Wytyczne programowe - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wytyczne programowe

Kontrola

Kwalifikowalność wydatków

Partnerstwo

Promocja projektu

Rewitalizacja

Równość szans

Rynek pracy

Sprawozdawczość

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 (październik 2018 r.)

Włączenie społeczne

Wybór projektów

Zdrowie

Wyświetlanie 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 30
 Przejdź na górę