spotkanie informacyjne aktywizacja społeczna zawodowa 24 maja - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA) - 24 maja 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Przejdź na górę