Wiadomości - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Wiadomości

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (obowiązujące od 31 lipca 2019 r.)

 Przejdź na górę