Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (5/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi zdrowotne)

 Przejdź na górę