Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (3/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Druga zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 - Poddziałanie IX.2.1 (CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH- usługi zdrowotne)

 Przejdź na górę