Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 - Poddziałanie IX.2.1

Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 (wydłużenie terminu)

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/17 - Poddziałanie IX.2.1 (wczesne wykrywanie wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci)

 Przejdź na górę