Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (3/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19 - Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja społeczna i zaowodowa)

 Przejdź na górę