Dotacje - archiwum - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Archiwum projektów z zakresu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
 
Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: w turach
 • 11.08 - 30.09.2020 r.
 • 08.10 - 13.11.2020 r.
 • 26.01 - 03.03.2021 r.
 • 8 - 11.06.2021 r.
 • 05.07 - 11.08.2021 r. i 12.08 - 30.09.2021 r.
 • 15.11 - 17.12.2021 r. i 18.12.2021 - 17.01.2022 r.
 • 14.02 - 01.03.2022 r.
 • 04.04 - 09.05.2022 r. i 10.05 - 07.06.2022 r.
 • 20.06 - 11.07.2022 r. i 12.07 - 04.08.2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
tel. 42 207-22-00
www.hrp.com.pl

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o.

Tytuł projektu: Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotni,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe.

Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji:
I tura: 24 maja - 23 lipca 2021 r.
II tura: 1 września - 15 października 2021 r.
III tura: 3 stycznia - 1 lutego 2022 r.
IV tura: luty-marzec 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel. 42 630-31-93
www.studiumnt.pl

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Tytuł projektu: Prowadzę swoją firmę 2

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie ŁOM, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.

Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji:
I edycja: luty 2021 r.
II edycja: 18 maja 2021 r. (rekrutacja jednodniowa)
III edycja: 15, 16 i 17 września 2021 r.
IV edycja: 25 stycznia 2022 r. (Łódź) oraz 26-27 stycznia 2022 r. (powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki i zgierski)

Dane kontaktowe:
Plac Wolności 5, 91-415 Łódź
tel. 797 991 360
biuro@izba.lodz.pl
www.izba.lodz.pl

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: AKCJA - DOTACJA

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie ŁOM, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600 zł / mies. przez okres 12 miesięcy.

Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji:  
I edycja: 26 marca - 9 kwietnia 2021 r.
II edycja: 7 - 20 września 2021 r.
III edycja: 11 - 24 stycznia 2022 r.

Dane kontaktowe:
ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
tel. 42 674-44-66
www.ceiron.org.pl   

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł projektu: Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV

Dla kogo projekt?
40 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotych i biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniających jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze,
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł),
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: powiaty: kutnowski, łęczycki, skierniewicki, Skierniewice, poddębicki, łowicki, tomaszowski.
 
Termin rekrutacji: 1 lipca 17 sierpnia 2021 r..

Dane kontaktowe:
ul. 29 Listopada 12, 99-300 Kutno
tel. 531 805 222
e-mail: etio@poczta.onet.pl
http://wlasnybiznes.etio.org.pl/

Gmina Miasto Sieradz

Tytuł projektu: Pracuj u siebie! - edycja 2021

Dla kogo projekt?
30 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniających jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze,
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł),
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: powiat sieradzki

Dane kontaktowe:
pl. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel. 43 826 61 16
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej

Tytuł projektu: Nowa firma, nowa Łódź

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: 26 lipca - 30 listopada 2021 r.

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź
tel. 42 639-80-47, 517 181 408
http://rzppzl.pl/

"Flight Level" Dominik Majewski

Tytuł projektu: Innowacyjny biznes II

Dla kogo projekt?
99 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniających jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze,
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł),
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski oraz miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice.
 
Termin rekrutacji: trzy edycje
I edycja: 27 maja 2021 r. (w jeden dzień wpłynęło 48 zgłoszeń)
II edycja: 28 maja - 5 lipca 2021 r.
III edycja: 19 lipca (od godz. 10) - 11 sierpnia 2021 r.

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 3, pok. 9, 90-365 Łódź
tel. 737 953 011
e-mail: dotacje@innowacyjnybiznes.eu
www.innowacyjnybiznes.eu

Fundacja Innowacja i Wiedza

Tytuł projektu: Z dotacją na start
 
Dla kogo projekt?
36 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego z wyłączeniem powiatów wchodzących w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?
- diagnoza predyspozycji uczestników do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
- wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
- jednorazowa dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł
- finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 600 zł miesięcznie przez 12 miesięcy.
 
Miejsce realizacji: powiaty bełchatowski, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
 
Termin rekrutacji: od 11 października 2021 r. do zebrania 46 formularzy albo przez 10 dni roboczych (w zależności co zakończy się jako pierwsze)
 
Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 3, pok. 9, 90-365 Łódź
(siedziba fundacji Łódź Art Center)
tel. 737 953 011
e-mail: biuro@dotacjanastart.pl
https://dotacjanastart.pl/

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Dla kogo projekt?:
osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkałe na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski), zamierzające podjąć na tym obszarze działalność gospodarczą, spełniających jeden z warunków:
- osoby powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby długotrwale bezrobotne.
 
Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy w wysokości 2 250 zł z możliwością przedłużenia dla części osób na kolejne 6 miesięcy.
 
Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący: Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski

Termin rekrutacji:
I edycja: 21 czerwca - 21 lipca 2020 r.
II edycja: 10 listopada - 15 grudnia 2020 r.
III edycja: 17-27 kwietnia 2021 r.

Dane kontaktowe:

ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź
tel. 42 207-22-00
e-mail: biuro@hrp.com.pl
www.hrp.com.pl

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu: Własny Biznes

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie ŁOM, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotni
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący Łódź oraz powiaty: brzeziński, łódzki-wschodni, pabianicki i zgierski

Termin rekrutacji: trzy edycje
I edycja: 27 maja – 10 czerwca 2021 r.
II edycja:
III edycja:

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
tel. 42 633-16-55
www.inkubator.org.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł projektu: Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: lipiec – grudzień 2020 r.

Dane kontaktowe:
ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
tel. 42 632-44-20
www.pte.lodz.pl

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

Tytuł projektu: Łódzka Rewita III

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Łodzi zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

Co oferuje projekt? wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: 25 września - 30 listopada 2020 r.

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
tel. 511 515 222
www.izba.lodz.pl

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o.

Tytuł projektu: Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Łodzi zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gosp. (23 050 zł), finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji:
I edycja: marzec - maj 2020 r.
II edycja: wrzesień - listopad 2020 r.

Dane kontaktowe:
ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź
tel. 42 630-01-40
www.inse.pl

Fundacja AKME

Tytuł projektu: Łódzka droga do przedsiębiorczości

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie miasta Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe na okres 12 miesięcy (2 250 zł miesięcznie).
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: do 30 listopada 2020 r.

Dane kontaktowe:
ul. Piwna 12, 91-003 Łódź
tel. 665 693 732, 601 972 262
www.fundacja-akme.pl

Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

Tytuł projektu: Centrum przedsiębiorczości

Dla kogo projekt? 
46 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na  terenie województwa łódzkiego, znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup (maks. 20% grupy).
 
Co oferuje projekt?
1. rozmowy z doradcą zawodowym w celu zbadania predyspozycji do samodzielnego założenia i
     prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone na etapie rekrutacji do projektu
2. realizacja wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia
    działalności gospodarczej
3. przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności
4. wsparcie pomostowe - finansowe.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: październik 2019 r. - styczeń 2020 r.

Dane kontaktowe:
ul. Staszica 15, 64-850 Ujście
tel. 575 860 005
e-mail: p.barycza@eprojekty.info
www.e-cdk.p

"FORECAST CONSULTING" Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Zostań łódzkim przedsiębiorcą!

Dla kogo projekt:
44 osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkałe na obszarze województwa na rynku pracy tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby długotrwale bezrobotne
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup (maks.20% grupy).
 
Co oferuje projekt? 
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gosp.
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: styczeń - wrzesień 2020 r.

Dane kontaktowe:
ul. Wróblewskiego 18/810, Łódź
tel. 42 239-79-86
e-mail: biuro@forecast.com.pl
www.forecast.com.pl

Międzynarodowa Fundacja Kobiet

Tytuł projektu: START DO BIZNESU

Dla kogo projekt? 
80 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osób w wieku 50 lat i więcej
- osób długotrwale bezrobotnych,
- kobiet
- osób z niepełnosprawnościami
- osób o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (maks. 20% grupy).
Co najmniej 60% uczestników będą stanowić osoby z powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, pajęczańskiego, poddębickiego, tomaszowskiego i wieluńskiego.
 
Co oferuje projekt?
- blok szkoleniowo-doradczy  
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe.do 12 miesięcy (2 000 zł miesięcznie)
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkieo
 
Termin rekrutacji:
I edycja: 9 grudnia 2019 r. – 20 grudnia 2019 r.
II edycja: luty 2020 r.
III edycja: czerwiec 2020 r.
IV edycja: wrzesień 2020 r.

Dane kontaktowe:
ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (Fundacja Inkubator - partner)
tel. 42 637-01-78, 609 466 688
e-mail: startdobiznesu@inkubator.org.pl
www.startdobiznesu.inkubator.org.pl

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o.

Tytuł projektu: Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja

Dla kogo projekt?
osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnością
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (ich udział nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych wsparciem).

Co oferuje projekt?
- wsparcie szkoleniowo-doradcze
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł)
- finansowe wsparcie pomostowe.
 
Miejsce realizacji: Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji:
I edycja: marzec - kwiecień 2020 r.
II edycja: 7 września – 2 października 2020 r.

Dane kontaktowe:
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
tel. 42 630-31-93, 601 234 267
www.studiumnt.pl

Łódź Art Center

Tytuł projektu: BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi

Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Miasta Łodzi (MŁ) zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: sierpień – wrzesień 2020

Dane kontaktowe: Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 93-365 Łódź, tel. 42 684 20 95 www.lodzartcenter.com
 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tytuł projektu:   Grant na start.

Dla kogo projekt : Wsparciem zostaną objęte:
a) osoby po 30 r.ż. pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej
wymienionych warunków:
- w wieku 50 lat i więcej
- długotrwale bezrobotne
- kobiety
-.z niepełnosprawnościami
- o niskich kwalifikacjach.
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. a) (udział tej grupy nie
przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).
 
Co oferuje projekt?: 
1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej w celu zwiększenia
przeżywalności firm
3. wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe i/lub doradcze.
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : czerwiec 2020


Dane kontaktowe:
Łódź
Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
42 208 92 01
e-mail: kontakt@larr.lodz.pl
WWW: www.larr.pl
 

Flight Level Dominik Majewski

Tytuł projektu:   Innowacyjny biznes

Dla kogo projekt Grupę docelową stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające  bez pracy bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkałe  na obszarze województwa na rynku pracy, tj.:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• długotrwale bezrobotni
•kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach
- mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do wymienionych
 
 
Co oferuje projekt?: 
1. Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
2. Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie
działalności (biznesplanu)
3. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej (dotacja) oraz wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : kwiecień – maj 2020 i lipiec 2020


Dane kontaktowe:
e-mail: biuro@innowacyjnybiznes.eu
www.innowacyjnybiznes.eu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorczości
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: woj. łódzkie
Termin rekrutacji: I tura: listopad 2019r., II tura: marzec 2020
Dane kontaktowe: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock,  tel. 24 262 86 89, www.zdz-plock.com.pl
 

BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu:   POSTAW NA WŁASNY BIZNES - II edycja

Dla kogo projekt:
osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy(bezrobotne i bierne zawodowo)znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
- w wieku 50 lat i więcej
- długotrwale bezrobotne
- kobiety
-.z niepełnosprawnościami
- o niskich kwalifikacjach
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49l., którzy nie należą do grup wymienionych (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
 
Co oferuje projekt?: 
1. szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
2. dotacje na rozwój działalności,
3. wsparcie pomostowe (finansowe) w okresie pierwszych 12mies. prowadzenia działalności gospodarczej
 
Miejsce realizacji: bełchatowski , brzeziński, kutnowski, łaski
łęczycki łowicki łódzki wschodni opoczyński pabianicki pajęczański , piotrkowski, poddębicki,
radomszczański, rawski , sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński,  wieruszowski,
zduńskowolski , zgierski , Łódź , Piotrków Trybunalski , Skierniewic
 
Termin rekrutacji : styczeń – czerwiec 2020


Dane kontaktowe:
ul. Kamińskiego 18 lok. 406, Łódź
tel. 530 895 752
e-mail: pnwb2@business-school.pl
http://business-school.pl/BS/projekty-efs/lodz-postaw-na-wlasny-biznes-ii-edycja/
 

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Tytuł projektu: Od zera do milionera III  
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: woj. łódzkie
Termin rekrutacji: styczeń – marzec 2020r.
Dane kontaktowe: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego, ul. Wróblewskiego 18 lok.801, 93-578 Łódź, 42 639 91 10, www.wsfi.edu.pl, e-mail: sekretariat@wsfi.pl
 

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł projektu: Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja III
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: pow. kutnowski, łęczycki, poddębicki, łowicki, brzeziński, tomaszowski
Termin rekrutacji: od 1 listopada 2019r. do 28 lutego 2020r.
Dane kontaktowe: Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sukiennicza 6/1, 87-100 Toruń, tel. 566 539 565, e-mail: etio@poczta.onet.pl,
 

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:   SILNI W BIZNESIE
Dla kogo projekt:  GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowi 32 osoby bezrobotne -zarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy, spełniające 1 z warunków:
a)osoby po 50 r.ż
b)osoby długotrwale  bezrobotne
c)kobiety,
d)osoby z niepełnosprawnościami ,
e)osoby o niskich kwalifikacjach,
f)bezrobotni mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie są długotrwale bezrobotni nie są osobami  niepełnosprawnymi ,ani osobami o niskich kwalifikacji) z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG ,KRS, CEIDG lub prowadzących działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12mcy przed przystąpieniem do projektu.
 
Co oferuje projekt?: 
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności
3. Wsparcie pomostowe finansowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie : powiaty bełchatowski,  pajęczański ,  łaski
 
Termin rekrutacji :
I edycja do 9 I 2020 r.
II edycja: 2-9.III.2020 (dodatkowy nabór:-10-17.III)
 
Realizacja projektu: od 2019-10-01 do 2021-06-30
Dane kontaktowe:
Bełchatów
Ciepłownicza 5
44 733 11 65
e-mail: bkppt@ppt.belchatow.pl
www.ppt.belchatow.pl
 

: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Zawód - szef.
Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na terenie woj. łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: woj. łódzkie
Termin rekrutacji:
 • I.2020-II.2020 (edycja I)
 • III.2020-IV.2020 (edycja II)
Dane kontaktowe: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., al.Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, tel.517 657 060, www.inbit.pl, e-mail: lodz@inbit.pl
 

GMINA MIASTO SIERADZ

Tytuł projektu:   PRACUJ U SIEBIE! - edycja 2019

Dla kogo projekt Odbiorcami projektu będzie 30 osoby zamieszkałych na terenie powiatu .sieradzkiego w łódzkim (w rozumieniu KC), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą:
1) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tzn.
-w wieku 50 lat i więcej
-długotrwale bezrobotne
-kobiety
-z niepełnosprawnościami
-o niskich kwalifikacjach
2) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49lat, którzy nie należą do ww. wymienionych grup - max.4 os.- ich udział nie przekroczy 20% bezrobotnych objętych wsparciem (wsparcie udzielone tej grupie będzie prowadzić do rozpoczęcia prowadzenia działalności).
 
Co oferuje projekt?:
1. Wsparcie szkoleniowo- doradcze
2. Dotacja
3. Finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: powiat sieradzki
Termin rekrutacji : listopad- grudzień 2019


Dane kontaktowe:
98-200  Sieradz 1
438266116
438223005
um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu
 

FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA

Tytuł projektu: ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

Dla kogo projekt?: osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowe) zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Miasta Łodzi (MŁ) zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • os. w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • os. z niepełnosprawnością,
 • os. długotrwale bezrobotni,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Co oferuje projekt?: wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: m. Łódź (osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji)

Termin rekrutacji: styczeń – luty 2020 r.

Dane kontaktowe: FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA, Biuro projektu: al. Kościuszki 93 lok. 1, 90-436 Łódź, tel., 42 230 92 09, www.zyskzprzedsiebiorczosci.pl, e-mail: biuro@zyskzprzedsiebiorczosci.pl,
 
 

Fundacja AKME

Tytuł projektu: Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 3
Dla kogo projekt: GRUPA DOCELOWA to 48 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy:30
Bezrobotnych  i 18 biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczą zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego znajdujących się  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• długotrwale bezrobotni
•kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach
oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww.grup stanowiący max.20%  grupy docelowej, którzy nie są długotrwale bezrobotni nie są osobami  niepełnosprawnymi ,ani osobami o niskich kwalifikacji)
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG ,KRS, CEIDG lub prowadzących działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12mcy przed przystąpieniem do projektu.
 
 
Co oferuje projekt?: 
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
2. Jednorazowa dotacja
3. Pomostowe wsparcie finansowe
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji : 10.2019- 1.2020
 
Dane kontaktowe:

ul. Piwna 12
90-001 Łódź
Tel. 601 972 262
Mail: martas@fundacja-akme.pl.pl
 

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Tytuł Projektu :  Łódzka Rewita II
Dla kogo projekt? Grupa docelowa to 35 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na  rynku pracy:
a) osoby po 50. r. ż.
b) osoby długotrwale bezrobotne
c) kobiety
d) osoby z niepełnosprawnościami
e) osoby o niskich kwalifikacjach
 oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 - 49 lat, którzy nie należą do w/w grup - maksymalnie 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.
 
Co oferuje projekt?
1. Poradnictwo zawodowe
2. Warsztat z przygotowania biznesplanu oraz indywidualne doradztwo w zakresie jego przygotowania
3. Ocena biznesplanów
4. Szkolenie ABC przedsiębiorczości
5. Wypłata wsparcia finsnowego
6. Doradztwo pomostowe
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie (obszar rewitalizacji m. Łodzi)
Termin rekrutacji :  25.09 - 30.11.2019

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, Łódź
tel. 42 208 93 23
biuro@izba.lodz.pl
http://www.izba.lodz.pl/
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi

Tytuł Projektu :   Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi
 
Dla kogo projekt? Grupę docelową stanowi 36 osób pozostających bez pracy, zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC na terenie miasta Łodzi na obszarze rewitalizacji lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu, w wieku 30 lat i więcej, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą , w tym: 29 osób pozostających bez pracy oraz znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  w grupach zgodnie z regulaminem konkursu, pkt. 2.5 oraz 4 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grupy (<20%)- kryt. dostępu nr 2. 50%)stanowi liczba  osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi.)
 
Co oferuje projekt?
1. Ocena predyspozycji do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
2. Szkolenie i doradztwo w zakresie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej
3. Bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe
4. Bieżące wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze.
 
Miejsce realizacji:  województwo łódzkie (obszar rewitalizacji m. Łodzi)
Termin rekrutacji : I edycja styczeń – marzec 2019, II edycja lipiec- wrzesień 2019
Czas trwania projektu:  od 2019-01-01 do 2020-12-31
Dane kontaktowe:
Łódź
ul. Wólczańska 51, Łódź
tel. 42 632 44 20
sekretariat@pte.lodz.pl
www.pte.lodz.pl
 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Od pomysłu do biznesu

Dla kogo projekt?: Dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski, pozostających bez pracy, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000zł, wsparcie pomostowe do 12 m-cy, 2100 zł m-cznie, doradcze wsparcie pomostowe, szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : I edycja: styczeń-luty 2019, II edycja: wrzesień-październik 2019

Dane kontaktowe: Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul.Konstytucyjna 42c, 92-203 Łódź, tel. 42 674 44 66, ceiron@cerion.org.pl, www.ceiron.org.pl
 

HRP Group

Tytuł projektu: Przepis na Biznes - rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

Dla kogo projekt?: Dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski, pozostających bez pracy, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000zł, wsparcie pomostowe do 6 m-cy, 2100 zł m-cznie, doradcze wsparcie pomostowe w ciągu 12 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, szkolenia z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : sierpień 2019 r.

Dane kontaktowe: HRP Group, ul. Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, tel. 42 207 22 00 biuro@hrpgroup.com.pl, www.hrpgroup.com.pl
 

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych

Tytuł Projektu :   Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji
Dla kogo projekt? Grupa docelowa to 40 osób  z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi oraz przeniesionych w ramach tego procesu, w wieku od 30 r.ż pozostające bez pracy (bezrobotne 30 i bierne zawodowo 10), które wykażą zamiar rozpoczęcia  własnej działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku, tj.:
•Osoby powyżej 50 lat
•Osoby długotrwale bezrobotne
•Kobiety
•Osoby Niepełnosprawne
•Osoby o niskich kwalifikacjach
Zakłada się, że udział bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. kategorii nie przekroczy 20% ogólnej liczby bezrobotnych  objętych projektem
 
Co oferuje projekt?
1. Indywidualne doradztwo zawodowe - ocena predyspozycji uczestnika projektu
2. Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
3. Opracowanie i ocena biznes planów własnej działalności gospodarczej
4. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
5. Doradztwo biznesowe oraz wypłata wsparcia pomostowego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
 
Miejsce realizacji:  Województwo: łódzkie (obszar rewitalizacji m. Łodzi)
Termin rekrutacji :  I edycja styczeń – luty 2019, II edycja czerwiec – lipiec 2019
Czas trwania projektu:  od 2019-01-01 do 2020-12-31
Dane kontaktowe:
Giewont 66, Łódź
tel. 42 630 31 93
studiumnt@studiumnt.pl
www.studiumnt.pl
 

STOWARZYSZENIE PROREW

Tytuł projektu: Czas na przedsiębiorczość

Dla kogo projekt?: Dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000zł, wsparcie pomostowe do 6 m-cy, do 2000 zł m-cznie, doradcze wsparcie pomostowe w ciągu 12 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, szkolenia z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Miejsce realizacji: powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Termin rekrutacji: od 8 kwietnia 2019r. do 24 maja 2019r.

Dane kontaktowe: 
ul. Szeroka 7/11a lok. 17,
Tomaszów Mazowiecki,
tel. 577-999-321,
577-888-702
e-mail:stowarzyszenie.prorew@gmail.com        
www. stowarzyszenieprorew.pl
 

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa

Tytuł Projektu :   Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych  województwa łódzkiego

Dla kogo projekt? Projekt jest skierowany do 120 osób (66 kobiet i 54 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego słabo zaludnione obszary województwa łódzkiego (DEGURBA 3).
 
Co oferuje projekt?
 
1. Ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej
2. Szkolenia grupowe z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i opracowania biznesplanu
3. Doradztwo indywidualne z zakresu opracowania biznesplanu
4. Ocena merytoryczna i wybór biznesplanów
5. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
6. Podstawowe finansowe wsparcie pomostowe
7. Merytoryczne wsparcie pomostowe – usługi doradcze o charakterze specjalistycznym
8. Przedłużone finansowe wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji :
styczeń 2019 (1 edycja)
kwiecień – maj 2019 (2 edycja)


Dane kontaktowe:
Łódź, Piotrkowska 55/111
tel. 42 633 17 19
info@inse.pl
www.inse.pl
 

Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł Projektu :   Samodzielni - Przedsiębiorczy

Dla kogo projekt? Projekt jest skierowany do osób 30 lat i więcej, zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Piotrkowie Tryb., zamieszkujących obszary słabo zaludnione (zg. ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3) tj. mieszkańców powiatu piotrkowskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób:
a) po 50r.ż.,
b) długotrwale bezrobotnych,
c) kobiet,
d) z niepełnosprawnościami,
e) o niskich kwalifikacjach.
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do wymienionych grup, stanowić będą nie więcej niż 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem.
 
Co oferuje projekt?
1. Szkolenie w zakresie przedsiębiorczości i wsparcie doradcze
2. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości

Miejsce realizacji: Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiat piotrkowski , Gmina :  Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno,Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz
 
Termin rekrutacji : 2 edycje
1 edycja  wrzesień-październik 2018
2 edycja kwiecień 2019


Dane kontaktowe:
Piotrków Trybunalski, ul. Romana Dmowskiego27
tel. 446474526
lopi@praca.gov.pl
www.puppiotrkow.pl
 

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Tytuł Projektu :   Stawiam na siebie!

Dla kogo projekt? Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 40 osób w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamieszkałe obszar słabo zaludniony zgodnie z stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) woj.łódzkiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gosodarczą., znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające jeden z poniższych warunków:
 • osoby w wieku powyżej 50 r.ż.,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby  długotrwale bezrobotne,
 • osoby  o niskich kwalifikacjach.
 • bezrobotni  mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych wyżej - ich udział nie przekroczy 20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem w projekcie

Co oferuje projekt?
Główne zadania projektu:
1. Rekrutacja.
2. Wsparcie szkoleniowo - doradcze - przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
3. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Wsparcie pomostowe: finansowe i niefinansowe (doradcze).

Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji : 2 edycje
1 edycja - październik - listopad 2018
2 edycja - luty - marzec.2019


Dane kontaktowe:
aleja Tadeusza Kościuszki 80/82, Łódź
p. 414 piętro IV
tel. 517 657 060 lub 508 015 422
lodz@inbit.pl
http://stawiamnasiebie.inbit.pl/
 

GAMMA

Tytuł Projektu :   Własna firma Twoją szansą na sukces.
Dla kogo projekt? Grupę docelową projektu stanowi 80  osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących  na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach; w tym max. 20% bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup
Co oferuje projekt?
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie podstaw  prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu
 • wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej (dotacja + wsparcie pomostowe)
 • pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowoutworzonych firm (udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia przez UP działalności gospodarczej)
 
Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji : marzec 2019

Dane kontaktowe:
Warszawa, ul. Mysłowicka 15
tel. 517 081 297, 728 560 077, 666 401 551
praca@walljobs.pl (w tytule wiadomości: WŁASNA FIRMA)
https://www.projektgamma.pl/szkolenia-unijne/lista-realizowanych-projektow/wlasna-firma-twoja-szansa-na-sukces

 

Fundacja Inkubator

Tytuł Projektu :   Droga do Biznesu
Dla kogo projekt? Grupę docelową projektu stanowi 30  osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących  na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach; w tym max. 20% bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup.
 
Co oferuje projekt?
Bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej dla 24 osób w wysokości do 27.100zł. Wsparcie doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 30 osób). Wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym finansowe wypłacane w kwocie do 2100zł/osobę/m-c (dla 24 osób na 12 m-cy) oraz doradcze specjalistyczne (średnio 300 zł/os dla 24 osób).
 
Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji : października 2018 do lutego 2019

Dane kontaktowe:
 Łódź, ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 22/24
tel. 42 633 16 55
sekretariat@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl
 

FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA

Tytuł projektu:ŁÓDZKA FABRYKA FIRM

Dla kogo projekt?:Dla osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy,zamierzających rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, zamieszkałych na terenie ŁOM (m. Łódź i powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku - 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?:
Dotacja  na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000zł, wsparcie pomostowe do 12 m-cy, 2000 zł m-cznie, wsparcie doradczo –szkoleniowe.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOMtj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji :kwiecień- czerwiec 2019r.

Dane kontaktowe:
al. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18/5b, Warszawa,
tel. 42 230 92 09,
fiiw@fiiw.pl
www.fiiw.pl                                
                                                              

BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu: POSTAW NA WŁASNY BIZNES w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym

Dla kogo projekt?: Dla osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski, pozostających bez pracy, zamierzających podjąć działalność gospodarczą, należących do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 100zł, wsparcie pomostowe do 12 m-cy, 2100 zł m-cznie, doradcze wsparcie pomostowe, wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Miejsce realizacji: obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : I edycja: 14.02.-15.03.2019  II edycja: 01-30.04.2019

Dane kontaktowe: ul. Rewolucji 1905r. 82 lok.A18,  Łódź,
tel. 530 895 752,
postawnabiznes@business-school.pl                                         
www.business-school.pl/postawnabiznes

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Tytuł projektu:Szansa na biznes

Dla kogo projekt?:dla osóbw wieku 30 l. i więcej,zamieszkałych na obszarze ŁOM tj. m. Łódź i powiatów: brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, zgierskiego, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie DG, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50 l. i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku - 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej.

Co oferuje projekt?: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 000 zł, wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości 1 500 zł miesięcznie, doradztwo zawodowe, warsztaty z przygotowania biznesplanu, doradztwo specjalistyczne, szkolenie ABC Przedsiębiorczości.
 
Miejsce realizacji:obszar ŁOM tj. m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji :25.01.2019r. - 28.02.2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, Łódź
biuro@izba.lodz.pl 
www.izba.lodz.pl

Fundacja AKME

Tytuł Projektu :   Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 2

Dla kogo projekt?
GRUPA DOCELOWA to  osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy 24
bezrobotnych] i 10 biernych zawodowo,zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej ,zamieszkujące na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze st. urbanizacji DEGURBA 3,znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • w wieku 50 lat i więcej
 • długotrwale bezrobotnych
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami[ON]
 • o niskich kwalifikacjach
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależących do ww.grup.
Co oferuje projekt?
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze
2. Przyznanie jednorazowej dotacji
3. Pomostowe wsparcie finansowe oraz doradcze

Miejsce realizacji:  Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji :
1 edycja październik 2018
2 edycja styczeń 2019

Dane kontaktowe:
ul. Łagiewnicka 54/56,
budynek C, lok. 1.15,
Łódź
tel. 609 270 515; 665 693 732
biuro@fundacja-akme.pl
http://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa-edycja-2/
 

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł Projektu :   Własny biznes szansą na lepszą przyszłość – edycja II

Dla kogo projekt:  
Grupę docelową projektu stanowią w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotne  i biernych zaw.) planujących rozpocząć działalność gospodarczą należących co najmniej do jednej z następujących  grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup w najtrudniejszej  sytuacji , zamieszkujacych w
powiatach kutnowskim (z wyłączaniem gminy miejskiej Kutno oraz gm. Żychlin), łęczyckim (z wyłączeniem gm. Miejskiej Łęczyca) i poddębickim stanowiących obszary słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3).

Co oferuje projekt?
1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
2. Bezzwrotne wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
3. Finansowe i doradcze wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : kutnowski,  łęczycki, poddębicki.

Termin rekrutacji : październik-grudzień 2018


Dane kontaktowe:
ul. 29 Listopada 12, Kutno
tel. 531 805 222, 503 574 924
etio@poczta.onet.pl
http://wlasnybiznes.etio.org.pl/

EMBO Michał Błaszczyk

Tytuł Projektu :   EKOlogiczny biznes

Dla kogo projekt:  osoby w wieku 30 i więcej lat , które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają na terenie województwa łódzkiego w gminach o niskim stopniu urbanizacji (DEGURBA 3) i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego (a nie prowadziły go w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do projektu).

Grupa docelowa składa się z:
a) niepełnosprawnych,
b) długotrwale bezrobotnych,
c) osób po 50 roku życia,
d) osób o niskich kwalifikacjach (maksymalny poziom wykształcenia: ISCEED 3),
e) kobiet.

Projekt umożliwia również wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup, ale w nie większym udziale niż 20% bezrobotnych uczestników projektu.
 
Co oferuje projekt?
1. Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem biznesu;
- Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu oraz doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością;
2. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej
3. wsparcie pomostowe
 
Miejsce realizacji: Obszary  słabo zaludnione zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)- powiaty : bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Termin rekrutacji : listopad 2018

Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 3, Łódź
pokój nr 9
www.ekologicznybiznes.eu
tel. 573 409 500
email: biuro@ekologicznybiznes.eu

Miasto Łódź

Tytuł projektu:   Łódzka Rewita

Dla kogo projekt?  
Osoby  pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  i znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby po 50. r. ż., długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacyjnym w obrębie Miasta Łodzi  zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub osoby przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.
Co oferuje projekt?: 
 • warsztat z przygotowania biznesplanu
 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości
 • jednorazowe wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe
 • wsparcie pomostowe - doradcze
Miejsce realizacji:  miasto Łódź
Termin rekrutacji :
 • I edycja październik – listopad 2017,
 • II edycja grudzień 2017 – styczeń 2018
 • III edycja luty – marzec 2018
Realizacja projektu:  01.09.2017 - 31.08.2019
Dane kontaktowe: 
Łódź, ul. Piotrkowska  104                                         
tel. 42 638 44 44                                                                             
       42 272 60 01                                                              
lckm@uml.lodz.pl                                                                         
www.uml.lodz.pl           

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Tytuł projektu

SIŁA BIZNESU - DOTACJE NA START FIRMY

Dla kogo jest projekt?

Wyłącznie osoby bezrobotne po 29.roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zamierzające rozpocząć działalności gospodarczej, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące do co najmniej jednej z następujących grup: osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • szkolenie-doradztwo (m.in. uruchamianie firmy, aspekty prawne, ekonomiczno-finansowe, księgowość, marketing i PR, tworzenie biznesplanu),

 • dotacje.

Miejsce realizacji 

powiat pabianicki

Termin rekrutacji

 • od 6 do 16 lutego 2017
 • od 19 lutego do 2 marca 2017
 • kwiecień - maj 2017
 • wrzesień - październik 2017

Dane kontaktowe 

ul. Waryńskiego 11, Pabianice          
programy@puppabianice.pl;
www.puppabianice.pl
tel. 42 225 42 07

EUROSOLUTIONS Jan Dymek

Tytuł projektu:   PRZE(ŁOM)OWE WSPARCIE W ZAWODOWYM RESTARCIE
Dla kogo projekt?
Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez pracy (bezrobotne) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • osoby po  50r.ż.
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt?: 
 • szkolenie ABC przedsiębiorczości,
 • doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu,
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym wsparciem pomostowym.
Miejsce realizacji:  m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński 
Termin rekrutacji :
 • I edycja .: wrzesień - październik 2017
 •  II edycja.: listopad - grudzień 2017
Dane kontaktowe:
Piekary 12, Chodzież
tel. 67 215 23 26
eurosolutions.chodziez@gmail.com

AMD GROUP Michał Drymajło

Tytuł projektu: ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ !

Dla kogo projekt?
Projekt kierowany jest do osób  po 29. roku życia  pozostających bez pracy: bezrobotne  i biernych  zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej , znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety ,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt?: 
 • wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w postaci: szkoleń ABC Przedsiębiorczości  oraz indywidualnych spotkań z trenerem m.in. obejmujące tematykę sporządzenia biznesplanu,
 • udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości,
 • wsparcie pomostowe: finansowe oraz niefinansowe obejmujące indywidualne wsparcie biznesowe, prawne oraz księgowe.
Miejsce realizacji: m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński           
   
Termin rekrutacji :
 • I edycja do 13 października 2017
 • II edycja listopad-grudzień 2017
Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 7/9, lok. 415, Łódź
tel. 787 098 800
biuro@amd-group.pl
www.amd-group.pl
 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Tytuł projektu

KOBIETA W BIZNESIE

Dla kogo jest projekt?

Wsparciem zostaną objęte kobiety po 29. roku życia. pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. jak rozpocząć działalność, problemy związane z działalnością,  elementy rachunkowości, marketing,  biznesplan),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez 6 miesięcy z możliwością ubiegania się o przedłużenie).

Miejsce realizacji 

Powiat bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, rawski, skierniewicki.
 

Termin rekrutacji

 2 listopada  - 22 listopada 2017 r.
 

Dane kontaktowe 

ul. Narutowicza 34, Łódź
www.larr.pl
kontakt@larr.lodz.pl
tel. 42 208 92 42
      42 208 92 01

   

Fundacja Innowacja i Wiedza

Tytuł projektu:  Z BIZNESOWYM PODEJŚCIEM
Dla kogo projekt?
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby po 29 roku życia, pozostające bez pracy zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby  50+, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt?: 
 • diagnoza predyspozycji do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie indywidualnych potrzeb szkoleniowych- doradczych uczestników projektu,
 • wsparcie doradczo - szkoleniowe przed założeniem działalności  gospodarczej,
 • dotacja na założenie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy.
Miejsce realizacji:  powiat : brzeziński, łódzki wschodni, m. łódź, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji : do 25 sierpnia 2017
Dane kontaktowe:
Al. Kościuszki 93 lok. nr  1
tel. 42 230 92 09
fiiw@fiiw.pl
www.fiiw.p

Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.

Tytuł projektu:   BIZNES JEST KOBIETĄ! - II EDYCJA
Dla kogo projekt?
Projekt jest skierowany do kobiet po. 29 r.ż., pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy  i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy w tym:
Co oferuje projekt?: 
 • weryfikacja predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie szkoleniowo - doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje i pomostowe wsparcie finansowe,
 • pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowoutworzonych form.
Miejsce realizacji:  m. Łódź, powiaty:  łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński
Termin rekrutacji : do 10 lipca 2017
Dane kontaktowe:
ul. Andrzeja Struga 23 lok.603, Zgierz
tel. 882-182-125

www.biznesjestkobieta2.projektyefs.pl
www.projektgamma.pl
 

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa

Tytuł projektu: PROWADZĘ SWOJĄ FIRMĘ

Dla kogo projekt?
Osoby  po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; osoby 50+, długotrwale bezrobotne,  osoby o niskich kwalifikacjach , osoby niepełnosprawne.

Co oferuje projekt?: 
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • szkolenie ABC przedsiębiorczości,
 • warsztaty - przygotowanie biznesplanu,
 • dotacja,
 • wsparcie pomostowe finansowe 1200zł – 12 mc,
 • indywidualne doradztwo.
Miejsce realizacji:  m.Łódź, powiaty brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski

Termin rekrutacji : do 30 czerwca 2017

Dane kontaktowe:
ul. Narutowicza 34, Łódź
tel. 42 208 93 23
       797 991 360
biuro@izba.lodz.pl
www.izba.lodz.p

Sysco Polska Sp. z o. o.

Tytuł projektu:   STARTUJ Z BIZNESEM
Dla kogo projekt?
Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby  po 29 roku życia z woj. łódzkiego z obszaru ŁOM,  pozostające bez pracy, zamierzające podjąć działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, os.50+, długotrwale bezrobotni, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt?: 
 • określenie ścieżki szkoleniowo – doradczej,
 • wsparcie doradczo – szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej,
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe  (finansowe i szkoleniowo- doradcze),
 • pomostowe finansowe 1800zł – 6 mc; 1200zł kolejne 6 mc.
Miejsce realizacji:  powiat: m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski
Termin rekrutacji : marzec - maj 2017
Dane kontaktowe:
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18 Warszawa
tel. 22 392 74 76
info@syscopolska.pl
www.syscopolska.p

Łódź Art Center

Tytuł projektu:   KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III
Dla kogo projekt?
Projekt skierowany jest do osób fizycznych po 29.roku  życia, które pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) i zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w branżach kreatywnych, zawodach rzemieślniczych i artystycznych), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osób po 50. roku życia, osób długotrwale bezrobotne, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt?: 
 • blok szkoleniowo - doradczy,
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe.
Miejsce realizacji:  m. Łódź, powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński 
Termin rekrutacji : maj – czerwiec 2017
Dane kontaktowe:
ul. Tymienieckiego 3, Łódź
tel. 42 684 20 95
www.kreatywnaprzedsiebiorczosc.pl
 

HRP Group Sp. z o.o.

Tytuł projektu

SPOSÓB NA BIZNES

Dla kogo jest projekt?

Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo): kobiety po 29 roku życia oraz mężczyźni po 50 roku życia. Osoba po 29 roku zycia - osoba, która w dniu przystapienia do projektu ukończyła 30 lat. W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 30 urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób po 29 roku życia.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowe (aspekty prawne, rachunkowość, marketing, PR, obsługa klienta, biznesplan),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez 12 miesięcy),

 • doradztwo podczas prowadzenia firmy,

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 •  od 5 do 30 maja 2017 r.

Dane kontaktowe 

ul. Tymienieckiego 19A, Łódź
tel. 42 207 22 00
       797 325 024
biuro@hrpgroup.com.pl
www.sposobnabiznes.eu

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek

Tytuł projektu WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE TOMASZOWSKIM
Dla kogo jest projekt? Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.
Co oferuje projekt? 
 • wsparcie szkoleniowe (m.in. ABC małego biznesu, podstawy księgowości, marketingu, aspekty prawne, biznesplan),
 • indywidualne doradztwo,
 • dotacja,
 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy z możliwością ubiegania się o przedłużenie),
 • doradztwo podczas prowadzenia działalności.
Miejsce realizacji  powiat tomaszowski
Termin rekrutacji
 • styczeń 2017
Dane kontaktowe  ul. Szeroka 7 lok. 11 A Tomaszów Mazowiecki
www.wsparcieprzedsiebiorczosci.wirpe.pl
tel. 502 629 831

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw I Technik Informacyjnych Inbit Sp. Z O.O.

Tytuł projektu

SAMA SOBIE SZEFEM

Dla kogo jest projekt?

Kobiety powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Co oferuje projekt? 

 • ABC przedsiębiorczości (m.in. uruchomienie działalności, aspekty prawne, podstawy księgowości, marketing, sprawozdawczość finansowa w projekcie),

 • poradnictwo indywidualne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1 500 zł/m-c, 6 miesięcy
   z możliwością ubiegania się o przedłużenie),

 • doradztwo podczas prowadzenia działalności/problemy związane z działalnością.

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • sierpień 2016,

 • wrzesień 2016 - luty 2017.

Dane kontaktowe 

Aleja Tadeusza Kościuszki 80/82, Łódź
www.samasobieszefem.inbit.pl
lodz@inbit.pl
tel. 508 015 422
plakat projektu

Fundacja AKME

Tytuł projektu

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, biznesplan),

 • dotacja

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji 

powiat kutnowski, łęczycki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, poddębicki, wieruszowski

Termin rekrutacji

 • styczeń 2017

Dane kontaktowe 

www.fundacja-akme.pl
tel. 618 260 007
        601 900 786
biuro@fundacja-akme.pl
www.wsnrrow.pl
tel. 632 765 705

Fundacja Fundusz Współpracy

Tytuł projektu

SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, podstawy rachunkowości, podatki, marketing),

 • doradztwo indywidualne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1500 zł/ m-c przez okres 12  miesięcy),

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności, problemy związane z działalnością.

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • sierpień 2016
 • styczeń 2017

Dane kontaktowe 

Łódź, ul. Wólczańska 51, pok. nr 15
cofund@cofund.org.pl
www.cofund.org.pl
tel. 698 378 606

Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J.

Tytuł projektu

BIZNES JEST KOBIETĄ!

Dla kogo jest projekt?

Kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach i wracające na rynek pracy po przerwie wynikającej z urodzenia/wychowywania dziecka.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, podstawy księgowości, marketing, sprzedaż, biznesplan),

 • doradztwo indywidualne,

 • poradnictwo psychologiczne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1750 zł/m-c przez 12 miesięcy)

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • czerwiec – lipiec 2016

 • listopad – grudzień 2016

Dane kontaktowe 

biuro@projektgamma.pl
www.biznesjestkobieta.projektyefs.pl
www.projektgamma.pl
tel. 882 182 125
       22 250 13 87
       799 058 049

   

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Tytuł projektu

POWIAT KUTNOWSKI MIEJSCEM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • szkolenie- doradztwo z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności, pisania biznesplanu,

 • dotacje,

 • wsparcie pomostowe (maks. do 8 miesięcy, do 1750 zł/m-c.).

Miejsce realizacji 

powiat kutnowski

Termin rekrutacji

 • sierpień 2016

Dane kontaktowe 

ul. Wyszyńskiego 11, Kutno
biuro@zdz-plock.com.pl
www.zdzkutno.pl
tel. 24 254-49-59
       728-437-640

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego

Tytuł projektu

NOWA SZANSA NA BIZNES

 

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

 

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. uruchomienie działalności, aspekty prawne, podstawy rachunkowości, symulacja prowadzenia działalności, tworzenie biznesplanu),

 • doradztwo indywidualne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez 6 miesięcy z możliwością ubiegania się o przedłużenie).

 

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

 

Termin rekrutacji

 • czerwiec 2016

 

Dane kontaktowe 

ul. Świętego Jerzego 10/12, Łódź
sekretariat@wsfi.pl
www.wsfi.edu.pl
tel. 42 639 91 10

Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator”

Tytuł projektu CZAS NA SUKCES
Dla kogo jest projekt? Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach
Co oferuje projekt? 
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, biznesplan),
 • dotacja
 • wsparcie pomostowe (do 1500 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),
 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Miejsce realizacji  powiat łódzki wschodni, zgierski
Termin rekrutacji
 • lipiec - wrzesień 2016
Dane kontaktowe  ul. Naruszewicza 35, Łódź
www.edukator.info.pl
bzajac@edukator.info.pl
tel. 42 637-01-78
 

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Tytuł projektu

CZAS NA BIZNES

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety,
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowe (m.in. aspekty prawne, formy organizacyjne, rejestracja działalności, aspekty ekonomiczne, system podatkowy, formy opodatkowania, obciążenia ZUS, marketing i wizerunek firmy, e-handel, warsztaty z zakresu przygotowania biznesplanu oraz wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej),

 • doradztwo indywidualne,

 • dotacja.

Miejsce realizacji 

powiat zgierski

Termin rekrutacji

 • wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

ul. Barona 10, Zgierz
efs@pupzgierz.pl
www.pupzgierz.pl
tel. 42 716 49 41

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł projektu

DOJRZAŁY PRZEDSIĘBIORCA

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,

 • dotacja.

Miejsce realizacji 

powiat piotrkowski

Termin rekrutacji

 • 15 - 29 lipca 2016 r.

Dane kontaktowe 

ul. Dmowskiego 27, Piotrków Trybunalski
www.puppiotrkow.pl
lopi@praca.gov.pl
tel. 44 647 45 26

Olech i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Tytuł projektu MOJA FIRMA
Dla kogo jest projekt? Kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczą.
Co oferuje projekt? 
 • wsparcie szkoleniowe (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, sprzedaż, marketing, biznesplan),
 • dotacja,
 • wsparcie pomostowe,
 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • czerwiec - sierpień 2016
Dane kontaktowe  tel. 690- 050-456
biurolodz197@gmail.com

Międzynarodowa Fundacja Kobiet

Tytuł projektu KOBIETA W BIZNESIE
Dla kogo jest projekt? Kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Co oferuje projekt? 
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, biznesplan),
 • dotacja
 • wsparcie pomostowe (do 1500 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),
 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Miejsce realizacji  województwo łódzkie
Termin rekrutacji
 • 22 sierpnia - 9 września 2016
Dane kontaktowe  ul. Więckowskiego 13, Łódź
fundacja-kobiet@wp.pl
fundacja-kobiet.com.pl
tel. 42 632 33 59
 

Miasto Łódź

Tytuł projektu

ŁODZIANIE NA START

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (prowadzenie działalności gospodarczej),

 • doradztwo indywidualne,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1850 zł/m-c przez okres 7 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na 5 miesięcy na kwotę 1300 zł/ m-c)

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

miasto Łódź

Termin rekrutacji

 • wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

Aleja Politechniki 32, Łódź
m.mocan@uml.lodz.pl
tel. 42 638 46 53

Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG

Tytuł projektu

PRZEDSIĘBIORCZE ŁÓDZKIE

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowe ( m.in. aspekty prawne i finansowe, marketing, pisanie biznesplanu),

 • indywidualne doradztwo,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1500 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy z możliwością ubiegania się przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

powiat brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, poddębicki, radomszczański, tomaszowski, zduńskowolski.

Termin rekrutacji

 • czerwiec – sierpień 2016

Dane kontaktowe 

biuro@masterlang.pl
tel. 660 460 272

Łódź Art Center

Tytuł projektu

KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ II

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty prawne, finansowe, marketing, biznesplan),

 • dotacja

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c).

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • czerwiec 2016

Dane kontaktowe 

ul. Tymienieckiego 3, Łódź
www.lodzgo.pl
biuro@lodzgo.pl
tel. 42 684 20 95

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. Z o. o. Sp. K.

Tytuł projektu

FIRMA 50+ - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB POWYŻEJ 50 R. Ż. Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo po 50 roku życia.

Co oferuje projekt? 

 • warsztaty z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. aspekty prawne, finansowe, marketing),

 • symulacja prowadzenia działalności gospodarczej,

 • warsztaty z pisania biznesplanu,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c  w okresie od 6 do 12 miesięcy).

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • wrzesień – październik 2016

Dane kontaktowe 

ul. Piotrkowska 55, Łódź
info@inse.pl
www.inse.pl
42 633 17 19

Gmina Osjaków

Tytuł projektu

ZATRUDNIJ SIĘ SAM. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU WIELUŃSKIEGO.

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowe (m.in. podstawy prowadzenia działalności, rachunkowość, marketing, biznesplan),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe ( do 1750 zł/m-c, przez okres 12 miesięcy).

Miejsce realizacji 

powiat wieluński

Termin rekrutacji

 • brak informacji

Dane kontaktowe 

ul. Targowa 26, Osjaków
sekretariat@osjakow.pl
www.osjakow.pl
tel. 43 842 33 91

Gmina Miasto Sieradz

Tytuł projektu

PRACUJ U SIEBIE!

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne,
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze (podstawy prowadzenia działalności, biznesplan),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (1500 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji 

powiat sieradzki

Termin rekrutacji

 • 12-30 wrzesnia 2016 r.

Dane kontaktowe 

ul. Kościuszki 5 lok. 22,  Sieradz
www.pracujusiebie.eu
tel. 43 826 61 99
pracuj@umsieradz.pl

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tytuł projektu

BIZNES ZACZYNA SIĘ PO TRZYDZIESTCE!

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach

Co oferuje projekt? 

 • szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności,

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy, z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji 

powiat łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński i miasto Łódź.

Termin rekrutacji

 • brak informacji

Dane kontaktowe 

ul. Konstytucyjna 42c, Łódź
centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl
www.ceiron.org.pl
tel. 42 674 44 66

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Tytuł projektu

WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. podstawy prowadzenia działalności, przygotowanie biznesplanu, marketing),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/ m-c, przez okres 6 miesięcy)

 • doradztwo podczas prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

powiat łęczycki i kutnowski

Termin rekrutacji

 • czerwiec – wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

etio@poczta.onet.pl
tel. 566 539 565

Fundacja Inkubator

Tytuł projektu

WŁASNY BIZNES DLA 50+

Dla kogo jest projekt?

Osoby po 50 roku życia pozostające bez pracy, bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (podstawy prowadzenia działalności gospodarczej/biznesplan),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe (do 1750 zł/m-c, przez okres 6 miesięcy z możliwością ubiegania się o przedłużenie na kolejne 6 m-c),

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności).

Miejsce realizacji 

województwo łódzkie

Termin rekrutacji

 • czerwiec – lipiec 2016

 • sierpień-wrzesień 2016

Dane kontaktowe 

ul. ks. Tymienieckiego 22/24, Łódź
a.kubiak@inkubator.org.pl
www.inkubator.org.pl
tel. 42 636 34 69

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Tytuł projektu

BIZNES DLA DOJRZAŁYCH

Dla kogo jest projekt?

Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo po 50 roku życia.

Co oferuje projekt? 

 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (m.in. prowadzenie działalności gospodarczej, biznesplan, marketing, rachunkowość, aspekty prawne),

 • dotacja,

 • wsparcie pomostowe  (do 1500 zł/m-c, na okres 6 miesięcy z możliwością ubiegania się o przedłużenie),

 • doradztwo w czasie prowadzenia działalności.

Miejsce realizacji 

powiat zgierski, pabianicki i miasto Łódź

Termin rekrutacji

 • sierpień  2016

Dane kontaktowe 

ul. Rewolucji 1905 r. 9, Łódź
www.frdl-lodz.pl
elzbieta.plaszczyk@frdl.org.pl
tel. 697 860 033
       42 632 34 81

ARCHIWUM

PROJEKTY DOTACJE (ARCHIWUM)
 Przejdź na górę