Konkurs - Poddziałanie IX.2.2 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.2

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.2 (wsparcie dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz młodzieży i usługi medyczno-opiekuńcze)

 Przejdź na górę