Weź udział w spotkaniach i konferencjach - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


SPOTKANIA INFORMACYJNE

Szkolenia

Materiały ze spotkań

Spotkanie informacyjne dla Poddziałania IX.1.3 (AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA) - 7 grudnia 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 (usługi społeczne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 28 listopada 2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z aktywizacji społeczno - zawodowej (Poddziałanie IX.1.1) - 16 listopada 2018 r.

Szkolenie "Udzielanie zamówień" - 9 listopada 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.2.1 (29 października 2018 r.)

Spotkanie informacyjne konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 11 października 2018 r.

Szkolenie "Kwoty ryczałtowe w projektach unijnych" - 9 października 2018 r.

Szkolenie "Social media" - 21 września 2018 r.

Szkolenie "Zatrudnienie w projektach" - 18 września, 2 października 2018 r.

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 - Poddziałanie IX.2.1 - 18 września 2018 r.

Szkolenie "Przeprowadzanie efektywnych działań informacyjno-promocyjnych w internecie " - 14 września, 8 listopada 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla powiatowych urzędów pracy z województwa łódzkiego w ramach ogłoszonego naboru pozakonkursowego w ramach RPO WŁ

Szkolenie "Wniosek o płatność w SL" - 5 września 2018 r.

Szkolenie "Pomoc publiczna" - 3 września 2018 r.

Szkolenie "Uczestnicy projektów" - 23 sierpnia, 14 listopada 2018 r.

Szkolenie "Realizacja projektów" - 22 sierpnia, 13 listopada 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 (wczesne wykrywanie wad rozwojowych) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 20 sierpnia 2018 r.

Szkolenie "Kontrola projektów" - 9 sierpnia 2018 r.

Szkolenie „Aspekty finansowe w projektach” - 30 lipca, 31 sierpnia 2018 r.

Szkolenie „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 25 lipca, 25 października, 21 listopada 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 15 maja 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 (utworzenie Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ - 11 maja 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla konkursu z Poddziałania IX.2.1 RPO WŁ (12 kwietnia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu z Poddziałania VIII.3.1 (11 kwietnia 2018 r.)

Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 (usługi zdrowotne) - Poddziałanie IX.2.2 RPO WŁ (4 kwietnia 2018 r.)

Wyświetlanie 61 - 90 z 142 rezultatów.
Pozycji na stronę: 30
 Przejdź na górę