Konkurs - Poddziałanie IX.1.1 (2_2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (IV runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (III runda)

Druga zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji po uwzględnieniu protestu w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (II runda)

Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (I runda)

Zmiana Regulaminu konkursu Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 - Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja społeczna i zawodowa)

 Przejdź na górę