Konkurs - Poddziałanie IX.2.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (III runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 (II runda)

Czwarta zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Trzecia zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Druga zmiana Regulaminu Konkursu Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18

Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 - Poddziałanie IX.2.1 (wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej)

 Przejdź na górę