Konkurs - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 (przedłużenie terminu naboru do 15 listopada 2018 r.)

Konkurs nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie VIII.2.1

 Przejdź na górę