Konkurs- Poddziałanie IX.2.1 (4/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 - Poddziałanie IX.2.1 (wczesne wykrywanie wad rozwojowych)

 Przejdź na górę