Weź udział w spotkaniach i konferencjach - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


SPOTKANIA INFORMACYJNE

Szkolenia

Materiały ze spotkań

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.2 (29 marca 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/18 w ramach Poddziałania IX.1.1 OPS/PCPR (27 marca 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci (16 stycznia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-006/17 w ramach Poddziałania IX.1.1 (19 grudnia 2017r.)

Szkolenie Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (4 grudnia 2017 r.)

Spotkanie informacjne dotyczące konkursu na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci - 15 grudnia 2017

Szkolenie "Aspekty finansowe w projektach Osi VIII i IX RPO WŁ" (6 października, 23 listopada 2017)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na aktywizację społęczno-zawodową (26 września 2017)

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na tworzenie Centrów Usług Społęcznych (20 września 2017)

Szkolenie "Ochrona danych osobowych w projektach z Osi VIII i IX RPO WŁ" (18 września 2017)

Szkolenie "Dostępność projektów z Osi VIII i IX RPO WŁ" (15 września, 3, 30 listopada 2017)

Spotkanie informacyjne dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczące konkursu w zakresie aktywności społeczno-zawodowej (14 września 2017)

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu na aktywizację społeczno-zawodową - Poddziałanie IX.1.3 miasto Łódź (19 lipca 2017 r.)

Szkolenie z rozliczania projektów od podstaw dla beneficjentów projektów wyłonionych w naborze nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 (27-28 czerwca 2017 r.)

Spotkanie informacyjne dla konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych - Poddziałanie IX.2.2 ZIT (20 czerwca 2017)

Szkolenie z rozliczania projektów dla beneficjentów projektów wyłonionych w konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 (16 maja 2017 r.)

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego (27 kwietnia 2017 r.)

Szkolenie z rozliczania projektów od podstaw dla beneficjentów projektów wyłonionych w konkursie nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 (30-31 marca 2017)

Spotkanie informacyjne z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej (Poddziałanie IX.1.1) 9 marca 2017 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu dotyczącego Centrów Usług Społecznych (20 stycznia 2017)

Wyświetlanie 91 - 120 z 142 rezultatów.
Pozycji na stronę: 30
 Przejdź na górę