Konkurs - Poddziałanie IX.1.2 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Trzecia zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze strategią ZIT w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19

Konkurs Nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19 - Poddziałanie IX.1.2 (aktywizacja społeczna i zawodowa ZIT)

 Przejdź na górę