Konkurs - Poddziałanie IX.1.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Zmiana do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17

Konkurs w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (ZIT) - Poddziałanie IX.1.2

 Przejdź na górę