt?: 
 • weryfikacja predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie szkoleniowo - doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje i pomostowe wsparcie finansowe,
 • pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowoutworzonych form.
Miejsce realizacji:  m. Łódź, powiaty:  łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński
Termin rekrutacji : do 10 lipca 2017
Dane kontaktowe:
ul. Andrzeja Struga 23 lok.603, Zgierz
tel. 882-182-125

www.biznesjestkobieta2.projektyefs.pl
www.projektgamma.pl
 

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Tytuł projektu: PROWADZĘ SWOJĄ FIRMĘ

Dla kogo projekt?
Osoby  po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; osoby 50+, długotrwale bezrobotne,  osoby o niskich kwalifikacjach , osoby niepełnosprawne.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • szkolenie ABC przedsiębiorczości,
 • warsztaty - przygotowanie biznesplanu,
 • dotacja,
 • wsparcie pomostowe finansowe 1200zł – 12 mc,
 • indywidualne doradztwo.
Miejsce realizacji:  m.Łódź, powiaty brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : do 30 czerwca 2017

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, Łódź
tel. 42 208 93 23
       797 991 360
biuro@izba.lodz.pl
www.izba.lodz.p

Sysco Polska Sp. z o. o.

Tytuł projektu:   STARTUJ Z BIZNESEM
Dla kogo projekt?
Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby  po 29 roku życia z woj. łódzkiego z obszaru ŁOM,  pozostające bez pracy, zamierzające podjąć działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, os.50+, długotrwale bezrobotni, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt?: 
 • określenie ścieżki szkoleniowo – doradczej,
 • wsparcie doradczo – szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej,
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe  (finansowe i szkoleniowo- doradcze),
 • pomostowe finansowe 1800zł – 6 mc; 1200zł kolejne 6 mc.
Miejsce realizacji:  powiat: m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji : marzec - maj 2017
Dane kontaktowe:
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18 Warszawa
tel. 22 392 74 76
info@syscopolska.pl
www.syscopolska.p

Łódź Art Center

Tytuł projektu:   KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III
Dla kogo projekt?
Projekt skierowany jest do osób fizycznych po 29.roku  życia, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w branżach kreatywnych, zawodach rzemieślniczych i artystycznych), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osób po 50. roku życia, osób długotrwale bezrobotne, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt?: 
 • blok szkoleniowo - doradczy,
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe.
Miejsce realizacji:  m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński 
Termin rekrutacji : maj – czerwiec 2017
Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 3, Łódź
tel. 42 684 20 95
www.kreatywnaprzedsiebiorczosc.pl
 

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu

SPOSÓB NA BIZNES

Dla kogo jest projekt?

Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo): kobiety po 29 roku życia oraz mężczyźni po 50 roku życia. Osoba po 29 roku zycia - osoba, która w dniu przystapienia do projektu ukończyła 30 lat. W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 30 urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób po 29 roku życia.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowe (aspekty prawne, rachunkowość, marketing, PR, obsługa klienta, biznesplan),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez 12 miesięcy),

 • doradztwo podczas prowadzenia firmy,

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 •  od 5 do 30 maja 2017 r.

Dane kontaktowe 

ul. Tymienieckiego 19A, Łódź
tel. 42 207 22 00
       797 325 024
biuro@hrpgroup.com.pl
www.sposobnabiznes.eu

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek

Tytuł projektu WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE TOMASZOWSKIM
Dla kogo jest projekt? Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt? 
 • wsparcie szkoleniowe (m.in. ABC małego biznesu, podstawy księgowości, marketingu, aspekty prawne, biznesplan),
 • indywidualne doradztwo,
 • dotacja,
 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy z możliwością ubiegania się o przedłużenie),
 • doradztwo podczas prowadzenia działalności.
Miejsce realizacji  powiat tomaszowski
Termin rekrutacji
 • styczeń 2017
Dane kontaktowe  ul. Szeroka 7 lok. 11 A Tomaszów Mazowiecki
www.wsparcieprzedsiebiorczosci.wirpe.pl
tel. 502 629 831

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw I Technik Informacyjnych Inbit Sp. Z O.O.

Tytuł projektu

SAMA SOBIE SZEFEM

Dla kogo jest projekt?

Kobiety powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Co oferuje projekt? 

 • ABC przedsiębiorczości (m.in. uruchomienie działalności, aspekty prawne, podstawy księgowości, marketing, sprawozdawczość finansowa w projekcie),

 • poradnictwo indywidualne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1 500 zł/m-c, 6 miesięcy
   z możliwością ubiegania się o przedłużenie),

 • doradztwo podczas prowadzenia działalności/problemy związane z działalnością.

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • sierpień 2016,

 • wrzesień 2016 - luty 2017.

Dane kontaktowe 

Aleja Tadeusza Kościuszki 80/82, Łódź
www.samasobieszefem.inbit.pl
lodz@inbit.pl
tel. 508 015 422
plakat projektu

Fundacja AKME

Tytuł projektu

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, biznesplan),

 • dotacja

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji 

powiat kutnowski, łęczycki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, poddębicki, wieruszowski

Termin rekrutacji

 • styczeń 2017

Dane kontaktowe 

www.fundacja-akme.pl
tel. 618 260 007
        601 900 786
biuro@fundacja-akme.pl
www.wsnrrow.pl
tel. 632 765 705

Fundacja Fundusz Współpracy

Tytuł projektu

SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, podstawy rachunkowości, podatki, marketing),

 • doradztwo indywidualne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1500 zł/ m-c przez okres 12  miesięcy),

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności, problemy związane z działalnością.

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • sierpień 2016
 • styczeń 2017

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Wólczańska 51, pok. nr 15
cofund@cofund.org.pl
www.cofund.org.pl
tel. 698 378 606

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J.

Tytuł projektu

BIZNES JEST KOBIETĄ!

Dla kogo jest projekt?

Kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach i wracające na rynek pracy po przerwie wynikającej z urodzenia/wychowywania dziecka.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, podstawy księgowości, marketing, sprzedaż, biznesplan),

 • doradztwo indywidualne,

 • poradnictwo psychologiczne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1750 zł/m-c przez 12 miesięcy)

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • czerwiec – lipiec 2016

 • listopad – grudzień 2016

Dane kontaktowe 

biuro@projektgamma.pl
www.biznesjestkobieta.projektyefs.pl
www.projektgamma.pl
tel. 882 182 125
       22 250 13 87
       799 058 049

   

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Tytuł projektu

POWIAT KUTNOWSKI MIEJSCEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • szkolenie- doradztwo z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności, pisania biznesplanu,

 • dotacje,

 • wsparcie pomostowe (maks. do 8 miesięcy, do 1750 zł/m-c.).

Miejsce realizacji 

powiat kutnowski

Termin rekrutacji

 • sierpień 2016

Dane kontaktowe 

ul. Wyszyńskiego 11, Kutno
biuro@zdz-plock.com.pl
www.zdzkutno.pl
tel. 24 254-49-59
       728-437-640

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego

Tytuł projektu

NOWA SZANSA NA BIZNES

 

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

 

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. uruchomienie działalności, aspekty prawne, podstawy rachunkowości, symulacja prowadzenia działalności, tworzenie biznesplanu),

 • doradztwo indywidualne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez 6 miesięcy z możliwością ubiegania się o przedłużenie).

 

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

 

Termin rekrutacji

 • czerwiec 2016

 

Dane kontaktowe 

ul. Świętego Jerzego 10/12, Łódź
sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl
tel. 42 639 91 10

Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator”

Tytuł projektu CZAS NA SUKCES
Dla kogo jest projekt? Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt? 
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, biznesplan),
 • dotacja
 • wsparcie pomostowe (do 1500 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),
 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Miejsce realizacji  powiat łódzki wschodni, zgierski
Termin rekrutacji
 • lipiec - wrzesień 2016
Dane kontaktowe  ul. Naruszewicza 35, Łódź
www.edukator.info.pl
bzajac@edukator.info.pl
tel. 42 637-01-78
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Tytuł projektu

CZAS NA BIZNES

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety,
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowe (m.in. aspekty prawne, formy organizacyjne, rejestracja działalności, aspekty ekonomiczne, system podatkowy, formy opodatkowania, obciążenia ZUS, marketing i wizerunek firmy, e-handel, warsztaty z zakresu przygotowania biznesplanu oraz wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej),

 • doradztwo indywidualne,

 • dotacja.

Miejsce realizacji 

powiat zgierski

Termin rekrutacji

 • wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

ul. Barona 10, Zgierz
efs@pupzgierz.pl
www.pupzgierz.pl
tel. 42 716 49 41

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł projektu

DOJRZAŁY PRZEDSIĘBIORCA

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,

 • dotacja.

Miejsce realizacji 

powiat piotrkowski

Termin rekrutacji

 • 15 - 29 lipca 2016 r.

Dane kontaktowe 

ul. Dmowskiego 27, Piotrków Trybunalski
www.puppiotrkow.pl
lopi@praca.gov.pl
tel. 44 647 45 26

Olech i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Tytuł projektu MOJA FIRMA
Dla kogo jest projekt? Kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczą.
Co oferuje projekt? 
 • wsparcie szkoleniowe (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, sprzedaż, marketing, biznesplan),
 • dotacja,
 • wsparcie pomostowe,
 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • czerwiec - sierpień 2016
Dane kontaktowe  tel. 690- 050-456
biurolodz197@gmail.com

Międzynarodowa Fundacja Kobiet

Tytuł projektu KOBIETA W BIZNESIE
Dla kogo jest projekt? Kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Co oferuje projekt? 
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, biznesplan),
 • dotacja
 • wsparcie pomostowe (do 1500 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),
 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • 22 sierpnia - 9 września 2016
Dane kontaktowe  ul. Więckowskiego 13, Łódź
fundacja-kobiet@wp.pl
fundacja-kobiet.com.pl
tel. 42 632 33 59
 

Miasto Łódź

Tytuł projektu

ŁODZIANIE NA START

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (prowadzenie działalności gospodarczej),

 • doradztwo indywidualne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1850 zł/m-c przez okres 7 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na 5 miesięcy na kwotę 1300 zł/ m-c)

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

miasto Łódź

Termin rekrutacji

 • wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

Aleja Politechniki 32, Łódź
m.mocan@uml.lodz.pl
tel. 42 638 46 53

Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG

Tytuł projektu

PRZEDSIĘBIORCZE ŁÓDZKIE

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowe ( m.in. aspekty prawne i finansowe, marketing, pisanie biznesplanu),

 • indywidualne doradztwo,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1500 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy z możliwością ubiegania się przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

powiat brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski.

Termin rekrutacji

 • czerwiec – sierpień 2016

Dane kontaktowe 

biuro@masterlang.pl
tel. 660 460 272

Łódź Art Center

Tytuł projektu

KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, marketing, biznesplan),

 • dotacja

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c).

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • czerwiec 2016

Dane kontaktowe 

ul. Tymienieckiego 3, Łódź
www.lodzgo.pl
biuro@lodzgo.pl
tel. 42 684 20 95

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. Z o. o. Sp. K.

Tytuł projektu

FIRMA 50+ - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB POWYŻEJ 50 R. Ż. Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo po 50 roku życia.

Co oferuje projekt? 

 • warsztaty z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. aspekty prawne, finansowe, marketing),

 • symulacja prowadzenia działalności gospodarczej,

 • warsztaty z pisania biznesplanu,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c  w okresie od 6 do 12 miesięcy).

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • wrzesień – październik 2016

Dane kontaktowe 

ul. Piotrkowska 55, Łódź
info@inse.pl
www.inse.pl
42 633 17 19

Gmina Osjaków

Tytuł projektu

ZATRUDNIJ SIĘ SAM. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU WIELUŃSKIEGO.

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowe (m.in. podstawy prowadzenia działalności, rachunkowość, marketing, biznesplan),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe ( do 1750 zł/m-c, przez okres 12 miesięcy).

Miejsce realizacji 

powiat wieluński

Termin rekrutacji

 • brak informacji

Dane kontaktowe 

ul. Targowa 26, Osjaków
sekretariat@osjakow.pl
www.osjakow.pl
tel. 43 842 33 91

Gmina Miasto Sieradz

Tytuł projektu

PRACUJ U SIEBIE!

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne,
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze (podstawy prowadzenia działalności, biznesplan),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1500 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji 

powiat sieradzki

Termin rekrutacji

 • 12-30 wrzesnia 2016 r.

Dane kontaktowe 

ul. Kościuszki 5 lok. 22,  Sieradz
www.pracujusiebie.eu
tel. 43 826 61 99
pracuj@umsieradz.pl

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu

BIZNES ZACZYNA SIĘ PO TRZYDZIESTCE!

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach

Co oferuje projekt? 

 • szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji 

powiat łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński i miasto Łódź.

Termin rekrutacji

 • brak informacji

Dane kontaktowe 

ul. Konstytucyjna 42c, Łódź
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl
tel. 42 674 44 66

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł projektu

WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. podstawy prowadzenia działalności, przygotowanie biznesplanu, marketing),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/ m-c, przez okres 6 miesięcy)

 • doradztwo podczas prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

powiat łęczycki i kutnowski

Termin rekrutacji

 • czerwiec – wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

etio@poczta.onet.pl
tel. 566 539 565

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu

WŁASNY BIZNES DLA 50+

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 50 roku życia pozostające bez pracy, bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej/biznesplan),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności).

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • czerwiec – lipiec 2016

 • sierpień-wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

ul. ks. Tymienieckiego 22/24, Łódź
a.kubiak@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl
tel. 42 636 34 69

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Tytuł projektu

BIZNES DLA DOJRZAŁYCH

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo po 50 roku życia.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, biznesplan, marketing, rachunkowość, aspekty prawne),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe  (do 1500 zł/m-c, na okres 6 miesięcy z możliwością ubiegania się o przedłużenie),

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

powiat zgierski, pabianicki i miasto Łódź

Termin rekrutacji

 • sierpień  2016

Dane kontaktowe 

ul. Rewolucji 1905 r. 9, Łódź
www.frdl-lodz.pl
elzbieta.plaszczyk@frdl.org.pl
tel. 697 860 033
       42 632 34 81

ARCHIWUM

PROJEKTY DOTACJE (ARCHIWUM)
 Przejdź na górę