Konkurs - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19

Konkurs Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19 - Poddziałania VIII.3.1 (dotacje na rozpoczęcie działalności)

 Przejdź na górę