Konkurs- Poddziałanie IX.2.1 (4/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 - Poddziałanie IX.2.1 (wczesne wykrywanie wad rozwojowych)

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 (wczesne wykrywanie wad rozwojowych) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 20 sierpnia 2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 Przejdź na górę